2019-Aug-25

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

PTC presenterade årets nyhet PTC Servigistics på PTC Live Tech Forum

Skriv ut
Servigistics
PTC Servigistics ,en lösning inom SLM (Service Lifecycle Management) för inkludering av service hantering i produktens livscykel hantering.

Under PTC Live Tech Forum på Bella Center i Köpenhamn presenterades bland mycket annat PTC Servigistics. Evenemanget öppnades av Johan Engvall Vice President of Sales Nordic på PTC som berättade litet om hur PTC ser ut idag.

PTC har ändrat hela sin branding samt logga och istället för att heta Parametric Technology Corporation, heter man numera helt slätt "PTC". PTC erbjuder idag en bred portfölj av lösningar och företaget beskriver sig med slogan "Technology solutions that transforms the way you create and service products".

PTC har 17 produktområden inom sina 5 huvudsegment CAD, PLM, ALM (Application Lifecycle Management), SCM (Supply Chain Management) och en ny segment SLM (Service Lifecycle Management), alla med egna produktchefer och egna huvudprodukter. Alla dessa segment tillsammans kan ge en riktig out-of-box effekt. I Norden finns det ett stort intresse för PTC's lösningar, berättade Engvall.

Förra året köpte PTC upp företaget Servigistics, utvecklare av en innovativ SLM programvara. Detta uppköp har genererat till det som PTC lanserar som sin nya plattform för i år, PTC Servigistics, en lösning inom SLM (Service Lifecycle Management) där man även lägger med service hantering i produktens livscykel hantering. Du kan hålla koll på dina kostnader och planera för service och reservdelar redan under utvecklingsstadiet. I Servigistics finns Fältservice hantering, Service nätverkshantering, lagerhantering, reservdelshantering, reservdels prissättning, garanti och service kontrakter, reservdelsinformation, teknisk information, Service kunskapshantering.Engwall Hodges

En annan plattform som presenterades var PTC Integrity, en Software System Lifecycle Management. PTC Integrity ger spårbarhet inom kravhantering, system modell hantering, programbytes och konfigureringshantering, testhantering och felhantering.

Mark Hodges Chief Customer Officer, "kundernas röst" och därmed en viktig person inom PTC var den som tog till orda efter Engvalls välkomstal.

Hodges har jobbat över 10 år på PTC, men var för första gången i Norden, vilket han tyckte var väldigt trevligt. Han tillbringar mycket tid med att bemöta kunder för att ta del av deras åsikter och idéer vilket man är väldigt måna om på PTC. Denna utbyte av information värderar man väldigt högt då det ger ju dem också en möjlighet att utvecklas utefter kundernas behov. Hodges berättade att 87% anser att mjukvaran ökar i volym, väsentlighet och innovation.

Fram till nyligen har PTC varit ett utvecklingsföretag. Nu ser man sig själva mer som en leverantör av tekniska lösningar som omvandlar kundernas sätt att skapa sina serviceprodukter.

-"Man ser hur vi idag får allt smartare produkter, vilket leder till att service blir ett allt mer kritiskt strategi för kunderna konkurrenskraft", förklarade Hodges.

En teknik-aktiverad processomvandling ger den ultimata konkurrensfördelen för kunderna, att kunna testa sina bästa idéer och skapa optimala strategier innan man skapar resurser.

Att kunna ta sin bästa produkt och skapa insikten för optimering av innovation, kostnad och kvalitet

Att ta all denna information till service miljön för att kunna öka kundlojalitet, lönsamheten och tillväxten genom hela kundrelationen genom kunskapen om veta exakt vilka delar som behövs och när samt vilken services som är behövlig.

Det är många som anser att vi är mitt i en ny industriell revolution där använding av 3D-produkter ökar och det fundamentala är att göra rätt sak i rätt tid, att göra bättre saker istället för saker bättre. Att skapa digitala modeller genom hela livscykel är det som gäller idag. Framtiden med konkurrensfördelar ligger i strategier och planering av aktiviteter för att kunna göra rätt sak i rätt tid.

Kunderna efterfrågar lösningar för att kunna hålla reda på det ökande antalet av olika regelverk och krav från myndigheter som de måste hållar reda på och bevaka.

PTC ser sig idag som en leverantör av multilösningar.

-Vi måste idag förstå kundens hela process. Det gäller att inte bara leverera en applikation utan att förstå hela produktkedjan. Uppgradering av produkter är viktigt, och något som man lägger stor ansträngning på.

Produkt och service fördelar är svåra att uppnå. Det finna många olika saker att ta hänsyn till, hårdvaran, mjukvaran, leveranskedjan och enterprice coordination ska kopplas ihop med service och allt vad som ingår dit. Men PTC anser att de har hitta lösningen. Med mer än 25 års erfarenhet har man skapat en god förståelse för affärsprocesser, man har en marknadsledande tekniklösning för hela livscykeln för industrin och en kundorienterad engagemangsmodell som garanterar en pay-off av genomförandet av omvandlingen.

Kundservice är viktig för PTC och man lägger stor vikt i att snabbt kunna lösa problem för sina kunder.

-"För kunderna är det viktigt med en kort time-to-market tid. Därför är det viktigt för PTC med en snabb återkoppling på mejl och frågor kring problem som kunderna stöter på", meddelade Hodges som tillbringar 60 % av sin tid på möten med kunder. Han förklarar det med att få dessa feedback hjälper även PTC att bli bättre. "Feedback är viktigt", sa han och uppmanade folk att kontakta honom med olika synpunkter.

PTC har tre stora mål

Att öka kundnyttan; ge en Out-of-the-box kapacitet med fokus på "konfigurera inte kundanpassa" samt att jobba kontinuerlig med kvalitets förbättring.

Att avlägsna barriärer för kund succéer: Se release adoption som en viktig mått på framgång, Minska tiden för problemlösningar, ha"låg-ansträngning" för kundupplevelser, det vill säga bland annat att hemsidan ska vara lätt att orientera sig på och att man snabbt hittar svar på sin fråga.

Att lyssna på "kundernas röst"; Sätta årliga målsättningar, skapa nya kundplattformer och rådgivningsgrupper.

PTC har idag 6000 anställda varav 1950 inom R&D. Mer än 27 000 "adoptioner" och dryga 1,193miljoner PTC Windshill användare, totalt har man 1,566 miljoner användare. Mer än 800 partners och 10 miljoner som har gått på utbildning på PTC Global Academic Program och över 100 sponsrade FIRST®Teams. Visionen ligger på att komma upp till 1,35 miljoner i avkastning för 2013, vilket skulle innebära en ökning med 8% från 2012.

Även under 2012 hade man en 8% ökning i avkastning, varav 38% stod den Europeiska marknaden för, 38% USA och resterande 24% Asien. De största branscherna var Industriella produkter, Offentliga sektorn, Flygindustrin, försvaret, Elektronik och high tech som totalt stod för 64% av den totala kakan.

Det pratades även en hel del om Creo 2 och fördelarna och nyheterna med det. Men det får ni läsa i en kommande artikel.

Tiina Mauritzell

TwitterFacebookDigg