2019-Oct-17

Senast uppdaterad09:16:34 AM GMT

Dassault Systèmes lanserar molntjänster

Skriv ut
molntjänster
Dassault Systèmes håller på att lansera nya molntjänster – både interna och externa molnlösningar.

Vid en lunch för journalister och analytiker i slutet av förra året medverkade bland annat VDn Bernard Charlès och svarade på frågor. Här nedan följer några av frågorna och hans svar.

”Vi har under två år hållit på med förändringar på företaget, från att vara teknikorienterade till att bli affärsinriktade”, sa Charlès. ”Vi ska köra det interna molnet.”

Charlès förklarade därefter att det interna molnet löser två problem – latenstiden och säkerheten. Vad gäller säkerheten så går det inte att stjäla om man inte kommer in på systemet. Vad avser latensen så handlar det om att ju längre din dator är från servern, ju långsammare blir svarstiderna på Internet.

Välj bland appar

Sedan förklarade Charlès något som mottogs med en del förvåning: ”V6 är inte plattformen. Enovia är inte plattformen, utan 3DExperience är plattformen. Allt i V6 kör på 3DExperience och användaren väljer helt enkelt de appar som är bäst att köra.”

Bernard CharlèsFråga: När det gäller användningen av molnet, vad kommer ni att ge stöd åt i det allmänna molnet som Microsoft Azure, Amazon EC2 och andra?

Charlès: Vi jobbar bara i Dassault Systèmes moln; all hantering är från den öppna världen och spänsten (efterfrågan och tillhandahållande av utrymme) kommer från Amazon. Vi har vår egen PLM för att styra molnet. Vi kommer att råda över hur vi utökar (externa molnet). Vi kommer att sätta gränser för svarstider så att någon som sitter i Singapore kan jobba väl på samma sätt som någon i Frankrike. Undantaget är Kina där det är svårt att använda webben – och det är inget politiskt ställningstagande, utan en upplysning om sanningen.

Fråga: Om man tänker på utvecklingen av molnet så kanske vi båda kan minnas tidsdelningstjänster förr. Då visste vi inte hur stor räkningen skulle bli i slutet av månaden eftersom vi inte visste hur mycket CPU vi använt och hur prioriteringen gått till väga. Det är en utmaning för hela industrin: vi har glömt de problem som fick oss att sluta med tidsdelning.

Charlès: Vi har aldrig glömt eftersom många av Dassault Systèmes kunder hyr program. Vi tar betalt per år och priset beror på hur många användarna är – inte hur mycket datorkapacitet som gått åt. Så det är inte riktigt fråga om samma slags ”time-sharing.”

Fråga: Begreppen ”plattform” och ”arkitektur” har olika betydelse för olika människor. Vad betyder begreppen för dig?

Charlès: Plattformen ger styrka åt och driver alla appar; vi har tusentals av dem i Dassault Systèmes portfölj. V6 är en särskiljande egenskap hos oss; dess arkitektur definierar branschvisa lösningar och upplevelser av processerna. För öppenhet går det att använda STEP.

Fråga: Jag har sett utvecklingen från att skissa digitalt till att göra digitala ”mockups” till att använda PLM och nu till 3DExperience; som har expanderat från design till banker och klädesbranschen. Har termen PLM blivit föråldrad?

Charlès: PLM är god affärssed, precis som digitala ”mockups” och 3D-design. De kommer att användas under lång tid. Med varje steg ökar vi antalet intressenter som kan delta. Vi har satsat på att vi kan få allt att samverka. Vi vill skapa fullständig anslutning; marknadsföring genom flera kanaler, utställningslokaler, kopplingar till underleverantörer.

Olika syn på molnet

Bara två CAD-leverantörer (av de riktigt stora med över 500 miljoner US-dollar i årsinkomst) satsar helt och hållet på molnet. Autodesks satsning gäller det externa molnet medan Dassault Systèmes jobbar både med ett internet och externt moln. Andra CAD-leverantörer ser kanske molnet högst som ett sätt att hämta data ur ett PLM-system.

Problemen relaterade till latens och säkerhet (och NSAs bevakning över landsgränserna) gör att Dassault Systèmes vänder sig till ett internt moln. Deras kunder är ofta tillräckligt stora och har tillräcklig infrastruktur för att ha kunskapen att sköta ett eget internt moln.

Problemet är emellertid (enligt Ralph Grabowski) att Dassault Systèmes verkar artikulera sin framtida inriktning med otydlighet. Många med goda kunskaper om teknik och datorer har undrat hur 3DExperience fungerar och hur dyr den är.

Här finns allt

Två dagar på en konferens som ordnades av Dassault Systèmes och efter att ha läst flera rapporter, så verkar Dassault Systèmes erbjuda mjukvaror som passar behoven på varje avdelning på varje stort företag. En uppgift säger att man har omkring 220 olika appar inom allt från sådant som analys med finita element-metoden till hur man lanserar nya modekollektioner.

Alla programmen körs på företagets egna servrar; användare når den mjukvara de behöver (och den som deras avdelning har licens att använda). Företaget betalar årligen för mjukvarupaket och får licenser som gäller varje avdelning. Man kan använda hur mycket mjukvara man vill under året. Priset avgörs i en förhandling med Dassault Systèmes.

Alternativa molnlösningar

Dassault förstår kundens behov och lovar därför att fortsätta erbjuda support på nuvarande V5-generation en bit inpå 2020-talet. Men Dassault Systèmes är usla på att förklara kundens valmöjligheter som består av följande: (a) att fortsätta med mjukvara för skrivbordsdatorer, (b) flytt till ett externt moln eller (c) utöva säkerhet i ett internt moln.

Avslutningsvis och sammanfattningsvis kan man säga att Dassault Systèmes säljer till företagsledningarnas folk och inte till själva användarna av lösningarna. Molntjänsterna fungerar som det är tänkt från början och kan inte kundanpassas: De är intuitiva.

Översättarens anmärkningar: 3DExperience-plattformen verkar handla om att det blir enklare att dela digital information med andra. Det går därför också för medarbetare att skaffa större insikter och bygga bättre möjligheter. Användaren får helt nya upplevelser. 3DExperience blir en motor som ger kraft åt övrig verksamhet på ett företag. På 3DExperience-plattformen finns alla de vanliga apparna och det nya är appar för samarbete och så kallade ”sociala appar”. Dessutom har Dassault Systèmes tagit fram något de kallar instrumentpaneler, från en sådan går det att ha överblick över den egna verksamheten och därmed fortare att fatta nödvändiga beslut.

Ralph Grabowski

Enligt ett avtal sprider NetCommunity valda delar ur Ralphs nyhetsbrev på svenska.
Fritt översatt av CADtorget i enlighet med ett avtal mellan CADtorget och Mr Grabowski.

TwitterFacebookDigg