2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Framtida lösningar för betalningar kommer att ändra hur vi beter oss

digital plånbok 2012

Flera företag är i startgroparna vad gäller att lansera nya sätt att betala. Ett av dessa, Visa Europe, kommer att lansera mobila betalningslösningar och tjänster för en så kallad digital plånbok under 2012.

Det handlar enligt Visa Europe om framtidens betalningssätt.

- Vi förutspår att över hälften av alla Visatransaktioner i Europa kommer att ske via en mobil enhet år 2020, säger Peter Ayliffe, VD för Visa Europe.

Det går bra för Visa Europe. Användningen av Visakort i Sverige och övriga Europa har ökat betydligt under fjolåret enligt Visas egna siffror.  Ungefär var sjunde euro och ungefär var fjärde krona, eller 27,7 procent, betalas med kort från Visa. I hela Europa betalas ungefär 14 procent med Visakort. Antalet Visakort som utfärdats, låter man meddela, har också ökat i Sverige. Det finns nu 8,3 miljoner Visakort på den svenska marknaden. Under 2011 genererade de svenska Visakorten transaktioner för 467 miljarder kronor vilket var en ökning med nästan tio procent sedan 2010.
Från 1 oktober 2010 till 30 september 2011, en 12-månadersperiod,
gjordes det 1,4 miljarder transaktioner där det användes svenska
Visakort på försäljningsställen. Det betyder omkring 3,8 miljoner transaktioner per dag och en ökning med 13,5 procent jämfört med samma period ett år tidigare.

- Det är glädjande att svenskarnas användning av Visakort fortsätter att öka i stadig takt, säger Fredrik Westerman som är chef för Visa Europe i Norden och Baltikum. Vi ser också att svenskarna använder sina kort för allt mindre inköp. Värdet på den genomsnittliga transaktionen har gått ned med 3,3 procent sedan förra året.

Trenden där antalet bedrägerier går neråt fortsätter också enligt Visa Europe. Det är beroende på fortsatta investeringar i chip och PIN-teknik. I Sverige ligger bedrägerikvoten på 0,02 procent. Det är en minskning med 27 procent jämfört med 2010. För Europa är motsvarande antal 0,038 procent.

Visa har också börjat utfärda så kallade kontaktlösa kort. Redan förra året utfärdade Visa Europe 30 miljoner kontaktlösa kort. Dessa tros bli allt mer populära i framtiden och redan nu i år räknar man med att användningen av kontaktlösa kort ökar och når 50 miljoner i Europa. Med kontaktlösa kort slipper betalaren slå in en kod. Benämningen kontaktlös kommer av att kortet inte ska föras in i en terminal som läser av kortet utan det räcker att under något ögonblick hålla upp kortet strax framför terminalen. Kontaktlösa kort kan använda RFIDantenner där RFID står för Radio Frequency Indentification.

Antennen skickar t ex ut ett unikt nummer till transpondrar och minnen (som kallas taggar) på terminalen. Kontaktlösa kort brukar också innebära att man anger en högsta gräns för hur mycket man ska kunna betala med kortet per dygn.

Visa Europe har också redan särskilda lösningar för en del utvalda iPhone-användare. I samarbete med Wireless Dynamic Inc. har man tagit fram en kontaktlös betalningslösning som gör det möjligt för iPhone-användare att betala i butik med sina mobiler. Lösningen lanseras just nu i Turkiet och kommer inom kort att finnas i fler länder runtom i Europa. Som användare behöver man ett tillbehör med en antenn som sätts i mobilen. Tillbehöret heter iCarte. Därefter behöver man ladda ner en applikation. Visa Europes första utrullning har skett i samarbete med Yapi Kredi bank och Turkiets största mobiloperatör, Turkcell. Inledningsvis finns 40 000 kontaktlösa terminaler som är avsedda för betalning med iPhone i butiker i Turkiet.

Sandra Alzetta är Senior Vice President och chef för innovationsavdelningen på Visa Europe. Hon sammanfattar satsningen på mobila kontaktlösa kort så här:

- Våra pilotprojekt runtom i Europa visar tydligt att det finns en stark efterfrågan på mobila kontaktlösa betalningar bland kunderna. Vi ser dessutom att konsumenter som använder smarta telefoner, såsom iPhone, är mer benägna att tidigt ta till sig avancerad betalningsteknologi och därför var det en passande målgrupp att börja med.

