2019-Oct-19

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

AxLoad har valt ERP från Epicor

Skriv ut
Mårten Steen
Nyligen ordnade Epicor ett möte för kunder, partners och press i Nacka utanför Stockholm.

Epicor passade på att visa upp nya lokaler och en av gästtalarna som bjudits in var Mårten Steen som är CIO på företagsgruppen AxLoad (som ingår i Axel Jonsson-gruppen).

AxLoad har nyligen valt ett affärssystem från Epicor och Steen berättade hur urvalsprocessen gått till och vilka förändringar som nu väntar för honom och hans företag. AxLoad har omkring 1 500 anställda och är ett europeiskt bolag med huvudkontor i Sverige. Man har tre divisioner, 34 företag och cirka 60 depåer. Man har valt Epicor bl a eftersom det på ett bra sätt ger stöd till alla AxLoads affärsprocesser.

Lyft och lastsäkring
Bolagen inom AxLoad sysslar med diversifierade marknadssegment som offshore, industri, gruvdrift, båt- och fiskefarmar och de största produkterna är stålvajrar och lastsäkringsprodukter.

Certex AxLoad
Certex från AxLoad. Bolagen inom AxLoad sysslar med diversifierade marknadssegment som offshore, industri, gruvdrift, båt- och fiskefarmar och de största produkterna är stålvajrar och lastsäkringsprodukter. Källa: AxLoad.
Man tillhandahåller specialutrustning för riktigt stora lyft och har stor variation i produktsortimentet. Säljarna jobbar mycket som experter. De ger rådgivning och erbjuder konsulttjänster. Man gör inspektioner där man också utfärdar certifikat. Man tillhandahåller också utbildning i hur man på ett säkert sätt kan utföra lyft och lastsäkring.

Steen berättade att AxLoad sysslar med value-added distribution. Man köper produkter och gör viss förbättring av dessa innan de säljs till kunden. För detta, säger Steen, krävs en närhet till kunden och AxLoad har en väldigt decentraliserad struktur. Det är ute i organisationen som de stora kunskaperna sitter. Huvudkontoret är ett stöd och det fungerar bra.

Haklift AxLoad
Haklift från AxLoad. Epicor ska hjälpa AxLoad att korta ledtiderna ytterligare. Både sälj-och leveranstider måste bli kortare, säger företagsgruppens CIO Mårten Steen. Källa: AxLoad.

Korta ledtiderna
Det Epicor ska hjälpa dem med nu är att korta ledtiderna ytterligare. Både sälj-och leveranstider måste bli kortare, säger Steen. Man ska bli bättre på att utnyttja produktsortimentet, bättre på att förhandla med leverantörer och man känner sig trygg med att uppnå en viss logistikoptimering. Allt för att kunna öka servicegraden till kunderna. Huvudkontoret ska kunna ge analys- och rapportstöd som inte finns idag. Man ska även syssla med benchmarking och dessutom ska de olika bolagen lära mer av varandra.

- Ett gemensamt affärssystem kommer att hjälpa oss, säger Steen.

När man valde Epicor fastnade man också bland annat för att det finns ett mobilt interface. Ett annat plus var att det ger stöd till användning av barcodes. Många av företagen planerar börja använda barcode (handhelds). Epicor har också en solid konfiguration och det är flexibelt.

- Idag har AxLoad många olika ERP. Men om vi ska dra nytta av vår storlek och marknadsledande position måste vi ha ett gemensamt ERP. Idag är det helt omöjligt att få fram information och framförallt har huvudkontoret svårt att göra detta. Vi vill kunna arbeta mer proaktivt.

Kollat i detalj
Många ERP har försvunnit från marknaden och det innebär en stor risk. Steen har nu börjat ett arbete där man ska harmonisera processerna. Alla höga chefer deltar och de har kommit fram till en gemensam syn som används som underlag.

För att vara säker på att man valt rätt när man nu inför ett gemensamt ERP från Epicor har man tittat i detalj på vad som behövs. Första bolaget att gå i drift med Epicor blir ett norskt bolag och starten sker redan i november. Steen berättar att de ska simulera först under en månad. Hittills har man inte funnit en enda bugg och man har inte stött på några problem.

- Om det går bra kommer vi att köra en stor utrullning med start i januari, säger Steen.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg