2019-Aug-25

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

PTC talar om mobila designverktyg och om sociala produkter

Skriv ut

Johan Engvall PTC

Nyligen hölls konferensen PTCLive TechForum i Göteborg. Konferensen anordnades av mjukvaruföretaget PTC och hade omkring 130 besökare som bestod av representanter för svensk industri och journalister.

Bakgrunden till konferensen är enligt PTC är att det blir allt viktigare för deras kunder i industrin att få ut nya produkter på marknaden snabbare och att takten ökar. Det finns en del trender att ta hänsyn till; globaliseringen, hur man jobbar så att produkter och annat överensstämmer med varandra (compliance) och komplexitet i företagandet. Det krävs att man tar hänsyn till dessa trender oavsett det egna företagets meriter, storlek och bransch om man ska klara att hålla god styrfart och behålla sina kunder. Det är helt klart, skriver PTC Vice President Sales Nordics Johan Egvall, i introduktionen till konferensdeltagarna, att effektiv produktutveckling spelar en avgörande roll för långsiktig lönsamhet och hur man håller sin position på marknaden.

Konferensen till för produktutvecklare
Tanken med konferensen är att mötas, menade han vidare, för att ge ökad kraft åt dem som jobbar med produktutveckling så att de kan ro hem fler fördelar hjälpta av PTCs teknologi för att förbättra sina företags resultat.

PTC har idag enligt Engvall 30 000 kunder varav en del av dem hade mött upp på konferensen. PTC har en målsättning för deras räkning, sa Engvall, den är att ge konkurrensfördelar med rätt anslag, och med teknologi som gör att den är möjlig att genomföra. Han gratulerade också företrädarna för industrin i rummet till att de redan uppnått framgångar inom sina områden.

Det har gått bra också för PTC. Företaget introducerade under fjolåret fyra stora nya plattformar; Windchill 10, Creo 1, Integrity och Arbortext SIS. I de nordiska länderna, som Engvall ansvarar för, stod försäljningen av programsviten Creo för hela 30 procent av intäkterna under 2011. PTC fick under fjolåret flera nya ordrar och en del gamla kunder förnyade sina licenser för Creo. Resten, eller 70 procent av intäktarna, räknade han till försäljning av programvaran Windchill.

Plattformarna ska fungera strategiskt
Under det kommande året räknar Engvall med att jobba med att få ut de nya plattformarna ordentligt till kunderna och få dessa att fungera väl. Vad gäller PLM så är tanken att det ska fungera strategiskt för kunderna, sa han.

David Blair som är Vice President för Product Management på PTC. Många användare kommer att börja använda nya verktyg som fungerar "on the go". Hittills finns Windchill 10.1 i en mobil variant för iPhone och iPad men den kommer också för andra plattformar som Android. Källa: PTC. David Blair PTC

En annan talare var David Blair som är Vice President för Product Management på PTC. Han ansvarar för att definiera social produktutveckling som bygger på att man kombinerar social datoranvändning som web2.0 med PTCs programsvit för produktutveckling. Han har stor erfarenhet av hur framgångsrika tillverkningsföretag kan förbättra produktutvecklingsarbetet. Han har haft flera olika roller på PTC och har bland annat jobbat mycket i Europa men är numera till vardags stationerad på PTC huvudkontor i USA.

Mobil användning blir stort
David Blair talade om hur verktyg för design av produkter kommer att användas och fungera i framtiden. Mobil användning kommer stort, sa han. Många användare kommer att börja använda nya verktyg som fungerar "on the go". Hittills finns Windchill 10.1 i en mobil variant för iPhone och iPad men den kommer också för andra plattformar som Android. Med den mobila appen går det att använda funktioner för att se, söka efter, visualisera i 3D och utföra arbetsuppgifter. Samtidigt fortsätter PTC att utveckla produkter för mobilt användande inom design. Man kommer att fortsätta ha en praktisk syn på arbetet med nya mobila produkter, sa Blair, och nyheter som kommer nu snart blir inom visualiseringar.

En trend som PTC förutspår är att företagen får lättare att administrera programvaror. Molnanvändning och virtualisering kommer också. Blair sa att PTC kommer att fortsätta intressera sig för hur man kan använda sig av molnteknologi för att vara säkra på att ha de tekniska lösningar som kunderna har behov för i framtiden. Samtidigt ville han påminna om att "hosted Windchill" redan har funnits i åratal. Vad gäller molnet är det enkelt att tänka på tekniska lösningar men svårare att finna rationella affärslösningar. PTC kommer hur som helst med framtida koncept på området.

