2020-Dec-06

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Cortona 3D

Skriv ut
Cortona 3D för effektiv teknisk dokumentation

 cortona3D

Cortona3D mjukvarulösningar effektiviserar framtagandet av teknisk dokumentation, så att reservdelslistor, service-, support- och utbildningsmaterial framställs från befintliga CAD-modeller på en tredjedel av tiden för 12,5% av kostnaden.

Med Cortona 3D kan interaktivt 3D-innehåll enkelt skapas, såsom simuleringar av förfaranden och sprängskisser av delar i drift, underhållsmanualer, reservdelslistor, eLearning program och strukturerad feedback från användarna. Införandet av interaktivt 3D-innehåll förbättrar kvaliteten och användbarheten av den tekniska dokumentationen vilket ger resultat som ökade serviceintäkter, högre produktivitet hos personalen samt reducerat antal fel.

Läs mer om Cortona 3D på Avalon >>

TwitterFacebookDigg