2019-Oct-19

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

Prototal AB förvärvar Semcons prototypfabrik i Jönköping

Skriv ut
prototal
Prototypföretaget Prototal breddar sin verksamhet genom förstärkt samarbete med Semcon samt förvärv av deras prototypfabrik i Jönköping.

 

Prototal AB är ett Jönköpingsbaserat företag som tillverkar prototyper på konsultbasis. De har under de senaste åren samarbetat med konsultföretaget Semcon, som även de har en prototypverksamhet. Nu stärks samarbetet genom ett nytt avtal, samtidigt som Prototal AB förvärvar Semcons modell- och prototypverksamhet i Jönköping. Köpet innebär för de nio anställda inget annat än att de byter arbetsgivare, då de liksom all utrustning följer med i köpet. Prototals och Semcons verksamhet är närliggande men har varit inriktade på lite olika produkter. Förvärvet innebär att Prototal kan bredda sin verksamhet och stärka marknadsföringen.

Henrik Lundell– Prototal breddar i och med förvärvet teknikutbudet ytterligare, främst genom kompetensförstärkning på personalsidan men även maskinellt. Möjligheterna till större helhetsåtaganden ökar, säger Henrik Lundell, vd för Prototal AB.

Prototals verksamhet är inriktad på framtagning av prototyper i plast och plåt för bland annat industrin. De serietillverkar även detaljer som skyddsplåtar i viss utsträckning.  Plåtprodukterna tas fram genom pressning, avancerad formning eller laserskärning. För framtagning av plastprodukterna används metoder som 3D-printing, modellfräsning och vakuumgjutning. Alla verktyg för prototypframställningen tillverkas på plats och vissa av prototyperna framställs genom hantverksmässigt modellerande.

Samarbetspartnern Semcon är ett globalt teknikföretag som har sin grund i Sverige. De är inriktade på produktutveckling och teknikinformation och en del av verksamheten är just produktdesign och modelltillverkning. Verkstaden i Jönköping med sina nio anställda har varit inriktad på bland annat fordonsprototyper för mässutställning. För Prototals del innebär verkstaden med maskiner och  anställda ett tillskott på kompetens inom modelltillverkning.

– Semcons verksamhet har varit mer fokuserad mot till exempel designmodeller och specialfixturer, säger Henrik Lundell.

prototal.bild2Att verksamheten breddas innebär att företaget kan stärkas i konkurrensen och  gör att de kan erbjuda mer kompletta tjänster. Enligt vd, Henrik Lundell, har de haft en stigande orderingång under hösten och ligger för närvarande på bra nivåer. Trots den rådande finanskrisen som har börjat märkas av även i svensk industri har konjunkturläget varit gott för Prototal den senaste tiden. En anledning till det ljusa läget är ett aktivt marknadsföringsarbete och bra kundrelationer, men enligt Henrik Lundell är det just bredden på kompetens som har varit företagets främsta styrka.

– Det breda teknikutbud som finns samlat i bolaget ger stora möjligheter att erbjuda rätt teknik vid rätt tillfälle för kunder oberoende av var i sin utvecklingscykel de befinner sig. Det är en anledning till att Prototal har klarat sig undan krisen, säger Henrik Lundell.

Prototal har sin bas i Jönköping, men finns även representerade i Stockholm och Vinninga samt Levanger i Norge och totalt är det 120 anställda i företaget. År 2011 var omsättningen på 111 miljoner kronor och de senaste åren har årsomsättningen varit stigande. Det finns hela tiden en ambition att växa och förra året förvärvade de en majoritet av aktierna i Plastic Design & Service i Vinninga AB. Några ytterligare förvärv är dock inte planerade den närmsta tiden.

– Vi är ständigt ajour med vad som händer på marknaden men har idag inget konkret förvärv planerat, säger Henrik Lundell.

Henrik Karlsson

TwitterFacebookDigg