2019-Aug-25

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Ska fler företag betala stora skadestånd?

domstol

I Svenska Dagbladets näringslivsbilaga skriver Torbjörn Isacson om det skadestånd som hovrätten i västra Sverige dömt revisionsbolaget PWC.

I en artikel i Svenska Dagbladets näringslivsbilaga skriver reportern Torbjörn Isacson om det skadestånd som hovrätten i västra Sverige dömt revisionsbolaget PWC att betala för sitt ansvar i företaget Prosolvias konkurs. Utöver frågan om ansvar, skriver Isacson, har det uppstått en krock mellan två system, det svenska och det amerikanska.

Något håller på att ske i Sverige, skriver Isacson.  Risken är att det blir allt vanligare att man som i USA vill stämma olika aktörer. Att kräva ansvar är inte fel men missbruket av stämningar kommer också att öka befarar Isacson.

Isacson skriver:

”I svensk byggindustri blir det all vanligare att bygga först, kolla om de nya metoderna funkar efteråt och sedan lösa det hela tvistevägen. Och både teknologiska företag och uppfinnare, även svenska sådana, förefaller snart tillbringa mer tid på patenträttegångar än att uppfinna saker. ”

I huvudsak handlar Isacssons artikel om den dom i hovrätten om skadestånd som Öhrlings PWC dömdes till.  Enligt domen ska Öhrlings PWC betala över två miljarder kronor i till Prosolvias konkursbo. Visserligen borde revisionsjätten inse att den gjorde ett dåligt arbete, och det är inte unikt, men det som sticker ut är skadeståndet och dess storlek. Målet har nämligen dragit ut på tiden och det är räntan som gör att totalsumman blir så hög.  Prosolvia gick i konkurs 1998.

Det finns andra exempel på att viljan att stämma ökat utanför USA som Isacson nämner. Finansmannen Jan Stenbeck var en person som gärna ville ta till advokat.  Att Ryanair, även om det inte är svenskt vill hota alla kritiker med stämning kan också påverka klimatet.

Vad gäller revisonsbolag, som i fallet med PWC, så stämmer det att de ofta sluppit ansvar, skriver Isacson. Men med den nya domen kan den svenska utvecklingen gå för långt i motsatt riktning. Isacson vill inte ha ett amerikanskt system i Sverige.

PWCs kontor
   PWCs kontor i London

PWC överklagade först en del av domen från hovrätten men Högsta Domstolen har redan ett liknande mål som gäller revisionsfirman BDO , därför var det osäkert om de skulle ha intresse av att ta upp även PWCs mål. I så fall kvarstår det tidigare domslutet om skadestånd.  Därför har PWC dragit tillbaka sin överklagan och förlikat sig med Prosolvias konkursbo. Förlikningslikviden uppgår till 742,5 miljoner kronor och kommer att betalas omgående, enligt PWC.

PWC anses inte ensamt ansvarigt för att Prosolvia gick omkull.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg