2020-Dec-05

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Hur får man fler att köra elbil?

Skriv ut
hybrid3
Projektet Plug-in hybrid väntas ge svaren. Den 10/9 invigdes projektet som är ett samarbete mellan flera aktörer.

Tisdagen den 10/9 närvarade jag vid invigningen av forskningsprojektet Plug-in hybrid. Invigningen som hölls vid Linköpings universitet är startskottet för projektet som väntas ge svar på vilka hinder som finns för att fler ska välja att köra elbil i framtiden. Projektet kommer pågå i två år och är kopplat till stadsdelarna Vallastaden i Linköping och Saltängen i Norrköping, vilka planeras stå som förebilder för framtidens hållbara stadsbyggande.

Hindrena ska utredas

– Vi vill försöka hitta hindrena till varför inte fler väljer elbilar och sen föreslå lösningar till detta. Vi hoppas få svar på var hindrena finns; är det tekniken, någonting i användandet, hur laddningen av bilarna fungerar vilket även leder oss in på samhällsplanering. Just nu är pris och räckvidd en avgörande faktor men fokus ligger på hur det kan komma att se ut i framtiden förklarade Lars Nielsen, forskningsledare.

hybrid1Projektets kommer drivas i samarbete mellan VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Linköpings universitet, finansierat av Energimyndigheten. Regeringens mål är att år 2030 ha en fossiloberoende fordonsflotta vilket kommer kräva en väsentlig omställning av transportsektorn. Intresset för elbilar hos allmänheten ökar vilken de närmare 1000 nyregistrerade elbilarna, främst laddhybrider, under 2012 vittnar om.

Forskning ur fyra perspektiv

Forskningen kommer bedrivas ur fyra perspektiv: beteendestudier av elbilsförare, laddningsscenarier och energianvändning för Smart Post Carbon Cities, analys av beslutsprocesser vid planering för Smart Post Carbon Cities och analys av beteenden och teknik samt kunskapsspridning.

– Projektet olika delar kompletterar varandra, beteendestudier är lika viktiga som studier av batterier, laddning och laddinfrastruktur, poängterade Lars Nielsen.

De tekniska frågorna omfattar bland annat studier av batterier och laddningsteknik. En fråga är hur batteriets livslängd påverkas om det laddas med el från sol, vind eller vatten. En annan fråga man hoppas få svar på är om bilen också kan fungera som ett energilager där sparad el används när elpriset är högt. Beteendeforskningen inriktar sig bland annat på körbeteende och försöka få svar på vilka resor man väljer en plug-in hybrid, vem som väljer och varför.

Post Carbon Cities

hybrid2Forskningsprojektet kring plug-in hybrider förväntas ta fram och förmedla kunskap om vilka metoder, vilken teknik och vilka styrmedel som kan behövas för ett storskaligt införande av elfordon. Elfordon är en viktig ingrediens vid planeringen av framtidens hållbara städer, så kallade Post Carbon Cities. Vallastaden i Linköping och Saltängen i Norrköping kommer stå som förebilder i detta arbete. Här ska man analysera hur beslutsprocesserna ser ut och se vilken roll kommunerna tar. Det är kostsamt att bygga laddinfrastruktur och tveksamheter inför hur många som kan tänka sig införskaffa en elbil gör att kommuner tvekar inför att satsa.

Bilarna vid Linköpings universitet

  • Volvo V60 ladd-hybrid, årsmodell 2012 och 2013, räckvidd el 50-60 km
  • Mitsubishi MIEV, årsmodell 2011, räckvidd el 100-160 km
  • Opel Ampera, årsmodell 2013, räckvidd el 60-80 km
  • Bilparken innefattar även Biogas- och etanolbilar ur Linköpings universitets hyrbilsflotta. LiU–bil har idag en bilpool med 38 bilar som körs på gas, etanol eller elbränsleeffektiv diesel.

Engagerade i projektet Plug-in hybrid är, förutom forskare vid VTI och Linköpings universitet, även Energimyndigheten, Linköpings- och Norrköpings kommun, Tekniska verken, Volvo, Chargestorm, Akademiska Hus och LinköpingsBo2016.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg