2019-Oct-20

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

SAP fokuserar på sina kunders hastighet

SAP

I ett nyhetsbrev från amerikanska IDC skriver Simon Ellis att hastighet diskuterats vid SAP Influencer's Summit i Boston för några veckor sedan där han själv närvarade.

Tillverkare tycks uppnå allt snabbare tempo och flera teknologier hjälper dem med detta, skriver han. En företagare sa att hans företag tänker på hastighet på två sätt: Den hastighet med vilken IT införts och därefter den hastighet med vilken man fattar beslut som stöd till verksamheten på företaget. Ellis från IDC plockade med sig några exempel på detta från mötet som han beskriver här nedan. Därefter har vi också kort tittat på ett nytt erbjudande från SAP.

SAP har förstått att företagen inte längre tillåter att arbetet med att införa mjukvaror tar lång tid. Det passar inte företagens behov. Det går undan vad gäller förändringar på marknaden så hur kan tillverkare veta, till exempel, vad det kommer att råda för villkor på deras marknadsplats för inköp, om dessa ska fungera under hela den tid det tar att inrätta teknologi, exempelvis under ett treårigt projekt. SAP har levt upp till detta genom att skapa en serie moduler kallade Rapid Deployment Solution (RDS) som innebär att det går att på ett betydande sätt förkorta tiden för införande av nya lösningar. Antagligen kommer dessa så småningom att flyttas till molnet men under tiden, skriver Ellis, är det växande antalet RDS-moduler ett positivt steg i riktning mot högre hastigheter.
För tillverkare handlar hastighet både om att kunna "processa" mer och mer data och omtolka den till något användbart och därefter att få anställda att bättre samarbeta i beslutsprocessen. SAPs teknologi HANA/In-Memory kan potentiellt förändra villkoren vad gäller båda dessa behov. Inom kort kommer man till exempel med en modul från HANA för Sales & Operations Planning (S&OP). Det är många tillverkare som ser fram emot att den kommer ut eftersom de menar att den kommer att hjälpa dem att påverka processen på företaget bättre. Det finns problem vad avser komplexitet, åtminstone idag, och HANA kan vara att ta i lite i överkant. Men med S&OP kan ändå processerna på företagen bli mer "streamade" i enlighet med efterfrågan på produkterna och i enlighet med behoven och planeringen inför tillverkningen. HANA kommer att passa ännu bättre i framtiden.

Hastighet och hur man svarar upp mot behoven är en nyckel till framgång, skriver Ellis, för tillverkning under 2012. Det är ett centralt tema för hur IDC ser på tillverkningsindustrin och dess utmaningar under det innevarande året. SAP verkar veta vad vi talar om, skriver Ellis.

Hastighet är också ett huvudtema när SAP marknadsför plattformen Hana. Man talar om stora förändringar på företagen. Det är mjukvara som hjälper företagen ta fram beslut snabbare baserat på många olika typer av data som man har tillgång till i realtid. Det handlar om hastigheter man aldrig tidigare skådat, enligt SAPs material. Tekniken kallas "powerful in-memory technology".

Nyligen gick SAP ut och berättade om nyheter för små och medelstora företag. De kan köpa Hana-plattformen (i "Edge edition") och SAP Business One. Det är närmast en revolution för beslutsfattandet, skriver SAP. Man kan göra analyser som förbättrar affärerna och man får snabb hjälp att agera så snart som informationen finns. Applikationerna hjälper också processer på företagen att bli snabbare och man får tillgång till stora mängder data på kortare tid, skriver SAP. Mjukvaran kan anpassas så att den passar. Man levererar mjukvara installerad på hårdvara från SAPs partnerföretag. Lösningarna är enkla att använda.

Mjukvaran SAP Crystal Reports för små och medelstora företag kommer att släppas inom kort. Konkurrensen är svår idag, skriver SAP, och det innebär att den som har tillång till data och kan analysera denna kommer att lyckas bättre än andra företag.

Tanken är att man ska få en kostnadseffektiv kombination som motsvarar behoven på mindre företag. Det ska gå att skapa interaktiva rapporter och köra lämpliga analyser snabbare än tidigare. Man får tillgång till relevant information inom sekunder med "freestyle search". Det går att gå igenom olika delar av företagens uppgifter med den här mjukvaran utan att behöva flytta från skärm till skärm. Allt finns inkluderat i samma "cockpit".

"Vi väntar oss att kunderna kommer att dra nytta av detta så att de uppnår mycket förbättrad produktivetet", säger en partner till SAP som är konsult i Australien.

"Små företag jobbar också med mycket data", säger Donald Feinberg som är vice ordförande på Gartner. "Big Data" är inte bara stora volymer utan kan också handla om variation och komplexitet hos datan. Om man ser på innehåll som audio, video, text och dokument så har små företag lika många olika sorters data som stora företag. Då behövs en lösning för dessa data, säger han.
Man får SAP Hana med mjukvaran SAP Business Objects Edge Business Intelligence. Kombinationen gör att man får insyn i realtid. Mjukvaran är tillgänglig i alla länder. Mer info finns på http://www.sap.com.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg