2018-May-27

Senast uppdaterad08:13:06 AM GMT

Startskott för en ny innovativ forskningsmiljö vid Blekinge Tekniska Högskola

Skriv ut
Tobias Larsson
För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem bygger BTH nu en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling.

– Genom tidigare samverkan som utökats och genom att en del nya partners tillkommit kom denna nya forskningsmiljö till stånd. Vi har samlat aktörer som har samma problemställningar i sin verksamhet och därmed ser liknande utmaningar inför framtiden. De vill jobba för att få ut mer hållbara produkter på marknaden som upplevs innovativa och skapar ökat kundvärde. Vi har träffats i ett antal workshops för att hitta gemensamma forskningsutmaningar på kort och lång sikt och sedan formulerat detta i ett program för forskningsmiljön som nu har sjösatts, säger Tobias Larsson, professor vid Sektionen för ingenjörsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola.

Hur har den finansierats?

– Genom KK-stiftelsen (ca 1/3), företagen (1/3) och BTH (1/3). Detta ingår i KK-stiftelsens satsning på så kallade profilprojekt på högskolorna.

Vad är syftet med den nya forskningsmiljön?

– Att stärka svensk industris konkurrenskraft på en alltmer hållbarhetsdriven global marknad genom att via forskning ta fram nya metoder, verktyg och arbetssätt som gör att företagen kan erbjuda innovativa hållbara produkt-tjänstelösningar som skapar värde för sina kunder. Samtidigt finns ett mål att bygga upp en internationellt sett slagkraftig forskningsmiljö kring denna produktutvecklingsfokuserade forskning. Vi lägger ett modelldrivet arbetssätt i grunden för att kunna jobba med modellering och simulering i väldigt tidiga faser av framtagningen av integrerade produkt-tjänstelösningar.  

Vad har anläggningen för kapacitet?

– Det är en forskningsmiljö som inkluderar humankapital (forskare) och laborationsmiljöer för dels teknikexperiment och dels för samverkan och innovationsförmåga. Vi syftar till att skapa idémiljöer och även hybridmiljöer där 3D-printing, konceptuell prototyping såväl som elektro/maskin/telekom/mjukvara kan samsas vid framtagning av nya lösningar. 

Vem eller vilka är anläggningen till för?

– Företag inom tillverkande (producerande) sektor är nog de som attraheras i första hand, men även företag med tjänsteutveckling har nytta av denna miljön då det sker mycket utveckling av metoder för hur man jobbar för att generera innovation, och det är inte branschspecifikt. Studenter vid BTH kommer naturligtvis också ha stor nytta av miljön.

Hur står sig svensk industris konkurrenskraft?

– Det beror på bransch. Rent allmänt anses vi har stor innovationsförmåga, och hög kompetens som vi klarar att realisera i komplexa produkter på en global marknad. Men det är hårt att behålla positioner så ständiga effektivitetsförbättringar tillsammans med ökad innovationsförmåga är nog ett måste för att bibehålla och säkra konkurrenskraft.   

På frågan om hur framtiden ser ut för anläggningen blir svaret ”Positivt”. Intresset för ett deltagande är stort och BTH anser att stöd till att öka industrins innovationsförmåga inom klassisk, tillverkande industri är eftersatt, så detta är en efterlängtad satsning från många existerande och tillkommande partners, menar Tobias Larsson.

BTH har blivit beviljade medel från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) för miljön Modelldriven utveckling och beslutsstöd. Totalt handlar det om cirka 110 miljoner över sex år där KK-stiftelsen står för en tredjedel av kostnaden och BTH tillsammans med medverkande företag står för resten.

De som medverkar i forskningsmiljön idag är, förutom BTH och KK-stiftelsen, även Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, Holje International Group, Tetra Pak Packaging Solutions AB, GKN Aerospace Engine Systems och Volvo Construction Equipment.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg

Från kanontillverkning till 3D-printning

2018-03-16 11:26

Örebro universitet

Vad har gjort Karlskoga så framgångsrikt – med många nya innovationer?
 

HP släpper fristående kamera för 3D-scanning

2018-01-09 15:13

HPZ3DCamera

HP har i samband med CES-mässan i Las Vegas nu offentliggjort en helt fristående kamera för 3D-scanning.
 

Inovitas har tagit hem en order från Göteborgs stad

2017-08-11 09:15
infra3d
Insamling av Gatuvybilder, laser scanning och inmätning av anläggningar och vägyta i Göteborgs gaturum.
 

Arcam visar nyheter inom Additive Manufacturing vid mässan Rapid i USA

2017-05-09 14:15
RapidUSA
Arcam presenterar hela sitt breda erbjudande inom Additive Manufacturing under den nya varumärkesidentiteten - industriella EBM-system genom Arcam EBM, metallpulver genom AP&C och kontraktstillverkning av ortopediska implantat genom DTI.
 

Fortus 900mc

2015-03-16 15:52
Fortus 900mc är Stratasys mest kraftfulla produktionssystem med ett byggutrymme på 914 x 610 x 914 mm.
 

uPrint SE Plus

2015-03-16 14:09
uPrint SE Plus är en användarvänlig 3D-skrivare som passar den som vill ha prisvärd skrivare med möjlighet att skriva ut starka ABS-modeller i färg.
 

MakerBot

2015-03-16 13:56
MakerBot 3D-skrivare ligger i en betydligt lägre prisklass jämnfört med andra 3D-skrivare i Protech’s produktsortiment.
 

Dimension Elite

2015-02-12 14:01
Skriver ut mycket detaljrika modeller av avancerade åskådningsmodeller och funktionsdugliga prototyper, jiggar och fixturer samt slutprodukter.