2019-Aug-24

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Sakernas Internet är på gång – bönder i USA kan samla upplysningar om skörden

data mining
Här är ett exempel på hur det i praktiken kan komma att fungera att använda Sakernas Internet

– och det i kombination med teknik för att utvinna användbar information ur stora mängder insamlad data (så kallad ”data mining”).

Det är den amerikanska radiostationen NPR, National Public Radio, som rapporterar om hur två företag i USA som tillverkar maskiner till jordbruket från och med i år erbjuder sig att hjälpa bönderna där att odla mer effektivt med hjälp av information som samlas in och lagras i molnet. Erbjudandet gäller jordbrukare i amerikanska mellanvästern och de två stora maskinleverantörerna heter Monsanto och John Deere. I båda fallen kommer leverantörerna att samla in data på gårdarna, minut för minut, medan bönderna planterar och skördar sina grödor.

Tanken är att det ska gå bättre med skörden och att bönderna ska tjäna pengar på servicen. Samtidigt har en organisation för jordbrukare, the American Farm Bureau Federation, gått ut och varnat medlemmarna för att avslöja sina privata angelägenheter och för att de stora företagen får för mycket makt över enskilda bönder. I praktiken handlar det om att välja det utsäde som passar bäst med jordmånen och vädret på platsen. En maskin med GPS samlar in information när bonden skördar från varje del av åkern. När det sedan är dags att så är det lättare att veta vilket utsäde som passar var.

En bonde som NPR pratat med tycker inte att det är något problem att lämna informationen till de stora maskintillverkarna. Han menar att han och tillverkarna redan har ett gemensamt ansvar för att han ska lyckas med jordbruket och att han gärna tar emot den hjälpen. Jordbrukarnas organisation, the American Farm Bureau Federation, däremot pekar på en del möjliga problem. Man menar att informationen kan hamna i orätta händer. Den person som säljer utsäde kanske också är bonde och rätt vad det är har han fått sin grannes information och kan använda den kunskapen när båda vill arrendera samma land. Ett annat möjligt problem är att de företag som samlar in all data från bönderna får en väldigt stark ställning som de kan använda i sin marknadsföring.

NPRs reporter, Dan Charles, avslutar med att konstatera att reglerna ännu är otydliga för den här typen av ärenden. Att samla stora mängder data på det här viset är ju något relativt nytt.

TwitterFacebookDigg