2019-Aug-25

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

SKF gör PLM till en ryggrad för ingenjörens kunskap

Skriv ut

Leo Potjewijd SKF

Vid ett föredrag på PTCLive TechForum, ett möte för PTCs kunder och pressen som hölls i Göteborg nyligen, beskrev Leo Potjewijd på SKF hur hans företag tänker om PLM.

Potjewijd som är manager PLM services på SKF gav besökarna den här definitionen av PLM:

"Product Lifecycle Management" är en integrerad, informationsdriven approach innefattande människor, processer/metoder och teknologi som innefattar alla aspekter av en produkts livscykel från dess design via tillverkning, driftsättning och underhåll och som kulminerar i att produkten slutar underhållas och blir bortskaffad.

Potjewijd är ansvarig för utveckling och uppriktning av SKFs PLM-strategi. Dessutom för koordinering av företagsinitiativ angående PLM och för att implementera PLM på SKFs affärsenheter runt om i världen. SKF har en grupp på tio individer som jobbar med PLM och som har en fördjupad kunskap om affärsprocesser på SKF. Potjewijd har över 25 års erfarenhet av CAD, CAM och PLM. Under de senaste 14 åren har han arbetat på olika tjänster på SKF men på PLM-området. Han har delat ansvaret tillsammans med andra för att införa Pro/Intralink och för att inrätta Windchill på SKFs division för fordonsindustrin.

Windchill1
Här är ett exempel på hur programmet Windchill kan se ut på datorn. Företaget PTC som ligger bakom Windchill har levererat PLM-lösningar till över 25 000 kunder inom olika branscher. Källa: PTC.

Vision
Potjewijd berättade att SKF har en vision med PLM. PLM ska utgöra ryggraden för att fånga och dela ingenjörskunskap (Intellectual Assets management) och därigenom ge stöd till innovation. PLM ska också göra effektiv optimering möjlig genom värdekedjan och därigenom öka hastigheten ut till kund. PLM ska ge stöd till kostnadsbesparingar på lång sikt. Produktspecifikationer ska möjliggöra flexibel sourcing av produktionsanläggningar, produktutveckling och produktdesign.

SKF har idag omkring 3 700 användare av programmet Windchill, ungefär 1 700 användare av ProjectLink och omkring 800 användare av Pro/E.

SKF har därmed varit igenom första fasen av att införa PLM. Man har gått från en distribuerad Intralink-baserad PDM med 26 lokalinstallationer, till en global PLM-miljö. Dessutom har man övergått från Pro/Intralink och Windchill till miljön PDMLink. Tidigare har fokus varit på lokal styrning av CAD-data. Samarbeten vad avser design var omöjlig i den gamla miljön. Överförande av kunskap till ett system har fungerat som en möjliggörare för förnyad fokusering på samarbeten och delning. Men samarbeten är bara möjliga om man använder samma språk, annars får man en förvirring. Och därför har SKF startat första fasen på ett PLM-initiativ. Målet är att inrätta gemensam syn på PLM och en ram som kan utgöra ett gemensamt språk. Detta initiativ har nu börjat ta form på SKF, säger Potjewijd.

Fokus på IT
- Det var en utmaning och tog tid, säger Potjewijd som är nöjd med resultatet. Fokus hamnade på IT utan att vi tittade på möjligheterna. Bytet av verktyg betyder inte nödvändigtvis att man byter arbetsmetod. Men vi har enats om att att vi behöver en "single source of truth".

- Dessutom måste användarna ha en gemensam syn på PLM, säger Potjewijd. Vi organiserade en granskning av programmen och en särskild granskning som utfördes av chefer. Vi började nerifrån i strukturen och bad anställda bygga en vision: Vad vill vi uppnå? Vad är de bästa sätten att införa programmen (leading implements)? Vi skulle prioritera och få fram en "road map".

- Flexibilitet är viktig att komma ihåg, sa Potjewijd som berättar att de tog hjälp av PTC för att få fram en "road map". Vägvisaren innehåller en mängd dimensioner där man beslutat vad företaget ska fokusera på först. Det ska t ex vara roligt att använda PLM. Man ska dela och samarbeta och PLM ska användas globalt i organisationen. Andra delar som kommer till men som inte är de mest högprioriterade nu i början är leveranskedjan, teknologiplattformar, användarnivåer och integration av erbjudanden.

Produktinformationen fortfarande problem
Vi har fortfarande stora problem med produktinformation men kommer att minska dessa problem, sa Potjewijd. Det är viktigt att det går att hitta informationen och att den är korrekt. Den ska finnas tillgänglig över hela företaget och vara säker. Det betyder att det går att använda "flexible sourcing".

Problemen är som vanligt att varje enskild person har en egen uppfattning om vad saken gäller, därför har SKF jobbat fram en enhetlig definition. SKF vill bygga vidare på PLM och inkludera all verksamhet men förändringen tar tid att genomföra.

- Vi måste få sådana anställda som söker stabilitet att välkomna förändringen. Vi vill ha den förändringen så snart som möjligt.

SKF-koncernen är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Företagets tjänster omfattar teknisk support, underhållstjänster, tillståndsövervakning och utbildning. Koncernen har representanter i mer än 130 länder, har mer än 100 tillverkningsplatser och säljbolag som stöds av återförsäljare på omkring 15 000 platser. De har enligt egen uppgift en väl utnyttjad e-handelsplats och ett effektivt globalt distributionssystem.

Windchill från PTC är en PLM-mjukvara som enligt PTC är till för beprövad produktion och styrning av processer. Både stora och små företag kan ha nytta av programmets funktioner för att hantera produktinformation och utveckling. Man kan använda det för att skapa effektiv styrning av sitt bolag och för att hantera komplex information. Det kan t ex röra sig om information inom produktdesign, service och regelverk.

Windchill3
Både stora och små företag kan ha nytta av Windchills funktioner för att hantera produktinformation och utveckling, enligt PTC som utvecklat mjukvaran. Källa: PTC.

Företaget PTC har levererat PLM-lösningar till över 25 000 kunder inom olika branscher som t ex inom tillverkning av fordon, konsumentvaror och övrig industri. I samband med att PLM och de designverktyg som PTC också utvecklar blir allt mer vanliga, så ökar PTCs vinst. Företagets evenemang, PTCLive TechForum i Göteborg nyligen, hade 130 deltagare och besökarna var journalister och kunder.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg