2019-Nov-18

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Hur skapar man en kultur på arbetsplatsen som främjar innovationsarbetet

Skriv ut
innovationskonferens
Electrolux och myFC gav råd på innovationskonferens på Berns.

Det finns en stark innovationskraft i Sverige idag. Men hur skapar man en kultur på arbetsplatsen som främjar innovationsarbetet? Det var en fråga som två representanter från Electrolux nyligen kunde ge svar på. Anton Lundberg, VP Market Driven Innovation, och Joachim Rask, VP Innovation Operations, delade scenen på Berns i Stockholm en eftermiddag i december och gjorde gemensamt en presentation om just innovation – kreativiteten gör att Electrolux lyckas, sa de.

Konferensen gick under namnet Innovationskraft 2013 och arrangerades för tredje året med 300 beslutsfattare fördelade på två likadana event – ett i Stockholm och ett i Göteborg. Arrangörer var Siemens PLM Software tillsammans med Avalon Innovation och Ny Teknik.

Svenska bränsleceller väcker uppmärksamhet utomlands

Förutom Electrolux deltog flera andra företag och institutioner med intressanta presentationer: Bränsleceller anses just nu vara ett storslaget och framgångsrikt exempel på svensk och nutida innovation där stora inkomster väntas i framtiden. Björn Westerholm är CEO på myFC som utvecklat svenska bränsleceller.

Westerholm berättade i sin presentation att deras gröna produkter har sitt ursprung i forskning på KTH i Stockholm. Han bekräftade att den amerikanske presidenten Barack Obama träffade företrädare för deras bolag på KTH nyligen under sitt statsbesök i Sverige. Obama hade själv bett om att få träffa myFC eftersom han ville veta mer om deras pionjärarbete. Bränslecellerna kan fungera som batterier i smarta mobiltelefoner och har väckt större uppmärksamhet utomlands än här hemma – så Obama hade hört talas om dem, sa Westerholm.

På konferensen på Berns deltog förutom Electrolux och myFC dessutom bl a Mats Lindoff som är CTO på Zenterio. Lindoff har en bakgrund som innebär att han varit med om stora delar av utvecklingsarbetet av mobiltelefoner på Ericsson där han var chef. Han var därefter CTO på Sony Ericsson under den period när det samarbetet pågick – man utvecklade över 80 mobiltelefoner tillsammans. Precis som företrädarna för Electrolux och myFC hade Lindoff mycket att berätta.

myFC Innovation1
Det svenska bolaget myFC utvecklar bränsleceller som kan användas till att göra grön energi och som innebär att användaren blir mer mobil, sa Björn Westerholm som är CEO på myFC. Källa: Jane Hamrin. 

Skapa energi ”on the run”

Men först åter till bränslecellerna. Företaget myFC, som startade 2005, kommer inte att tillverka sina produkter i egna fabriker – allt arbete utom den tekniska utvecklingen outsourcas. Den absolut viktigaste frågan för industrin att lösa idag är något Westerholm kallade ”the power gap”- alltså skillnaden mellan energin i en mobil och den energi som användaren skulle vilja använda. Laddningsbehovet kan vara 60 gånger större än för några år sedan. myFC har utvecklat teknik som både gör grön energi tillgänglig för alla och kan lösa problemet med ”power gap”.

Produkten de just nu säljer heter Powertrekk. Användaren köper en så kallad puck (med salt) och tillsätter vatten för att själv göra energi. Det går att få 1200 mAh (4 Wh). Det går även att ladda batteriet i en vanlig elkontakt eftersom Powertrekk också är försedd med ett vanligt batteri. På så vis kan användaren alltid ha tillgång till energi så att mobiltelefonen och surfplattan fungerar, oavsett var man befinner sig.  Och därmed ökar mobiliteten.

– Vi lagrar inte vätgas utan skapar energi ”on the run”, sa Westerholm.

–  Powergap är det största problemet som industrin står inför framöver. Man måste tro på visionen. Laddningen blir strategisk. Vi tror att marknaden är enormt stor. Tanken är att inte bara erbjuda lösningen till mindre enheter. Det vore en dröm att i framtiden jobba med större system, kanske också för bilar, sa Westerholm.

myFC Innovation2 
- Powergap är det största problemet som industrin står inför framöver. Man måste tro på visionen. Laddningen blir strategisk. Vi tror att marknaden är enormt stor. Tanken är att inte bara erbjuda lösningen till mindre enheter. Det vore en dröm att i framtiden jobba med större system, kanske också för bilar, sa Björn Westerholm, CEO på myFC. Källa: Jane Hamrin. 

Världens högsta celldensitet

Uppfinningen har världens största celldensitet och därför den största uteffekten räknat i förhållande till ytan på bränslecellen. Man får en produkt som har god prestanda, kan fungera effektivt och som dessutom är miljövänlig. Företaget har åtta patentfamiljer världen över och har dragit in 150 miljoner kronor i investeringar hittills.

På mFC har man prioriterat och lagt ner mycket arbete på att göra sina produkter IEC-kompatibla. IEC är en internationell standard som innebär att olika produkter inte stör ut varandra. Ta t ex problemet med att använda mobiltelefon på flygplan. Besättningen ber resenärerna att stänga av mobilerna eftersom de inte vill att mobilerna stör flygplanets utrustning vid start och landning. myFC har idag produkter som är IEC-kompatibla vilket gör att de kan tas med ombord på flygplan. När de först undersökte hur det skulle gå till att få certifieringen så måste de kontakta ett institut i Tyskland. Idag finns ett sådant institut för IEC-certifieringar i Stockholm, sa Westerholm vars presentation följdes av en stor applåd.

Den historiska beskrivning av utvecklingen av mobiltelefonen som Mats Lindoff bjöd på var minst lika intressant. Lindoff började med att tala om den mobiltelefon från Ericsson som fanns på början av 80-talet. Det var en ”släpbar” och tung bjässe som kunden kunde montera i bilen. Uppgiften för ingenjörerna på Ericsson, där en av dem var Lindoff, var att göra den första mobiltelefonen som inte var större än en vanlig större tändsticksask.

Samarbetet mellan Sony och Ericsson

Lindoff visade bilder på olika modeller från Ericsson och Sony Ericsson. Han berättade också att det ursprungliga arbetet med mobiltelefoner på Ericsson en gång i tiden bedrevs från en barack i Lund i Skåne. På 80-talet var försäljningen av mobiltelefoner mycket konjunkturberoende. Det innebar att man måste se på marknaden på ett helt annat sätt än vad som görs av mobiltelefontillverkare idag.

Till de ursprungliga problemen när mobiltelefonen skulle utvecklas hörde att det var svårt att få tag i folk som förstod hur man jobbar med radio, sa Lindoff. Men 1987 var man klar att lansera den första mobila telefonen som användaren kunde hålla i ena handen medan han eller hon talade. Mobilen fungerade med NMT-nätet och var så liten att den kunde stoppas i fickan.

Lindoff nämnde flera anekdoter från det fortsatta utvecklingsarbetet genom åren. Mobiltelefonen fick exempelvis tio kortnummer så att man skulle kunna spara sina vänners och kollegers telefonnummer i telefonen. Men folk undrade varför det var tio kortnummer, det ansågs inte finnas något behov för så många, sa Lindoff. Sedan kom funktionen för att kunna skicka SMS. Igen var tveksamheten stor; vem hade behov av att kunna skriva meddelanden och skicka dem via telefon?

På Ericsson jobbade personalen också hårt med att få fram en global standard för GSM. Något som lyckades. Tillväxten fördubblades varje år och nya fabriker kunde öppnas både i Sverige och utomlands.

Idag handlar det om apparna

Hur ser det då ut idag? Har ni lagt märke till att de flesta mobiler har samma utseende idag och de olika färgerna är borta, sa Lindoff. Nu handlar den mesta innovationen istället om apparna.

Mer om innovation fick deltagarna höra av Electrolux som ju tillverkar vitvaror och köksutrustning. Köksutrustning står för 60 procent av företagets försäljning. Arbetet med utvecklingen av köksutrustning görs ofta i nära samarbete med världens bästa kockar. Kockarna har idag blivit ett slags ”rockstjärnor” som påverkar hur den övriga befolkningen lagar mat i sina kök. Därför är samarbetet med kockarna betydelsefullt för Electrolux. Electrolux är extremt marknadsanpassade – alla utvecklingsprojekt måste utgå ifrån en plan som bygger på affärs-, marknads- och konsumentanalys.

Electrolux har ägnat sig åt innovation i 90 år så det finns mycket innovationskultur i väggarna. Utvecklingsarbetet är förstås något som pågår hela tiden. Företaget gör produkter som ska passa varje enskild marknad i de 150 länder där man säljer sina produkter. Över 50 miljoner produkter säljs sammantaget varje år.

Hitta inriktningen i innovationsarbetet

Electrolux har experter på mängder av olika områden. Det rör sig om personal som forskar om mat och åter andra som kan allt om olika ljud. Forskning bedrivs också som bidrar med kunskap om konsumenterna på olika marknader. Exempelvis är det olika vad som menas med ”färsk” i olika länder. Är det främst frukt och grönsaker som här i Sverige, eller på något annat vis? 

Hur förbättrar man då en redan innovativ kultur bland personalen på Electrolux? Ett tips till andra företag är att seniora ledare visar för personalen att innovationsarbete är viktigt. Gör sådant som synliggör idéerna och få alla anställda att förstå att de kan vara med, sa Lundberg och Rask.

Man måste ha en inriktning i innovationsarbetet när man har så många anställda. På Electrolux kan affärsmöjligheten vara bred eller smal men konceptet ska hänga ihop med något av de innovationsfokusområden som företaget bestämt sig för att prioritera. Dessutom måste prototyperna uppnå minst 70 procents preferens när de jämförs av konsumenter med konkurrenternas produkter enligt företagets sätt att mäta. Det kreativa arbetet blir därför väldigt viktigt.

– Av tretusen produktidéer är det bara en som lyckas kommersiellt, sammanfattade Karin Jonkov från Siemens PLM Software. Och det behövs konferenser som ger stöd åt innovationsarbetet, menade hon. Den här årliga konferensen om innovationskraft får också för varje år allt fler deltagare. Det var tredje gången som man höll en liknande konferens. Eventet ägde som sagt rum både i Stockholm och Göteborg men det finns planer på att låta konferensen växa.

– Redan nästa år funderar vi på att utöka med en tredje plats, Köpenhamn, sa Atle Andersen, VD på Avalon Innovation.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg