2019-Sep-16

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Sveriges första skola helt i trä

Skriv ut
Guldskola
Guldskola i Barkarbystaden blir mötesplats för alla.

I förra veckan tecknade Järfälla kommun avtal med Skanska om bygget av Herrestaskolan – den första skolan i den framväxande stadsdelen Barkarbystaden. Skolan, som byggs i miljöklass guld, kommer att rymma 400 elever och flera lokaler för kultur och fritid.

Herrestaskolan kommer att ha plats för 100 förskolebarn och 300 elever i årskurs F-5. Planen är att skolan öppnar  höstterminen 2015.

Skolan är ritad av Liljewall arkitekter och kommer att bli ett landmärke i Barkarbystaden. Skolgården kommer att innehålla både teaterscen, löparbanor och konstgräsplan. En extra satsning på kultur och fritid gör att skolan blir en mötesplats för alla boende i stadsdelen.

– Herrestaskolan får en utrustad danssal, ett bibliotek och en stor idrottshall med läktare. Matsalen, slöjdsalar, tekniksalar och hemkunskapssalar ligger i skolans hjärta och är utrustade för att användas både av skolan, föreningar och allmänheten för att skapa en levande miljö 24 timmar om dygnet, säger Björn Sundberg, ansvarig för kapaciteten för alla för- och grundskolor i Järfälla.
Koldioxidneutral skola helt i trä

Herrestaskolan blir Sveriges första skola som byggs helt i trä och utifrån Miljöcertifiering Guld, vilket innebär extra höga krav på bland annat energisparande, luft, akustik och med kontroll på att inga farliga kemiska ämnen finns.

– Skolan stämmer bra med våra högt satta miljöambitioner, säger Björn Sundblad, fastighetschef i Järfälla kommun. Att skolan byggs i massivt trä gör att den blir koldioxidneutral. Skolan kommer dessutom bli delvis självförsörjande på el genom solceller på taket.

Byggstarten för skolan är planerad till första kvartalet 2014. Den temporära Karlslundsskolan i stadsdelen kommer att ha kvar sin förskoleverksamhet när Herrestaskolan öppnar.

TwitterFacebookDigg