2020-Dec-05

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Edge Publisher

Skriv ut
Edge Publisher - uppdatering och distribution av ritningar

 EdgePublisher

Edge Publisher är ett unikt, användarvänligt program för att kontrollera, uppdatera och publicera Solid Edge-filer. Med Edge Publisher kommer du omedelbart att spara timmar av arbete då tidskrävande och omständligt rutinarbete kan automatiseras till enstaka klick i programmet. Detta säkerställer att DFT, DXF och PDF-filer alltid är up-to-date. Edge Publisher är ett fristående program och kräver ingen installation på någon server, i PDM-system eller liknande.

Edge Publisher kan också konvertera en assembly till en "Single Body Part" som automatiskt skapar en förenklad version utan möjlighet att kopiera viktiga konstruktionsdata. Detta används för att distribuera en design till kunder och partner.

Edge Publisher reducerar det manuella arbetet med mellan 75% och 90%.

Läs mer om Edge Publisher på Avalon

 

TwitterFacebookDigg