2019-Aug-24

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Utbildningar i Emotionell Intelligens

Skriv ut
Emotionell Intelligens

Forskning visar att framgång är till 1/3 baserat på teknisk kompetens och 2/3 emotionell intelligens. Vi vet att ingenjörer tillhör den grupp av människor med högst teknisk kompetens i samhället, men de har mycket att vinna på att höja sin emotionella kompetens.

Leventa AB startar i samarbete med Sällma upp utbildningar i emotionell intelligens. Genom att kombinera ingenjörserfarenhet och mentala kommunikationsverktyg med psykologisk kunskap erbjuder de ingenjör och tekniker möjligheten att vässa sin sociala förmåga.

Att kunna hantera sina känslor och framföra sin åsikt utan att uppfattas som burdus eller påstridig är viktigt i de flesta sammanhang. Inom ingenjörsvärlden går utvecklingen snabbt framåt och varje dag ställs det krav på ny kompetens, en faktor som är avgörande för framgång. Att dessutom känna sig nöjd med sina prestationer och se potential för sin egen utveckling är nyckeln till ett meningsfullt och framgångsrikt arbetsliv.

Kinga Lundblad, ägare och VD vid Leventa, har tidigare jobbat som ingenjör och arbetar nu med att skapa sund värdegrund och starka företagskulturer i organisationer. Både Kinga och Mattias Strandberg, psykolog på Sällma och kunnig inom området emotionell intelligens, såg ett behov att utveckla emotionell intelligens, EQ, för den tekniskt fokuserade målgruppen.

– Tanken väcktes ur en idé om vilken målgrupp som skulle kunna få störst utväxling av den här typen av utbildning. Vi har båda i våra respektive verksamheter hört kommentarer om att ”ingenjörer är fyrkantiga” och ”ingenjörer verkar trivas bättre med datorer än människor”.
Vem som helst oavsett ålder kan förbättra sitt EQ. För ingenjörer är det generellt faktorer som självkänsla, självständighet, stresstolerans, självhävdelse och självförverkligande som är av avgörande betydelse för hur framgångsrik man kan bli.

– Du kan träna din EQ på många olika sätt, beroende på vilken faktor du vill träna upp. Om du till exempel vill träna upp din självständighet så handlar det mycket om att våga fatta beslut på egen hand och sedan stå fast vid det. Vill du öka din känslomedvetenhet finns det en hel del mindfullness-övningar som du kan ta till. Du börjar träna i det lilla och ökar sedan svårighetsgrad och komplexitet.
Värdet av att utveckla sin emotionella intelligens mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen. Dessutom kan det leda till en ökad arbetstillfredsställelse och personligt välbefinnande för individen.

– Vinsterna är att man får ut mer av sin inneboende kapacitet, ökat välmående, bättre relation till kollegor, vänner och familj, högre lön, stärkt självförtroende, minskad stress med medföljande lägre risker för hjärt- och kärlsjukdomar. Listan kan göras oändlig. Personer med hög EQ har lätt att förstå sina egna och andras känslor, kan fatta självständiga beslut och hantera stress. Om en organisation har ett stort antal medarbetare med välutvecklad EQ stärker det företagskulturen och gör den betydligt bättre rustad för att klara både låg- och högkonjunktur.
De största fördelarna för företag och individer som satsar på att utveckla den emotionella intelligensen är framförallt ökad lönsamhet och bättre välbefinnande.

– Hög EQ leder till framgång i den betydelse att du förmår sätta upp och nå personliga mål, menar Lundblad och Strandberg. Det ger lönsamma projekt som håller tidsplaner och levererar ”top notch”-resultat. Samtidigt blir det kul att jobba då vi skapar och behåller sunda relationer på jobbet. När levererar vi bäst? Jo, när vi har roligt och mår bra på jobbet. Så enkelt är det!

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg