2020-Dec-05

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Jan Larsson på Siemens PLM Software om europeisk industri

Skriv ut

Jan.Larsson

NetCommunitys skribent mötte Jan Larsson på en konferens om innovation i Stockholm.

Först en fråga till Jan Larsson på Siemens PLM Software som stötts och blötts i svensk ekonomipress: är återflyttningen av industriproduktion till Europa tillräckligt omfattande för att den ska rubriceras som en trend? NetCommunitys skribent mötte Larsson på en konferens om innovation i Stockholm. Larsson är Senior Marketing Director i Europa, d v s högt uppsatt inom organisationen på Siemens PLM Software. Till vardags har han sin arbetsplats sydväst om London. Få svenskar kan ha en så pass god insikt i vad som pågår i industrin. Jag frågar om Europa. Har trenden vänt så att tillverkningsföretag placerar tillverkningen i Europa igen?

Ja det börjar ske, svarar Larsson. Trenden har börjat synas i USA och kan också ses i Europa. Orsakerna är många och ofta ganska komplicerade men med löner som ökar i Asien (Kina framförallt) och med tanke på närheten till egna marknader hemmavid så har ”re-shoring” börjat hända på många håll. 

Mer viktigt i det här sammanhanget är att de större ekonomierna (och inte bara de) på nytt fokuserar på tillverkande industri och hur betydelsefull den är för den totala ekonomiska tillväxten i varje land; Tyskland har ett initiativ de kallar ”Industry 4.0”. Det har fokus på smarta fabriker. Industriell tillväxt har alltid varit viktigt och har nu fått ny betydelse i alla länder.

Göra rätt redan från första produkten

Därefter pratar vi om Siemens PLM Software’s fokus på sin vision och strategi HD-PLM (där PLM är förkortning för product lifecycle management och HD står för hög definition av information). Bakgrunden är att den digitala utvecklingen innebär att det går att utveckla hur man samlar, delar och använder information; det går att bli mycket snabbare och smartare från olika system, för att hjälpa beslutsfattning. I PLM-systemen sparar företagen allt från tidiga idéer och kravspecifikationer, produktinformation som 3D-ritningar från CAD-system, men även annan information som har betydelse för tillverkningen. Det handlar om att det går att göra rätt redan från början. Det gör man genom att ge personer tillgång till precis den information ur PLM-systemet som de behöver för att kunna ta kritiska beslut under hela processen. Det kan vara information till tillverkningen eller så kan det vara service- eller underhållsavdelningen som behöver hämta information för att kunna jobba med en viss produkt.

En annan viktig poäng är att produkterna blir allt mer komplicerade med mekanik, elektronik, mjukvara, styrsystem och så vidare, så det behövs smartare, integrerade system och applikationer för att konsolidera och dela information med varandra. HD-PLM är nästa generation av PLM-begreppet där Siemens investerar för att all industri ska kunna adressera nya krav och behov från modern industri. Det ska vara lätt att samarbeta och informationen ska inte hamna i ”silos” på enskilda avdelningar.

Ralf Tomas på bilden tillträdde som finanschef på Siemens i september. Siemens PLM Software är den del av Siemens och redovisar inget eget resultat. Företaget anses emellertid vara en av de största leverantörerna av CAD- och PLM-mjukvaror till industrin. Källa: Siemens.  Ralf.Tomas

Finanschefen kan fatta bättre beslut om tillverkning

Larsson förklarar också att det gick till på lite annat sätt när företagen började använda PLM än vad det gjorde när de började med CAD. Begäran om att använda CAD kom ofta från ingenjörerna på ett bolag. Men när det gäller PLM så kom begäran i stor utsträckning uppifrån ledningen där även finanspersonerna var intresserade och tryckte på. Idag är systemen integrerade med ERP (affärssystemen) vilket innebär att de som sköter bolagets ekonomi kan följa med och fatta beslut om tillverkningen i realtid.

HD-PLM knyter ihop alla system på företaget, säger Larsson. Man kan ta del av informationen utifrån vilken roll man har och vad man behöver få tillgång till. Vi har fått företagen att förstå hur vi menar nu. Och vi levererar produkt- och industrilösningar idag som bygger på den HD-PLM vision vi presenterade för första gången för omkring tre år sedan. 

