2019-Oct-20

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

Så lyckas du med mobila lösningar

Mikael.Nileback

Blogginlägg av Mikael Nilebacke, en av grundarna och VD för Erisma Technologies, ett av Skandinaviens ledande företag inom mobila affärslösningar för installations- och servicebolag.

Mobila lösningar, alltså mjukvara för mobila datorer och smarta mobiler, har en enorm potential att effektivisera verksamheten och spara stora pengar för företag som tidigare förlitat sig på tidskrävande manuell inmatning, avläsning, kalkylering m m på fältet. Det handlar främst om branscher som brandskydd, säkerhet, el, tele, data, energi, kraft, bygg, logistik och värme/ventilation/kyla – och många gånger om små och medelstora företag.

Övergången från papperslösningar till mobila lösningar är kantad av fallgropar. Erismas VD Mikael Nilebacke, med 15 års erfarenhet av mobila lösningar, ger här sina tio bästa råd för att lyckas med mobila lösningar:

1. Gör din kravbehovsanalys

Varför behöver du ett mobilt system? Vill du bli effektivare eller kräver din kund bättre tillgång till information på fältet? Svaren hjälper dig att identifiera vilka funktioner du behöver i din mobila lösning. Prioritera funktioner efter nyttan, och bestäm vad systemet får kosta och vem som ska använda systemet. Om du inte gör denna analys finns det risk att leverantörernas säljare styr alltför mycket och skapar behov som du egentligen inte har.

2. Engagera din personal i processen

Försök att engagera din personal så tidigt som möjligt i arbetet med att införa ett mobilt arbetsordersystem. Led din engagerade personal genom hela upphandlingsprocessen och dra nytta av den kompetens, erfarenhet och kunskap om din verksamhet dessa har. Engagemanget från tidigt skede kommer att spegla sig i att de är motiverade att tillsammans med dig föra införandet av ett nytt system i hamn. Se sedan till att de tidigt får uppleva de positiva effekterna av en mobil arbetsorderhantering.

3. Välj system och leverantör omsorgsfullt

Ofta står det stora valet mellan ett standardsystem eller ett kundanpassat system. Jag rekommenderar starkt att välja ett så standardiserat system som möjligt. Den mobila teknikutvecklingen går i en rasande fart, vilket gör ett standardiserat system mer flexibelt än ett kundanpassat.

Välj en leverantör av ”rätt” storlek: inte för liten för att riskera stå med ett system som försvinner eller inte kan vidareutvecklas, men inte heller för stor då de kan tappa intresset för dig när du inte längre är deras nyckelkund.

4. Kontakta alla referenser du kan hitta

Kontaktar du en referens som leverantören har lämnat, så försök att läsa mellan raderna. Lär av deras användning och dra nytta av hur de använder systemet. Försök helst att hitta egna referenser. Nöj dig inte med en referens utan kolla med minst tre stycken. Det minskar riskerna att du kastar bort din tid och dina pengar på fel system.

5. Behåll möjligheten att hoppa av

Inte alla leverantörer har tillräckliga kunskaper och erfarenheter att leverera systemet på rätt sätt. Försök förhandla fram en utvärderingstid med möjlighet att avbryta om man skulle finna att systemet inte är rätt för dig. Du måste vara beredd att släppa systemet om det inte löser de problem du ställt som krav.

6. Lyssna på leverantören

När du väl valt leverantör så är det bara att följa med i valsen. Försök inte styra leverantörens arbete för mycket – om du är osäker på leverantörens plan, så be dem då förklara så att du känner dig trygg igen. Berätta istället för leverantören vad du vill uppnå och lyssna på vad leverantören föreslår med öppet sinne.

7. Ta ett steg i taget

Akta dig för att försöka göra flera saker samtidigt. Att dra igång flera delar som ökar komplexiteten kan få förödande konsekvenser. Försök istället att skapa en kedja av mindre aktiviteter som du kan avsluta innan du fortsätter på nästa.

8. Snåla inte på fel saker

Snåla inte på konsultation, utbildning o dyl, och sätt inte en för snäv deadline. Var beredd att justera tidplanen på vägen om du finner att dina krav/behov förändras, vilket är vanligt. Värdera din egen tid och risken att du inte gör det rätt, mot att delegera uppgifter till rätt personer i det egna företaget eller att anlita leverantörens konsulter. Att du kan göra saker själv är inte samma sak som att du verkligen ska göra saker själv.

9. Inse att ett mobilt system inte löser alla dina problem

Med ett mobilt system får du i de flesta fall en bättre kontroll och sparar enorma mängder tid och pengar. Men en mobil lösning löser inte alla dina problem. Lägg din ambitionsnivå rätt och acceptera att du kommer få jobba med andra problemställningar.

10. Måla inte in dig i ett hörn

Skaffa inte ett system som inte går att vidareutveckla, eller som inte kan förändras efter din verksamhet. Vi lever i en föränderlig värld och det är svårt att veta hur den kommer se ut framöver. Du kan tvingas ändra din verksamhet och tekniken kan snabbt slå om. Detta gör att du måste tänka till och verifiera att systemet du väljer verkligen är genomtänkt och byggt för framtiden. Ett gott råd är att undvika kundanpassningar in i det längsta.

Om författaren:

Mikael Nilebacke är en av grundarna och VD för Erisma Technologies, ett av Skandinaviens ledande företag inom mobila affärslösningar för installations- och servicebolag. Erismas huvudprodukt är Mobigo, en mobil lösning för arbetsorderhantering, tidrapportering, körjournaler, checklistor, besiktningsprotokoll m m som effektiviserar rapportering och andra arbetsuppgifter för personal på fältet.

TwitterFacebookDigg