2019-Aug-24

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Innovatörer kan vara så här

Forbes magazine

Vi hittade följande i Forbes magazine. De har delat in innovatörer i olika grupper som de gett fem olika karaktärsdrag. På skoj eller sanning? Du väljer själv..

Movers and Shakers. Dessa personer är, enligt Forbes, ledare med en stark personlig drivkraft. De blir motiverade av mål och belöning men en viktig orsak för den här gruppen är idén om att skapa något som andra minns och att påverka andra. Movers och shakers gillar att vara på första raden och att köra projekten framåt kanske genom att själva ge den push som sätter igång vagnen. De kan också vara lite arroganta och tycker att teamarbete tar för mycket tid. De burkar jobba med strategi och risktagande kanske i media eller riskkapitalbolag, ofta i medelstora företag. Enligt Forbes utgör de i Europa 22 procent av alla företagsledare.

Experimenters. Dessa ledare är idoga och öppna för allt som är nytt. De kombinerar perfekt de egenskaper som krävs för att ta en idé genom utveckling till färdig produkt. "Det hänger på viljan om det går att genomföra", är kanske den fras som bäst beskriver deras förhållningssätt. De vill utföra det perfekta och brukar jobba mycket. Det beror i stort sätt på att det krävs en hel del för att jobba fram en idé eller initiativ som ännu inte fångat uppmärksamheten hos andra. De är stolta över sina framgångar men de gillar också att dela sin expertis med andra. De är kollegan som är intensivt passionerad över allt de tar sig för och får andra att känna sig skyldiga för att de dagdrömt om annat som rör den privata sfären under mötet. För att de är så idoga så är de ovärderliga för innovationscykeln. De brukar vara risk-tagare, finns oftast på mellanstora företag, och utgör, enligt Forbes, 16 procent av företagsledarna. Förvånansvärt nog blir de sällan CEO eller COO.

Star Pupils. Den som minns stjärneleverna under sista åren på universitetet, de som alltid satt längst fram och ville svara på alla frågor, de vet vad Forbes talar om för ledare. De är stamcellerna i företagsvärlden. De är bra på allt, tycker Forbes magazine. De kan utveckla sina personliga "varumärken" och söker och kultiverar mentorer, finner kollegor, talanger och placerar dem på rätt plats. De verkar kunna stiga i karriären och får saker gjorda även när kulturen inom företagsvärlden är emot dem. Man blir inte förvånad, skriver Forbes, över att Star Pupils är vanliga bland CEOer. De utgör 24 procent av företagsledarna, skriver de. De kan jobbar överallt och vart som helst; IT, finans, nystartade bolag och etablerade multinationella företag, som sagt överallt.

Controllers. Dessa ledare blir obekväma av risktagande och de trivs bäst om det finns struktur. Mest av allt vill de ha kontroll över sin domän och allt på sin plats. Som kollegor är de varken bra på att jobba i team eller på att nätverka. Controllers är insulära personer som gillar att fokusera på konkreta och tydliga uppgifter där de vet exakt var de står och bättre kan kontrollera allt omkring sig. De utgör 15 procent av företagsledarna, skriver Forbes, och är därmed den minsta gruppen. Man återfinner dem ofta på riktigt stora eller riktigt små företag. På stora företag kan de överse en större byråkrati, och på små är det lätt att ha koll på allt. De kan ibland vara ägaren som har byggt ett helt företag på sin egen personlighet. Forbes har hittat Controllers inom försäljning, marknadsföring och finans. Där jobbar de utifrån ett praktiskt synsätt snarare än som visionärer. Som mellanchefer klarar de att mobilisera personalen när det är dags för utförande.

Hangers-On. Glöm namnet, dessa företagsledare lever för att få alla andra ner på jorden och få andra att inta ett realitetsperspektiv. Även en måltid kan vara komplett, anser de. Som Controllers ogillar de ostrukturerade miljöer och brukar ta jobbet ett steg längre där de använder beprövade knep och verktyg istället för nya och obeprövade. Hangers-On väljer att befinna sig centralt. Man tar ogärna parti för någon sida. Och det behöver inte vara ett dåligt förhållningssätt, skriver Forbes. Någon måste påminna alla andra om begränsningar och hur institutionella processer fungerar. Hangers-On räknas av Forbes till 23 procent av ledarna oavsett företagens storlek. De återfinns ofta i rollen som CFO, kassörer och revisorer där 38 procent är Hangers-On. Det passar ju, skriver Forbes, eftersom det behövs folk som påminner andra om begränsningar i budget och resurstillgångarna.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg