2014-Apr-20

Senast uppdaterad05:00:00 AM GMT

Adtollo fick en stororder från Ryssland

Skriv ut

topocad1

Adtollos ryska återförsäljare Geostroyizyskanya har fått en stororder av det svenska CAD-programmet Topocad. Rysslands statliga verk för fastighetsregister och kartor har köpt in 257 system av Topocad.

–   Ryssland är sedan tidigare en storkund till oss och vi har levererat till dem under 10-15 års tid. Storordern av licenser är ett bevis på att Topocad fungerar väl och är uppskattat av de ryska användarna, säger Tomas Sandström, affärsområdeschef på Adtollo.

Adtollo erbjuder moderna verktyg för samhällsbyggnadsprocessen och skapar unika system för kunden genom att leverera system anpassade till och utvecklade för kart- och entreprenadbranschen.

Topocad är ett CAD-program för mätningstekniska beräkningar. CAD-programmet är geodetiskt och avsett för kommunikation och beräkning av mätdata, karthantering i CAD-miljö, projektering i 2D och 3D och har funktioner för samhällsplanering. Topocad är integrerat med dataimport, beräkning, CAD, nätutjämning, projektering, detaljplaner, punktmoln och maskinstyrningsdata. Programmet är moduluppbyggt vilket gör det möjligt att använda just den aktuella delen man behöver för sitt arbete.topocad2

Programmet hanterar många olika typer av objekt, punkter, linjer, slutna linjer, polygoner, attribut, texter, väglinjer, rasterbilder, symboler och har ett rikare CAD-format än andra CAD-program. CAD-delen är skapad för mätning och för karta, det finns mängder av kommandon för att hantera kartan på ett enkelt och smidigt sätt. Datalagring kan ske i olika miljöer, dels i Topocads format TOP men även i en databas som Oracle Spatial eller ArcSDE och dess databaser.

–   Topocad är unikt på marknaden med sina gedigna funktioner. Inom snar framtid lanserar vi även – Topocad 14. Den stora nyheten i Topocad 14 ligger i att den har fullt stöd för 3D, det innebär att hela ritningen kommer att kunna tittas på och användas i tre dimensioner och med stöd för att skapa och modifiera objekt även på höjden, säger Tomas Sandström.

I Sverige använder idag cirka 100 kommuner Topocad och då främst Stadsbyggnadskontor. Programmet används även av byggentreprenörer, tekniska konsulter, Banverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket med flera. Totalt finns ca 1 500 användare i Sverige. På exportmarknaden finns användare i cirka 80 länder och programmet finns på 18 språk.

www.adtollo.se

Caroline Wetter


TwitterFacebookDigg

Digitala leveranser via GeoSuiteCloud

2014-04-08 12:39

karta2

Vianova GeoSuite AB har i samarbete med Trafikverket och Stockholms Stad utvecklat ett system för digital leverans av Geotekniska data.
 

Det senaste inom GIT på visas på Elmia

2014-03-18 12:42
GITmässan
GIT-mässan och Kartdagarna på Elmia är Sveriges i största och viktigaste mötesplats för alla som på något sätt är intresserade av geografisk it.
 

Effektivare vältar med nya Topcon System C-63

2014-03-17 14:27
C-63
Över- eller underpackning kan leda till dåliga vägar och till skador som orsakar höga reparationskostnader.
 

Drönare med kameror effektiviserar maskinförarnas jobb

2014-03-12 12:38
drönare2
Genom att förarna direkt i skogsmaskinens informationssystem kan se var det stormskadade virket finns så kan markpåverkan och kostnader minskas.
 

GEOINFO 2014

2014-10-01 06:00
GEOINFO2014
GEOINFO är en mötesplats för användare och producenter inom området geografisk information och geografisk IT.
 

Topocad 14

2010-11-16 14:34
Topocad 14 har fullt stöd för 3D vilket innebär att hela ritningen kan tittas på och användas i tre dimensioner, och med stöd för att skapa och modifiera objekt även på höjden.
 

AutoCAD Map 3D

2010-11-16 14:29

map3d

AutoCAD® Map 3D är den ledande plattformen när det gäller att skapa och hantera kartdata.