2019-Sep-16

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Visbys ringmur återuppbyggs efter raset

Skriv ut
Visbys ringmur
En yta på cirka 70 kvadratmeter av Visby ringmurs yttre skall, inte långt från Österport, rasade i februari 2012. Sedan dess har planer på restaurering tänkts ut och nu går man in på nästa fas.

Återuppbyggnaden av ringmuren, som byggdes under åren 1250-1288, är en del i ett forsknings- och utvecklingsprojekt där flera institutioner och företag samarbetar. Detta drivs av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Byggnadshyttan på Gotland, forskare från Göteborgs universitet, Tyréns, Hantverkslaboratoriet, Gotlands Museum, Region Gotland, Byggnadshyttan Nidarosdomen och Statens fastighetsverk.

Anledningen till denna blandning av samarbetsspartners är att kombinera kunskapen mellan hantverkarna och forskarna. Nyttan av den gemensamma kunskapen hoppas de kommer att inte bara koma till användning bara för denna återuppbygnad, utan även för förvaltningen av både detta och andra nationella och internationella kulturfastigheter.

Orsaker till raset, som de måste överkomma, är sannolikt flera med väderomslaget som utlösande faktor. Bakomliggande orsaker är troligen nivåskillnaderna innanför och utanför muren och den vattentransport som sker tillföljd av detta i kombination med äldre lagningar med cementhaltigtbruk.

Vårt uppdrag består i att medverka till utveckling av en arbetsmetod för att återuppbyggnad av ringmuren utifrån i huvudsak konstruktiva frågor.” säger Carl Thelin, en av forskarna från Tyréns om deras del i projektet.

Förundersökning

Det är en svår utmaning att ta fram lösningar för hur säkring och uppbyggnaden av det raserade partiet ska gå till på ett konstruktivt, säkert och antikvariskt bra sätt” säger Carl Thelin, som är expert på historiska konstruktioner. Han fortsätter att säga ”Vi använder till exempel laserskanning för att beskriva murens geometri och vi testar georadar för att undersöka dess inre. För säkringsåtgärder kommer vi säkert att använda en del beräkningsprogram men där är vi inte ännu.

Visbys ringmur1Georadarundersökningen som utförs går ut på att man med en handhållen radar undersöker murens inre. Detta för att ta reda på hur den är uppbygd för att återuppbyggnaden skall bli passande med resten av muren och tidsenlig. Men också är detta en stor hjälp inför kommande förvaltning då radarn visar håligheter och skillnader på material.

Utöver georadarundersökningen gör Håkan Thorén och Mats Anglert, från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet i Lund, en fotoskanning och en laserskanning av partiet som rasade. De här skanningarna skapar en 3D-bild som kommer att hjälpa till när hållfasthetsberäkningar görs.

En krävande utmaning

Då muren är en gammal byggnad, Österport är tidigast uppförd år 1286, medför detta svåra utmaningar för projektlaget. Både i form av säkerhet, konstruktion och kunskap. Då målet är att reparera skadan med metoder och material som muren en gång byggdes med och detta på ett säkert och hållbart sätt.

Projektet är mycket svårt. Muren är svårt skadad och det finns uppenbara risker för ras om man börjar peta i den. Två svåra utmaningar är att skapa en säker arbetsplats för de murare som ska genomföra arbetet genom att ta fram stöttande konstruktioner som samtidigt inte är i vägen för genomförandet. Den andra stora utmaningen är att ta fram lösningar för återuppbyggnad som både är antikvariskt och tekniskt bra och långsiktiga.” uttrycker Carl sig om utmaningarna som väntar.

Ringmuren är Nordeuropas bäst bevarade stadsmur och utgör en viktig del i världsarvet Visby. Det här gör projektet ännu viktigare att utföra på ett väl tänkt och tidsenligt sätt vilket verkligen gör det till ett ”mycket svårt” projekt.

Mer information om Visby ringmur och projektet finns på www.raa.se/visbyringmur

Roberth Johansson

TwitterFacebookDigg

ANSYS Builder gör att företag kan optimera driften och snabba på produktutvecklingen

2019-02-27 14:03
TwinBuilder
ANSYS hjälper produktutvecklare att spara miljontals kronor på garanti- och driftskostnader genom sin senaste version av ANSYS® Twin Builder™.
 

Svenska Mässan ett stort steg närmare byggstart

2018-06-21 13:32
fjärd  tornet
Svenska Mässan fick planbesked för det fjärde tornet vid Korsvägen i Göteborg.
 

Hollywoodteknik tar bostadsupplevelser till nästa nivå

2018-04-18 11:45
wec360
Svenska wec360° i samarbete med Epic Games inför stor tekniksatsning.
 

Bluebeam lanserar Revu 2018

2018-04-16 12:36
Bluebeam
Bluebeams flaggskepp hittar en ny balans mellan användbarhet och användarvänlighet.
 

CADdirekt BRAND LT

2016-03-08 14:26
CADdirekt BRAND LT har samma funktionallitet som CADdirekt BRAND det enda som skiljer är att den är installerad på AutoCAD LT.
 

CADprofi Arkitekt

2015-11-03 13:36
CADprofiArkitekt
CADprofi Arkitekt är ett parametriskt CAD-program som underlättar arkitektkonstruktion.
 

CADdirekt SKALAFORMAT LT

2015-04-13 13:33
CADdirekt SKALAFORMAT LT är utvecklad för er som vill göra enkla ritningar eller mindre förändringar t.ex. en ny planlösning på ett kontor eller hus.
 

CADdirekt VVS

2015-04-13 13:09
CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD och den nya applikationen har samma grundtanke.