Produkten för betalning med iPhone används även i Storbritannien av Visa Europes personal i London, samarbetspartnern FIS, en ledande leverantör av prepaid-plattformar, samt av Coventry Building Society.

Vi andra fick några nyheter från Visa som lanserades för några månader sedan. Det rörde sig om de första mobila betalningstjänsterna hos Visa. Den första är person-till-person-betalningar, eller P2P, via mobilen, och den andra heter Visa Alerts. Visa Mobile P2P innebär att det går att använda en applikation för smarta mobiler för att skicka pengar till en kontakt i telefonboken, ett mobilnummer eller till ett Visakortsnummer. Den som tar emot pengarna behöver inget särskilt men den som skickar ska ha ett Visakort utgivet av en bank som stödjer tjänsten och ska ha registerat sig för Mobile P2P och laddat ner applikationen till den smarta mobilen.

Den andra nya tjänsten, Visa Alerts, innebär att den som har ett Visakort kan få ett meddelande i realtid varje gång kortet har använts för ett inköp eller kontantuttag inom Visa Europes nätverk för betalning. Visa Alerts kan skickas som SMS eller e-mail. Visa Mobile Person-to-Person och Visa Alerts har utvecklats av Visa Europe i samarbete med teknikföretaget Monitise.

Samtidigt som kortföretagen kommit långet vad gäller lösningar och nytänkande inför framtiden fortsätter kunderna att använda bankkort, alltså kort som är kopplade till ett specifikt bankkonto, som fortsatt är det vanligaste sättet att använda Visakort. Nästan 80 procent av Visakort-betalningarna i Europa är med bankkort. Även där har det skett en ökning med 16 procent jämför med föregående år. Det gäller både värdet på transaktionerna och antalet transaktioner på färsäljningsställen.

Peter Ayliffe är VD för Visa Europe. Han är nöjd med 2011 års tillväxt och säger att tillväxten fortsätter under 2012.

- Fler konsumenter och handlare har upptäckt den bekvämlighet, säkerhet och effektivitet som elektroniska betalningar innebär. Vi förväntar oss att tillväxten av elektroniska betalningar kommer att fortsätta under 2012 då vi lanserar mobila betalningar och tjänster för en digital plånbok. Detta kommer att revolutionera konsumenternas beteende såpass mycket att vi förutspår att över hälften av alla Visatransaktioner i Europa kommer att ske via en mobil enhet år 2020.

Visa har varit framgångsrika med sin teknik för PIN och chip. Över 75 procent av alla europeiska Visakort fungerar med ett chip i. Dessutom har det skett ett ökat upptag av säkerhetsfunktionen Verified by Visa bland Visakortsutgivare och handlare. Detta bidrar till en minskning av antalet bedrägerier. Man nådde faktiskt en rekordlåg nivå på bedrägerier under 2011. Minskningen var 27 procent och innebär 0,038 procent av transaktionerna var bedrägerier.

Under 2011 rapporterade Visa Europe för första gången någonsin totala årsintäkter på över en biljon euro. Man har också gjort stora investeringar under året i något man kallar "Future of Payments".

Överskottet blev 241 miljoner euro före skatt. Visa Europe har behållit dessa pengar inom bolaget för framtida investeringar. Det egna kapitalet uppgår nu, enligt Visa, till 738 miljoner euro.

Visa Europe är en medlemsorganisation som sedan bolagsbildningen 2004 ägs och styrs av 3 700 medlemsbanker. I oktober 2007 kopplades Visa Europe loss från det globala bolaget Visa Inc. Det blev då ett fristående bolag med en exklusiv licens i Europa som man avser behålla.

Visa Europe är ett dedicerat europeiskt betalningssystem som kan anpassas efter behoven i Europa. Behoven kan finnas hos kortinnehavarna, handlarna och bankerna. För mer information, se: www.visaeurope.com.

Samtidigt kan vi berätta att konkurrenten för betalningslösningar med kort, MasterCard, även de förstås är på gång med lösningar inom mobil e-handel. I december frågade man 1 000 svenskar om de skulle vilja betala sina julklappar genom att scanna mobilen i kassan. Hela 33 procent av Stockholmarna kan tänka sig att göra det mot 18 procent i Göteborg.

Frågan man ställde var: Google Wallet är ett nytt betalsätt där man scannar mobilen för att betala i kassan. Skulle du vilja betala dina julklappar med mobilen i butik? Ja, det vore smidigt sa 17 procent av de tillfrågade i Stockholm, som ligger över riksgenomsnittet. 43 procent av Stockholmarna svarade att de föredrar att betala med kort.

I Göteborg och Malmö var motsvarande antal som föredrar kort, 53 procent på båda orterna. I Malmö kan 9 procent tänka sig att betala med mobilen.

MasterCard är även på gång med att göra det möjligt att betala online så att det blir säkrare och enklare. MasterCards Chief Emerging Payments Officer, Ed McLaughlin säger att MasterCard ingått ett flerårigt strategiskt samarbetsavtal med Intel. Han menar att allt fler konsumenter vill handla på Internet och att nya betalningssystem måste bli bättre både för handlarna och kunderna.

Bakgrunden är också att många företag vill utveckla tjänster som underlättar e-handel. Samtidigt planerar MasterCard att inkorporera en teknologi som heter PayPass i "Ultrabook-enheter". PayPass är kontaktlös teknologi för mobila betalningar. Den kan sitta i plastkort, mobiltelefoner eller någon annan typ av enhet. Den som använder PayPass kan knacka lätt (red. anm. "tap" på engelska) med enheten mot försäljarens terminal som också är försedd med PayPass teknologi.

- Our goal is to enable users of Ultrabook devices and future generations of Intel-based PCs to enjoy the convenience of e-commerce while making online payments safer from malware and hackers with the advanced security capabilities of Intel Identity Protection Technology, sa George Thangadurai som VD för Intels PC Client Services division. Tillsammans med MasterCard ska man uppnå säkerhet och skapa ett system som kan användas med snabbhet.

Intel har något man kallar Identity Protection Technology, ett system där man visar vem man är som kombinerar lösenord med en tillfällig kod.
Slutligen kan man säga att företagen som erbjuder kort- och betalningslösningar nu konkurrerar om nya betaltjänster med varann; förutom Visa och MasterCard så är internationella storbolag som både American Express och Discover Financial Services (DFS) med och tävlar.

I det här sammanhanget kan man också nämna teleoperatören Telias tjänst Mobil Plånbok för mobiltelefonanvändare. Telia har SMSat och varnat användarna för att det snart krävs en särskild tjänst om man vill köpa bussbiljett med mobilen eller vara med och rösta i något TV-program med hjälp av mobiltelefonen. Efter den 31 mars går det inte längre att betala för tjänster och produkter med hjälp av den vanliga fakturan för mobila samtal. Man måste istället registrera sig för en särskild mobil plånbok. Anledningen till detta är kraven som ställs i ett av EUs direktiv.

För att använda tjänsten behövs ingen smartphone. Telia Mobil Plånbok fungerar på alla mobiltelefoner. Man får istället all information om sina transaktioner via webben.

Enligt Telia kan man förutom att till exempel köpa bussbiljett, parkeringsbiljett eller rösta på TV, enkelt fylla på pengar i plånboken eller föra över pengar från plånboken till ett bankkonto.

Det går också att föra över pengar till, eller ta emot pengar från en privatperson om han eller hon också har tjänsten. Man kan dessutom använda sin mobila plånbok hos Telia för att ladda Refill-kontantkort och mobilt bredband kontant. Vidare kan man ladda ner en mobil applikation för smarta telefoner. Systemet är säkert, skriver Telia.

Man sparar helt enkelt sina uppgifter vid betalningar och påfyllningar.

För att utveckla tjänsten Mobil Plånbok har Telia startat ett nytt operatörsgemensamt bolag tillsammans med Telenor, Tele2 och 3.
Initiativet togs i november 2011. Det rör sig även hos vissa av de svenska storbolagen.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg