2019-Oct-20

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

IT-ansvariga vill förbereda nätverken innan de använder molnet

IT-ansvariga

IT-ansvariga tänker på hur de kan använda molnet, visar en studie från Cisco.

Företaget Cisco har nyligen gått ut och frågat över tusen ansvariga för IT på arbetsplatser i 13 länder hur de förbereder sina företags datanätverk för migration till molnet. Det är en stor utmaning, visar det sig, med nya problem som behöver lösas. Anledningen till att man söker sig till molnet är att det kan leverera lösningar som innebär att företagen kan använda nya applikationer. Inte utan en stor portion humor skriver Cisco i ett meddelande till pressen att utan en bra strategi för att flytta till molnet så skulle mer än en tredjedel av de tillfrågade (38 procent) hellre göra en rotfyllning hos tandläkaren, gräva ett dike eller göra i ordning skattedeklarationen. Och det gäller både allmänna och privata molnlösningar.

Cisco menar att man i och med undersökningen fått inblick i hur företagen använder molnet och de motstridigheter som råder mellan förväntningar och hur nätverken fungerar i realiteten. Undersökningen innehåller också en del om vad de tillfrågade specialisterna har erfarit hittills vad gäller svårigheter och hur mycket tid det tagit att uppdatera nätverk och flytta applikationer till molnet.

Det viktigaste för att lyckas migrera till molnet menar de flesta är att förbereda nätverket, näst viktigast är att upprätta ett virtualiserat data-center och som tredje viktigaste ingrediens i arbetet krävs ett bra avtal med en leverantör av en molntjänst.

Och Cisco fortsätter att använda humor i sina frågor till de IT-ansvariga. Utan en bra process och planering svarade mer än en fjärdedel (31 procent) att det skulle ta mindre tid att träna för att delta i ett maratonlopp än vad det skulle ta att flytta sitt företags applikationer till molnet.

Bland svårigheterna toppar inte oväntat säkerheten. 72 procent av de tillfrågade menar att datasäkerheten är värst. Därefter i svårighetsordning kommer tillgänglighet och tillförlitlighet. Man funderar också på hur varje enhet ska klara säkerheten, insynen, kontrollen av applikationer över nätverket och hur väl applikationerna kommer att fungera.

Cisco skriver att de tillfrågade företagen i allt större utsträckning kommer att använda molnet. Man kommer därigenom att minska sina kostnader, uppnå ökad flexibilitet och förenkla driften av sina företag.

Cisco är ett internationellt företag som sysslar med nätverk och som har som målsättning att vi människor ska kunna kommunicera och samarbeta bättre.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg