2020-Dec-05

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Ny studie ska utröna eldrift i alla typer av fordon

Skriv ut
Innovatum
Eldrivna fordon är en högaktuell fråga. Men den är långt ifrån nyväckt.

Det senaste halvåret har det förts många diskussioner om intresset för att forma och etablera en verksamhet med den kompetens som fanns inom SAAB Automobile inriktad på konvertering till eldrift av flera typer av fordon, men betoning på större fordon liksom små bussar. Med anledning av det har Fouriertransform med stöd av Innovatum inlett en förstudie för att ta reda på om den svenska marknaden är mogen.

– Det finns redan aktörer som utvecklar och bygger elbilar och det finns aktörer som konverterar bilar från fossilt bränsle till eldrift. Det vi vill titta på om marknaden är redo för ett drivlinekoncept som passar flera olika typer av fordon, säger Peter Zienau, på Innovatum.

Undersökningen syftar till att ta reda på hur mogen marknaden är samt vilken teknik och produktion ska kunna gå till. Resultatet kommer sedan att kunna användas som beslutsunderlag för eventuella intressenter att satsa på denna typ av bolag.

–Undersökningen kommer att ge svar på om marknaden är mogen för att motivera en större investering inom området elfordon och därmed skapa en framgångsrik företagsstruktur, säger Ulf Corné , projektledare för undersökningen

– När studien är gjord kommer vi att ha god insikt i hur marknaden ser på den här typen av produkter för att kunna fatta beslut om hur vi kan och bör arbeta med en fortsättning, säger Didier Schreiber på Fouriertransform.

TwitterFacebookDigg