PLM med sociala verktyg
PTC kommer också med nya lösningar och tänk inom extern kommunikation och man kommer att fortsätta utveckla sociala lösningar. Gartner har förutspått, sa Blair, att de största företagen inom PLM kommer att göra sociala nätverkslösningar till en del av sina PLMlösningar inom två år. PTCs approach där är att kombinera Web 2.0 och produktutveckling. Resultatet heter Windchill SocialLink. Lösningen kommer att fungera med all annan mjukvara från PTC. Det finns en "social toolbar" som kan placeras t ex i ena hörnet av skärmen som en medarbetare kan använda medan han jobbar i andra applikationer.

Den ger kunden bättre möjligheter att förbättra kommunikationen mellan medarbetare, ökade möjligheter att lösa problem i samarbete med andra på företaget, möjligheten för medarbetare att dela med sig av kunskaper och ökade möjligheter för medarbetare att finna och kommunicera med experter i den egna organisationen. Det går till exempel att ingå i olika grupper på arbetsplatsen och använda det verktyget för utbyte av information.
- Jag känner passionerat för den här lösningen. Det är nästa våg inom samarbeten på företagen, sa Blair som också kunde tala om att man löst säkerheten för produkten. Det går även att använda programmet till att följa produkter eller läsa på om andra medarbetares färdigheter.

Andrew Wertkin PTC Andrew Wertkin är PTCs CTO. Han deltog i PTCLive TechForum i Göteborg och pratade om produkten Integrity som hjälper kunderna att hålla reda på all ny mjukvara som ingår i många nyutvecklade produkter inte minst inom tillverkning av bilar. Källa: PTC


En annan av talarna var Andrew Wertkin som är Chief Technology Officer, CTO, och Senior Vice President på PTC. Han bär ansvar för fundamental arkitektur och varje produkts och plattforms strategiska riktning inom teknologi. Wertkins jobb är att se till att tekniken ger stöd åt PTCs portfölj med lösningar.

Wertkin blev CTO efter att ha haft samma titel men för PTC Integrity Business Unit där han var ansvarig för strategi, styrning av produkter och utveckling av Integrity som är PTCs mjukvara för Software Lifecycle Management. Wertkin presenteras som en expert inom produktutveckling, mjukvaruarkitekt och visionär inom sitt område. Han anlitas ofta som källa för t ex dem som analyserar industrin.

Ökad innovationstakt med mer mjukvara
Wertkin pratade bland annat om hur man snabbar upp innovationstakten inom mjukvaror. PTCs produkt för den lösningen heter Integrity. Han sa att den kund som köper in Integrity till sitt företag kan vänta sig att den passar väl med att utvecklingsarbete inom mjukvaror också leder till ökad komplexitet. Företagen kan ju mycket snabbare få fram nya och fler varianter av produkter eftersom det går att kombinera produkterna med olika nya mjukvaror. Det kan vara utmanande för företaget att hålla ordning på allt och det är ett problem som kräver en lösning. PTCs förslag är att man använder deras verktyg Integrity för att hålla ordning. Det leder enligt Wertkin både till kostnadsbesparingar och förbättrad kvalitet. Man kan även koppla PTCs lösning till arbetet med inköp och lättare känna till när en produkt är färdigutvecklad. PTC använder själva Integrity i arbetet med att utveckla mjukvara.

Separat konferens för PLM och handel
Samtidigt med konferensen i Göteborg hade PTCs avdelning för PLM-lösningar för handeln också bjudit in till en separat konferens på samma konferensanläggning. Där medverkade bland annat representanter för Lotto Sport i Italien med en presentation av sina erfarenheter. Numera utbyter Lotto information inom företaget via företagets PLM-lösning FlexPLM.

Under det kommande året räknar Johan Engvall som är Vice President Sales Nordic på PTC med att få ut de nya plattformarna ordentligt till kunderna och få dessa att fungera väl. Tanken är att PLM ska fungera strategiskt för kunderna, sa han. Källa: PTC. PTCLive TechForum i Göteborg

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg