2020-Dec-05

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Intergraph har blivit medlem i The Paper Province

Skriv ut
Intergraph 2
Intergraph vill bland annat bidra med sin kunskap och sina system för att bättre ta tillvara anläggningsinformationen som skapas under projektering.

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland, norra Dalsland och Örebro län. The Paper Province ägs och drivs av medlemsföretagen som innefattar både stora globala giganter till lokala underleverantörer.

Anledningen till att Intergraph valt att gå med i The Paper Province är för att hjälpa företag i skogsindustrin att utveckla och effektivisera sina anläggningar:

– Vad gäller vårt intresse i Paper Province och vad vi kan tillföra, är detta ett forum som vi ser ligger i vår intressesfär. Vi vill informera om och tillhandahålla system för att bättre ta tillvara den anläggningsinformation som skapas under projektering och med hjälp av den senaste tekniken skapa ett bättre dataflöde längs hela anläggningens livscykel, berättar Thomas Stutterheim, Intergraph Sverige AB.

Konkurrenskraften utvecklas

Bildandet av The Paper Province syftade till att samla lokala företag inom massa- och pappersindustrin, marknadsföra regionen och stödja utvecklingen genom kompetensförsörjning. Tillsammans utvecklar man medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft.

The Paper Province inriktar sig till stor del på nätverk, samordning och att utveckla samarbetet mellan medlemsföretagen i det massa- och pappersteknologiska klustret i Värmland med omnejd. Verksamheten innefattar även marknadsföring, kompetensförsörjning, projektutveckling och regional tillväxt i partnerskap med skolor, universitet och regionala, nationella och internationella myndigheter.

Rankat som världsledande

Intergraph erbjuder mjukvaror för att designa, projektera, konstruera och driva produktionsanläggningar. I över 40 år har företaget haft en betydelsefull funktion i utvecklingen av kemi-, energi-, olje- och gasindustrin. Så många som två tredjedelar av världens fabriker är designade med hjälp av Intergraphs mjukvara.

Företagets verksamhet är indelat i två divisioner: Process, Power & Marine, och Security, Government & Infrastructure, som levererar rena Mission Impossible-lösningar som exempelvis geografiska informationssystem för försvars- och underrättelseverksamhet, samhällsskydd och säkerhet, offentlig förvaltning, transport och kommunikation. 

– Intergraph Process, Power & Marine (PP&M) är en av två divisioner i Intergraph Corporation, ett helägt dotterbolag till svenska Hexagon AB. Intergraph PP&M levererar mjukvara som effektiviserar konstruktion, installation och drift av process-  och energianläggningar, offshore-plattformar, och fartyg, och utvecklar verktyg för informationshantering för att bygga och driva dessa anläggningar, berättar Thomas Stutterheim.

– Intergraph är rankat som världsledande inom dessa områden enligt ARC Advisory Group. Vår ägare, Hexagon, där även Leica ingår, utvecklar och tillhandahåller lösningar som fungerar tillsammans, integrerat, för att ge ett konstant flöde av uppdaterad information och våra kunder kan visualisera komplexa data, säger Thomas Stutterheim.

Betydande avtryck

Intergraph har gjort betydande avtryck genom åren. Nämnas bör att man byggde det första ”grafikkortet” som kunde hantera 3D. Det var på den tiden då en dator fyllde en hel lagerlokal. Under samma tidsperiod fick Intergraph även uppdraget av NASA att designa deras kretskort. Intergraph var vid denna tidpunkt ett amerikanskt företag. Sedan två år tillbaka är företaget en del av svenska Hexagon vilka även äger kameratillverkaren Leica. Intergraph har cirka 4000 medarbetare i 45 länder. Huvudkontoret ligger i Huntsville, USA och det svenska kontoret i Karlskoga.

Intergraphs lösningar ger möjlighet till att designa, projektera, konstruera och driva sin fabrik. De ger även möjlighet till att löpande skörda och strukturera information och dokumentation på ett rationellt sätt för att kunna fatta snabbare och bättre beslut om hur produktionen ska styras. På så sätt jobbar man smartare och hittar genvägar i sin process utan att för den delen tumma på säkerhet och spårbarhet.Intergraph 1

– Vi bygger det på en teknik som lämnar det gamla hierarkiska tänket med filsystem mot ett system som bygger på relationer av objekt i ett molekylsystem. Vitsen är att bättre utnyttja den information som finns och därigenom få en bättre struktur och kontroll på anläggningsinformationen och som följd ha en säkrare och mer effektiv anläggning, säger Thomas Stutterheim.

SmartPlant Fusion är en av Intergraphs innovativa produkter. Inskanning sker automatiskt och därefter organiseras och indexeras information ur dokument som tidigare varit ostrukturerade, exempelvis planritningar, CAD-dokument och skisser. SmartPlant Fusion kan plocka information från alla möjliga källor och stoppa in den i rätt kontext. Det är passande om du har gammal dokumentation som du behöver ta hänsyn till vid ombyggnationer och tillbyggnad.

Caroline Wetter

TwitterFacebookDigg