2019-Aug-24

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Var strategisk och duktigare än konkurrenterna

people
Det här inlägget av Christa Prokos på PTC är det första i en serie om fyra som handlar om service och garantier och hur de kan öka intäkterna i ett bolag.

-Var strategisk och duktigare än konkurrenterna

Det säger Christa Prokos på PTC om hur det går att tänka större om hanteringen av garantier och kontrakt.

Det här inlägget är det första i en serie om fyra som handlar om service och garantier och hur de kan öka intäkterna i ett bolag. Skribenten Christa Prokos är marknadschef på PTC i Ann Arbor i USA. De metoder som Prokos belyser är betydande och leder till gladare kunder och större inkomster för det bolag som använder garantier och kontrakt för att öka sina intäkter:

Förr i världen var det ofta tillräckligt för en tillverkare att fråga sin organisation för service: ”Hur kan vi förbättra arbetet med garantiärenden? Hur kan vi minska kostnaderna för garantier?” Därefter kunde företaget undersöka hur man kan göra förbättringar på operativ nivå eller till och med försöka bli mer strikta på avdelningsnivån vad avsåg styrning av garantier.

Så gör man inte idag, skriver Prokos.

Tillverkare ser idag i ökande grad garantier och kontrakt som något mer än en kostnadsbörda. De är mer än bara en service-process som kan göras mer effektiv. När marginalen från produktförsäljning går ner kan tillverkare se till sitt företags serviceområde och hitta nya inkomster och möjligheter till vinst. De förstår vad de kan ha för fördelar på marknaden genom att göra förbättringar av garantier och kontrakt.

Låt oss se, skriver Prokos, hur det ser ut när det gäller kostnader och vinster:

 • Sju procent av världens tillverkare spenderar varje år mellan 0,5 procent till 7 procent av sina produktinkomster på krav som uppstått p g a företagens garantier varje år, enligt en rapport från IDC Manufacturing Insights.
 • Samma rapport från IDC slår fast att bara i USA så är tillverkarnas årliga kostnad för garantiärenden omkring 23 miljarder US-dollar. Det finns fler siffror. Enligt BearingPoint Management and Technology Consultants torde motsvarande summa i hela världen och i samma valuta ligga runt 50 miljarder.
 • Visst, kostnaderna för garantiärenden är höga. Men kontrakt för service och garantier kan också öka inkomsterna. Undersökningar visar att de idag står för omkring 31 procent av hela serviceintäkten för världens tillverkare. Med service i världsklass kan inkomsterna från servicekontrakt och garantier stiga ytterligare och kostnaden för dessa ärenden kan sjunka dramatiskt.

Forskning som gjorts nyligen bekräftar hur ledningens perspektiv utvecklas. Det som en gång till stora delar var en nödvändighet och kostnaden ofrånkomlig för den som ville driva företag, framträder idag som en förstklassig strategisk möjlighet. Många i företagsledningarna har numera som målsättning att använda och utveckla bättre garantier och kontrakt för att ge erbjudande till kunden betydande ”edge”.

Det finns ett större tryck som innebär att företagen tvingas bli bättre.

Aberdeen Group survey har också gjort en undersökning. Den visar de nyckelfaktorer som får ledningen för service i tillverkade företag att investera i förbättrade garantier och hantering av kontrakt:

 • 52 % - mandat för att öka vinsten från service
 • 40 % - minskade marginaler av vanlig service
 • 37 % - minskad tillströmning av nya kunder
 • 33 % - ökad kostnad för reparationer enligt garantiärenden
 • 33 % - tryck från konkurrens hos andra serviceorganisationer

Viktigaste målen:

 • 38 % - göra kunden mera nöjd
 • 21 % - öka intäkten
 • 18 % - minska kostnaden
 • 11 % - öka produktkvaliten

Som ledande bolag inom tillverkning har sett behövs smartare hantering av garantier och kontrakt. Det kan leda till insikter om kritisk service och om produkter som behövs till att förbättra service och produkter och till att öka värdet för kunderna.

Hur känner ditt bolag trycket att bli bättre och vad gör du för att skapa förändringar?

Här avslutas första delen av den här miniserien om servicekontrakt och garantier. Christa Prokos är Marketing Manager på PTC. Ytterligare tre avsnitt ska följa. Det går att följa Christa på Twitter @ChristaProkos.

TwitterFacebookDigg