2019-Oct-19

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

Ericssons syn på framtidens kommunikation

Peter Öhman

Förra veckan på S.E.E.s stora scen mitt i mässhallen pratade Peter Öhman från Ericsson om hans företags syn på framtidens kommunikation.

Öhman är senior expert inom R&D på Ericsson och inledde med att berätta att han jobbat väldigt länge med teknik på just Ericsson. Öhman visade diagram som påminner om hur många i världen som ännu inte har någon telefon. Ericsson menar att den stora ökningen av mobilt telefonanvändande ligger framför oss. Man tänker sig en ganska stabil fortsatt ökning och visade ett diagram med en brant kurva uppåt. Vidare sa han att antalet smarta telefoner ökar. Det innebär att mängder av data ska hanteras.

Sedan berättade Öhman om Telepresence som är det system som idag används av företag för att kommunicera. Han visade en bild på hur man talar med varandra och ser den eller dem man pratar med på en bildskärm. Man har bra bild och ljud. Kvalitén är till och med så pass bra att man kan lära känna människor med hjälp av sådana system, sa Öhman. Tekniken är väldigt bredbandskrävande och finns bara i fasta nät idag.

Om man tänker på hur demografin håller på att utvecklas, sa Öhman, till att en allt större del av befolkningen är äldre så kan man tänka sig att allt fler av dem vistas hemma och behöver kommunicera via Home Screen TV eller videokommunikation, ett system som kan tänkas likna det som företagen redan använder sig av idag. Det går att tänka sig att allt mer kommunikation mellan hemmen sker på det sättet. Det går också att tänka sig att andelen människor som jobbar hemma med hjälp av "teleworking" ökar och då använder samma teknologi. Det här får långtgående konsekvenser för hur mycket fast bredband som behövs. Fiberutrullningen kommer att öka, sa Öhman. Han frågar retoriskt vem som ska tjäna pengar på detta?

Många företag, sa Öhman och gav oss ytterligare några axplock ur Ericssons syn på framtiden, kommer att hålla reda på sitt material och sina inventarier på elektronisk väg med "connected tags" som går att skanna.

Öhman kunde också berätta att Ericsson fortsätter bygga ett tätare nät för mobiltelefoni. I samband med det kommer man att lägga till andra typer av radiolösningar. Vi är på väg mot ett nät som kan sköta sig självt. Nätverket ska kunna konfigurera, optimera och reparera sig självt med ett minimum av aktivitet från operatörer.

Dessutom finns något som heter "the networked society". Användaren, sa Öhman, vill kunna kommunicera när som helst på dygnet med vad som helst, då måste nätverket bli smartare och kunna avgöra t ex vad som är bråttom och vad som inte är det.

Det var intressant att höra Öhman prata och det blir lika intressant att se vilka vägar samhället tar i utveckling av framtidens kommunikationer.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg