2019-Oct-20

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

Fracking kan göra USA självförsörjande på energi

oljepump

USA är världens största oljeimportör men landet utvecklar teknik som gör att det är på väg att bli självförsörjande på energi.

Det är något som tros ske år 2020, rapporterar Sveriges Radio. Förändringarna är redan på gång.

Det är den nya utvinningsmetoden fracking eller hydraulisk spräckning som kan komma att förändra energiförsörjningen i USA. Konsekvenserna blir omvälvande för många runt om i världen om USA slutar importera olja.

Fracking är en ny metod som innebär att det går att utvinna i första hand gas men även olja ur skiffer. Metoden är kontroversiell och den är till och med förbjuden i staten New York eftersom det finns en rädsla för dålig miljöpåverkan. Det krävs nämligen kemikalier, vatten och sand för att producera. Man är rädd för att dessa kemikalier skulle kunna läcka ut i grundvattnet.

Även miljön på själva borrplatsen påverkas men vinsterna blir samtidigt så stora vid självförsörjning att USA ändå kommer att satsa på metoden, anses det.

När frackingen tar över i USA tror bedömare på ökade leveranser av olja och gas till Europa. Det säger Thina Saltvedt som är oljeanalytiker på banken Nordea till SR.

Även politiskt får det konsekvenser internationellt när USA slutar vara beroende av leveranser från länderna i Mellanöstern och från ett land som Venezuela.

I USA krävs nu miljardinvesteringar, i dollar, för att kunna hämta upp gasen och oljan.

När det blir volym på driften kommer det att påverka priset på råolja. Även priset på kol kommer att påverkas och det i sin tur innebär förändringar internationellt även i Europa.

Kol från USA blir billigare och man kan anta att sådan kol kommer att exporteras till Europa. Flera länder i Europa håller samtidigt på att fasa ut sin kärnkraft och kan vara intresserade av billig kol.

Idag kommer Europas gasimport till 33 procent från Ryssland och 27 procent från Norge. Även hur gas exporteras och importeras kommer att förändras när USA blir självförsörjande på energi.

USA står inför en energirevolution, sammanfattar Sveriges Radio. Samtidigt pågår en nationell hälsostudie om eventuella problem orsakade av fracking. Den tar tid att utföra. Preliminära resultat kommer om många månader och slutliga resultat blir färdiga först om flera år.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg