2019-Oct-20

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

Att bygga en innovationskultur börjar med folk

innovationskultur
Den som ska utveckla en innovationsstrategi har ingen lätt uppgift. För att kunna introducera en stadig ström av övertygande, lönsamma produkter på marknaden behövs mod.

Den som är företagsledare har emellertid redan en viktig ingrediens för att få till stånd ett lyckat innovationsarbete och som det går att börja påverka nästan omedelbart: företagets folk och kultur.

Det har sagts om och om igen att personalen är chefens största tillgång. Är det inte därifrån all innovation kommer egentligen? Människor och deras kultur anger tonen i ditt företag - därför är det vettigt att låta dem vara de första byggstenarna när du bygger en innovationsstrategi.

Hur gör man då för att inspirera och organisera så att det leder till innovation?

Lösningen är att själv bli passionerad. Den företagsledare som vill skapa en kultur som fokuserar på innovation måste acceptera innovativt tänkande i varje ögonblick. Idéer från anställda måste välkomnas, erkännas och belönas. Ledningen måste inpränta budskapet hos personalen och sedan stå vid sina ord och visa att de är villiga att investera i mer riskabla projekt.

Här är två företag med bra metoder:

  • På företaget Emerson Electric finns en Wall of Fame där ledare och arbetsgrupper lyfts fram för att de bidragit till innovation. När det syns så pass tydligt att företaget hedrar innovation motiverar det personalen att komma med nyskapande idéer.
  • Anställda på företaget 3M tillåts använda 15 procent av sin arbetstid på ett drömprojekt som de själva valt. Dessa mini-satsningar blir därefter förverkligade när det finns ett säkert koncept att presentera för företagets beslutsfattare. Enligt dem som tagit del av det här arbetet så har de flesta nyheterna på 3M under senare år kommit just den här vägen.

Ha en tydlig inriktning. Nu när anställda som jobbar med utveckling mer än någonsin tidigare sitter utspridda över hela världen innebär det en viktig utmaning att kunna samarbeta och koordinera arbetet. När man arbetar mer var för sig (silo-arbete) är det svårare att bygga vidare på andras nydanande koncept. Grupper kan till och med börja motarbeta varandra utan att de känner till att de regionala prioriteringarna har motstridig karaktär. Och när företag slås samman och köps upp så kan det också leda till gap i flödet av idéer och kreativ kunskap. Att få folk, prioriteringar, processer och information att fungera i samma riktning är viktigt för att företaget ska sluta sväva, befinna sig på marken och ”köra på innovationer”.

Bli strukturerad. Jack Hughes som grundat en öppen gemenskap för webbutvecklare formulerade sig bäst i ett blogginlägg i Harvard Business Review:

”Den organisatoriska strukturen måste ändras så att den möter en ny verklighet vad gäller kreativt arbete när denna är en huvudingrediens för att uppnå värde och fortlöpande innovation… Den nya organisationen kommer att innefatta strukturer som ger stöd åt innovation dygnet runt, året runt och på en ökande skala. Den kommer att mer likna organismer än maskiner. Den kommer att ha ett strukturellt flöde – som gör att individer tillsammans verkar i kreativa nätverk som skapats så att de kan förändras i motsvarighet till det landskap som hela tiden ändras när det gäller kundernas behov och önskemål, ofta med mycket kort varsel.”

När innovationsfokuserade projekts funktioner, deras avdelningar och alla de olika platser där de finns, kräver inriktning och denna inriktning fungerar med ett tekniskt ramverk bestående av processer och information. Då är det i praktiken denna struktur som ger kraft åt produktutveckling och gör att design-team kan utveckla mer fritt.

Att skapa en kultur för innovation kräver nyfikenhet, förändring och en mästare. Det hela startar hos företagsledningen. Hur gör du för att injicera innovation i ditt företag?

För att utforska idéer om produktinnovation och hur man bäst styr över innovationsarbete, läs vår artikelserie Accelerating Innovation.

TwitterFacebookDigg