2019-Aug-24

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Siemens Nordic User Conference 2013 hölls i Upplands Väsby

Skriv ut
MatsoKarin
Siemens höll en lyckad och väldigt uppskattad konferens för sina kunder och samarbetspartners.

 Konferensen började med att Karin Jonkov, Marketing Manager, Nordic Operation Siemens PLM Software klädd i golfkläder och Mats Friberg, Vice President & Managing Director, Nordic Operation, Siemens PLM Software även han i golfkläder, lösmustasch och peruk sketchade och framkallade många skratt hos de ca 330 deltagare på konferensen på Intra City i Upplands Väsby.

Så när isen var bruten och stämning i höjd tog dagens hedersgäst Paul Sicking, CTO and Sr vice president på Siemens PLM Software till orda. Paul Sicking tog oss på en liten tillbakablick i Siemens 50 åriga historia. Tony Affuso f.d. VD, han pensionerad sedan 2012, har varit en väldigt betydelsefull person på Siemens PLM Software och den som har medverkat till att företaget har utvecklats från en liten organisation till en ledare inom PLM.

PaulSicking

På 70-talet var det få som kände till eller jobbade med avancerade dataprogram, en tid som Paul Sicking skämtsamt kallade för grott-eran och sig själv för grottmannen eftersom han var med redan då. Då var det Mc Donnell Douglas som var företagets stora kund och man var även involverade i tillverkningen av Boeing planet. Andra stora kunder genom tiderna har varit 3M, GE Medical, Kodak samt svenska Stal Laval och Sandvik. Sandvik har man samarbetat med redan i 35 år.

Början av 80-talet dök det upp många programleverantörer, men inte många som överlevde, Siemens PLM Software var en av de få. Idag är man en multimiljon koncern med många kontraster och 14 innovationsområden.

Siemens har en väldigt en stor och aktiv utvecklingsgrupp och man satsar mycket på området inom energi och material men även på kontakten med universitet.

Man jobbar med många olika projekt men allt kommer kanske inte att bli verklighet av. Ett av projekten är om hur man kan skapa 3D-modeller av ben direkt från skiktröntgen.

Sicking anser att ett annat intressant stort område är tillverkningsprocesser genom additiv tillverkning, 3Dprinting. 3D-printing har fångat stort intresse i världen och kallas av många för den nya industriella revolutionen. Idag finns det ett stort val av både material och maskiner och tekniken breder ut sig och många Universitet jobbar med tekniken. Denna är en teknik som Paul Sicking förespår kommer att utvecklas enormt de närmaste 20 åren och därmed något som Siemens satsar på.

Annat som Sicking lyfte fram var robotar och dess utveckling de senaste åren. Idag finns det robotar som kan öppna dörrar och man kan köra runt i lokaler, inte bara en väg utan genom att välja den bästa vägen. Det kommer att bli möjligt med interaktion mellan robotar i framtiden. Connect-boxen som gör det möjligt att simulera inte bara en rörelse utan hur den rörelsen kan göras mest optimalt, till exempel när man ska arbeta med montering av flygplan eller andra maskiner.

Paul Sicking fortsatte att berätta om hur det idag finns ett stort behov av att skapa lyckade produkter. Kunder vill ha bättre kvalitet, bättre utseende, bättre pris.  Produktutveckling blir mer och mer komplicerad, det ställs krav på kostnadseffektivitet, hållbarhet och mycket annat. Antalet data ökar hela tiden samtidigt som det är fler och fler som samarbetar kring produktutvecklingsprojekt runt om i världen. PLM är en allt mer viktig del i produktutvecklingen och Siemens starka vision är att utveckla för en produktdatahantering som är både snabbare och enklare. De tre benen som man jobbar på är den framtida arkitekturen, användarupplevelser och integrering av information.

Den stora skillnaden mellan Siemens PLM Software och konkurrenternas strategier är enligt Paul Sicking att man på Siemens har lång erfarenhet och att man kan lägga om även gammalt data från kunden. Många andra aktörer kan bara ta emot data som är bara några år gammalt, men eftersom man har hållit på så länge på Siemens och värnat om att även gammal data ska vara användbar så går det att lägga över in i nya system. Det har de gjort i många år och kommer att göra det även framöver.

Andra programpunkter var presentationen av Scott Burnett, director Research på Adams Golf, om hur de använder NX CAD & NX CAE i sin design av golfklubbor, läs en kommande artikel.

En annan av förmiddagens höjdpunker var föredraget om "Landing on Mars is one of the hardest jobs on Earth" av Magnus Edholm, Marketing Director Tecnomatix DACH, Siemens PLM Software. Där han berättade om Siemens roll i att skapa en rymdrobot för att kunna landa på mars.

Eftermiddagen inleddes av Johan Gentzell, Industry Market Development Manager & Resources, Microsoft AB som berättade om "Solutions and Opportunities in an era of Devices and Services", och Siemens samarbete med Microsoft och Teamcenters utveckling som molnlösing.

Under eftermiddagen avslöjades även ett nytt samarbete inom Siemens PLM Software familjen. Norska Summit har per den dagen fått ett svenskt systerföretag Summ Systems AB som ska verka mot den svenska marknaden inom tillverkningsområdet. Summ Systems är Siemens enda Platina partner i Sverige. Läs separat artikel

Jag kontaktar Mats Friberg dagen efter konferensen för att höra hur han tyckte konferensen hade gått. Han berättade att han var oerhört nöjd med konferensen och även kunderna hade påtalat om att de hade tyckt att det var intressanta tal och att Karin Jonkov’s och Mats förmåga att bjuda på sig själv var väldigt uppskattad. MatsFriberg

Jag frågade honom om vad han ansåg var höjdpunkterna under konferensen och han svar kom snabbt. Det var så klart att Paul Sicking som bevakar teknologin i världen och ser till att Siemens har rätt fokus var närvarande för första gången och kunde berätta om Siemens starka vision.
En annan höjdpunkt var presentationen av samarbetet med Microsoft och hur Teamcenter utvecklas som en molntjänst, som krönte även ett stort intresse bland deltagarna.

Hur påverkar Dassault Systèmes förvärv av Apriso på Siemens PLM solutions satsning via Summ System AB mot tillverkningsindustrin?

– ”Jättebra bevis på att Siemens är rätt positionerade som ledande inom marknadsutveckling just nu med PLM, Manufacturing och MES (SimaticIT). Vi tar marknadsandelar. framför allt på Dassaults bekostnad. Siemens förvärvade det som då var UGS PLM och Siemens var ledande inom styrsystem för tillverkning och har ett oerhört starkt MES-erbjudande, så helheten är väldigt rätt för våra kunders utveckling. Ser därför Dassaults förvärv av Apriso som ett försök att bibehålla sin konkurrenskraft när det gäller att ta produkten från CAD-bordet genom produktlivscykeln och hela vägen ut till verkstadsgolvet. Detta är en bekräftelse på att vår vision, vår framdrift i företag, som koncern och Siemens som ägare är helt rätt i marknaden,” svarade Mats Friberg.

Men även Siemens har gjort stora förvärv under den senaste tiden. De har lagt stora belopp på  förvärv.  Det senaste förvärvet var LMS, ett belgiskt företag med programvara för tester och uppföljning av produkters beteende på marknaden, ett nyckelföretag när det gällde projektet med Marslanding.

Mats berättade vidare hur han anser att de på Siemens har gått från att vara grått ingenjörsföretag till att vara ett mer ”coolt” företag, det är nu för att citera en av kunderna på konferensen ”Det är modernt och poppigt att jobba på Siemens, ni ligger rätt i tiden!”

Tiina Mauritzell

TwitterFacebookDigg