2020-Dec-06

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Energibesparingar i miljonprogrammet möjligt - med ny ventilation

Skriv ut
SvVentilation

Ventilation för ett bra inomhusklimat som dessutom minskar energianvändningen avsevärt - är det möjligt?

Svaret är ja. I Rosengård i Malmö har bostadsrättsföreningen Hilda genomfört ett omfattande energibesparingsprojekt där energisnål ventilation varit en avgörande faktor.
– Energieffektivisering av miljonprogrammet är inte en myt utan en möjlighet, säger Roland Jonsson, energichef på HSB, som under Almedalsveckan talar i Svensk ventilations mobila luftlaboratorium.

I mars 2006 antog Sverige nationella miljökvalitetsmål för energieffektivisering. Där anges att energianvändningen i byggnader ska minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050.

För att nå målen krävs det enligt BeBo - Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus - energieffektivisering både vid nybyggnad och i befintliga byggnader. För befintliga flerbostadshus är installation av värmeåtervinning ur ventilationsluften en åtgärd med stor potential för att minska energianvändningen.

EU:s mål om minskad energianvändning i byggnader är prioriterad. Men hur gör vi, och vad kan det kosta att minska energianvändningen i miljonprogrammet?

Hållbara Hilda, som tilldelats Miljöpartiets kongresspris, att det går att ställa om ett bostadsområde från 70-talets energioptimistiska period till ett framtidsanpassat hållbart boende. För Roland Jonsson är Hilda bara början på den energieffektivisering som miljonprogrammet måste genomgå.

– Många hävdar att energieffektivisering inte är lönsamt. Men man borde vända på frågan och fråga sig hur det blir om man inte vidtar energibesparande åtgärder? Köper man en ny tjänstebil förlorar man 50 procent av värdet på tre år. När det gäller ventilationslösningar kan man räkna hem investeringen, säger Roland Jonsson.

 

TwitterFacebookDigg