HD-PLM från Siemens ger bättre kommunikation

HD-PLM är både en vision och en strategi, förklarar Larsson. Tre viktiga ingredienser stödjer strategin; först är en fullt intelligent och integrerad miljö för att få information att flyta och vara tillgänglig, sedan att det är öppet; den teknik företaget redan investerat i är skyddad inför framtiden men också möjligheten att integrera med andra eller egenutvecklade mjukvaror. Och sist men inte minst är den användarupplevelse vi levererar med en enkel och intuitiv miljö. HD-PLM är a och o i allt vi gör, säger Larsson, på forsknings- och produktutvecklingssidan för att leverera ”framtidens” PLM-lösningar. 

Hur många digitala dokument kan det finnas idag på ett bolag och som behöver lagras i PLM?

- Det kan röra sig om allt från 100 , 10 000-tals eller miljontals. Det blir stora mängder om företaget hållit på länge, säger Larsson. Flygindustrin har traditionellt väldigt mycket information knutet till produkten som de behöver komma åt eftersom deras produkter används under förhållandevis lång tid. Andra industrier däremot sparar väldigt lite och utvecklar nytt hela tiden; det förändras också väldigt fort med tanke på hur komplexa de flesta produkter börjat bli.

HD-PLM Siemens
HD-PLM knyter ihop alla system på företaget, säger Jan Larsson på Siemens PLM Software. Man kan ta del av information utifrån vilken roll man har och vad man behöver få tillgång till. HD-PLM leder till ökad innovation. Källa: Siemens PLM Software.

Programmen utvecklas för att passa industrivertikaler

Vad gäller CAD-programmet NX så fortsätter Siemens att investera i och utveckla produkten för att ha den bästa lösningen på marknaden för alla nya utmaningar som industrin ser. Det finns många olika användningsområden där det kan behövas nya, speciella funktioner i programmet beroende på vilken industriprodukt som ska utvecklas. På samma sätt jobbar Siemens med att anpassa hela sitt produktutbud till olika industrivertikaler.

Hur går det med begrepp som mobil användbarhet och lagring i molnet? Har de fått något innehåll?

- Hos oss finns Teamcenter mobilt (PLM). Det används mer och mer. Det kan t ex vara så att de som jobbar med service numera enkelt tar med sig en mobil enhet ut till den maskin (kanske på en båt) som ska repareras. Man kan t ex gå omkring på ett skepp och kolla på ritningen på surfplattan så att man ser var man behöver borra hålet för att göra rätt, säger Larsson. Här sker en snabb utveckling och det är viktigt att hela kedjan stödjer arbetet. Man kan inte bara hämta information, man måste själv lämna information till de andra i arbetskedjan också.

- Företagen har börjat använda molnet men de vill ha privata moln så att de kan garantera säkerheten, säger Larsson.

Intressant är också, säger Larsson, att den papperslösa arbetsplatsen till slut på riktigt blivit verklighet. Det gäller både på stora och små företag. Arbetet blir mer strukturerat med de digitala lösningarna, därför blir de allt vanligare. Och 3D-ritningarna håller på att vinna mark. Det går snabbare och bättre att förmedla information till tillverkningen med 3D – det är roligare och mer informativt att titta på, säger Larsson. 3D-vyn av produkten innehåller lager av information som man kan borra sig ner till beroende av behov. 

NetCommunity mötte Jan Larsson på konferensen Innovationskraft – från idé till värde. Arrangörer var Siemens PLM Software, Analon Innovation och Ny Teknik. 300 beslutsfattare deltog. En rapport från innehållet på konferensen återges i en annan artikel här på Netcommunity.

Siemens PLM Software är en del av Siemens och redovisar inte egna ekonomiska delresultat eller annan statistik. Tittar man istället på hela Siemens för försöka skaffa sig en uppfattning av hur företaget går så ser man t ex att Siemens idag ökat mängden patent till över 60 000. Det är rekord för Siemens. Under redovisningsåret 2013 använde Siemens 4,3 miljarder EUR på forskning och utveckling. Företaget anses väldigt innovativt. Idag framhåller Siemens gärna den egna energitekniken och miljövänliga lösningar. När det gäller försäljning av CAD- eller PLM-mjukvara pekar mycket på att Siemens är ett av de största bolagen i världen.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg