2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Dassault Systemes på väg ut i verkliga livet

Robert Parker

Något av det mest utmanande ett företag kan göra är att göra om de  plattform som är dess underliggande teknologi, skriver Robert Parker i ett nyhetsbrev för industrin.

Parker är en av de anställda på IDC som publicerar analyser under rubriken Manufacturing Insights.

Robert "Bob" Parker är Group Vice President på IDC och han bloggar också regelbundet på IDCbloggen Insights Community. Han ansvarar dessutom för IDCs undersökningars riktning och jobbar både med Manufacturing Insights och Retail Insights. Tanken är att erbjuda världsomspännande och faktabaserad analys och undersökningsresultat vad avser de bästa sätten för industrin att jobba på. Han ansvarar också för undersökningar av hur informationsteknologi kan hjälpa företag att förbättra sin förmåga på viktiga områden.

Att göra om plattformen, skrev han nyligen, är dessutom ett ganska ouppskattat jobb eftersom de flesta av kunderna inte har kunskap nog att tillräckligt uppskatta långsiktiga förbättringar och absolut inte vill att det blir några avbrott eller försämringar under tiden som plattformen förbättras. Och de som kan tänkas bli kunder oroar sig för vad det är man ger sig in på och vilka riskerna blir när någonting är helt nytt.

Historien visar att kunden gott kan ha rätt i att bäva. SSAs BPCS var marknadsledande under 90-talet och ansågs solklar för fortsatta upphandlingar. Men företagets tekniska ledarskap blev för förtjust i programmering av objekt och databasobjekt något som fortfarande på den tiden ännu var lite ovanligt och nytt. Motiven var goda, löftesrika  och närmade sig det perfekta (liksom Nirvana) och skulle ge kunderna stora mått flexibilitet vad avsåg deras möjligheter till "customizing"  d v s möjligheten att själv anpassa applikationerna medan man behöll möjligheten att göra regelbundna systemuppgraderingar. Några år senare var det svårt att få systemet att fungera och företaget förlorade sin position som ledande på marknaden till SAP och Oracle.

Efter ett årtionde hade SAP och Oracle samma erfarenhet själva. Båda var för sig måste byta plattform, en för att försöka modernisera sin kod och flytta till en serviceorienterad arkitektur (SAP, NetWeaver) och den andra för att få ordning på en köpt portfölj (Oracle, Fusion).

Även om det inte gick helt utan blessyrer så var deras ansträngningar mycket mera lyckade än SSAs.

Ett hårdvaruföretag som solklart vet hur man tar risker med sina produkter är Apple. Att Steve Jobs nyligen gått bort har lett till en flod av artiklar om hans historia och livsgärning. Det verkar, skriver Parker, som om man gärna skriver om hur Jobs speciella ledarskap skapade något som de med kännedom om kulturen på Apple kallar "reality distortion field", en kultur på Apple som ledde till felaktiga tankar om marknaden under rubriken, chefen kan aldrig ha fel. Som tur är utvecklades ledarskapet på Apple och man hade ett försvar som hindrade detta fenomen från att bli dåligt för försäljningen.

Parker skriver vidare att han tänkte på dessa två ting; svårigheten med byte av plattform och svårigheten om man har en felaktig syn på verkligheten, när han var med på en konferens för användare av Dassault Systemes.

Företaget har storsatsat på V6 med Enovia (virtuell produkt) iplattformens centrum. Enovia är ju Dassaults produkt för datorstöd till utbyte av information eller data. Ett verktyg på datorn som hjälper till både internt och externt med en organisations behov av samarbete. Verktygen Catia (för den digitala produktupplevelsen),

Delmia (manufacturing plant support) och Simulia (analys och simuleringar) är specifika verktyg för design som knyts till V6-plattformen. Det samma gäller verktyg från Dassault för bredare samarbeten som 3DVia (3Dvisualisering i så kallad "lifelike  experience"), Exalead och 3DSwYm.

På konferensen visades hur 800 kunder valt V6. Vad som inte sas men som Parker ändå kände till var att det gått långsammare att sälja V6  än planerat. Och det har verkligen tagits flera viktiga PLMbeslut i  traditionell industri som inte gått Dassaults väg, skriver Parker. Det verkar som om man varit bekymrad över hur väl V6 fungerar.

När det kommer till något sådant som att ha fel om marknaden är det orättvist att jämföra någon CEO med Steve Jobs men jag är alltid imponerad av hur modig Bernard Charles, CEO på Dassault, är. Han har en vision som betyder mod och han visar entusiasm samtidigt med stor energi. Dessa attribut kom fram fullt ut på konferensen. Charles gick runt i salen och engagerade Dassault Systemes-användare som ingår i deras "partner community". Parker får trots detta känslan, skriver han, att Charles genom sin egen starka vilja skapar en del missförstånd bland äldre företagsledare när de måste hantera marknaden. Tyvärr har vi ännu inte sett samma mekanismer för att klara av denna balans som hos Apple.

Det är lätt att bli ironisk när ett företag har feltankar om verkligheten och företagets vision mest bygger på erfarenheter av något som liknar verkligheten, skriver Parker. Men när Charles på

Dassault säger att den geometriska modellen måste stå i centrum för bättre beslutsfattande, samarbete och produktstyrning så är i varje fall det en erfarenhet som köparen bör lyssna på. Det är sådana koncept som får specialister på PLM att hamna framför försäljare av

ERP då ju dessa tidigare haft en större marknad för sina produkter. Bernard Charles förstår detta, skriver Parker, och är villig att anslå resurser för att uppnå mål för Dassault på lång sikt och uppnå målen genom att erbjuda verklighetstrogna upplevelser.

När det kommer till frågan om plattformen pekar alla bevis på att situationen är helt stabil. De som började med produkten tidigt och som berättade om sina erfarenheter på konferensen gav information som både var lugnande vad avser hur väl systemet fungerar och uppmuntrande vad avser fördelarna med en "samlad" plattform. IDC Manufacturing

 Insights tror att det fortfarande finns frågor att besvara:

1. Hur kommer man att gå till väga med marknadssegment utanför så kallad tung tillverkning, alltså det som Parker kallar heavy manufacturing? På konferensen talades nämligen, beskriver han, mycket om hur man måste göra produkten mer okomplicerad. Man kan inte ge ett  interface för flygplanstillverkning till en återförsäljare av modekläder. Trots utmaningen är de kunderna väldigt nöjda me resultaten, skriver Parker, vilket är lovande.

2. Kommer företaget att glömma sina rötter i tung industri? Trots att det är attraktivt med nya kundsegment och några svåra förluster i bilbranschen så har Dassault Systemes ändå en väldigt attraktiv lösning för ingenjörer och traditionella köpare av PLM. De kommer att förstå och uppskatta värdet hos verklighetstrogna system (red. anm. i originaltexten beskrivna som "lifelike capabilities") mer än andra.

3. Kan Dassault få till det i bredare samarbeten och på marknaden för informationshantering? 3DVia verkar bra men produkter med mycket data och inom socialt företagande kan ligga utanför deras område för expertis. Det är inte bara så att produkterna är väldigt olika, de  säljs också till olika köpare med väldigt olika chefer och till olika  priser. Vi skulle kunna föreslå att de tar med Microsoft i sitt  tänkande och jobbar lite med detta i SharePoint.

Det finns andra frågor och IDC Manufacturing Insights är säker på att Dassault kommer att kunna tackla dessa på ett positivt sätt.

Den som jobbar för ett företag som söker efter en modern PLMplattform  ska veta att Dassault har gjort investeringar och utstått svårigheter för att göra förändringar på sin plattform som gör den till ett  alternativ på varje lista över givna kandidater. Den som redan  använder Dassault och är kund hos dem ska veta att det är säkert att  ta sig an V6 och förmodligen produktivt att döma av de exempel som  presenterades på konferensen. En liten erinran, skriver Parker, är att  de flesta referenserna som gjorde presentationer på konferensen  använde Dassault Systemes service som "lead integrator" alltså utifrån  faktauppgifter och det är det sätt som kan rekommenderas tills  implementeringen blir mer normal och konsulterna mer vana.

 Dassault har gjort stora framsteg, skriver Parker i nyhetsbrevet från  IDC, mot en god vision och därför förtjänar Dassault Systemes sin  status som ledande inom PLM.

IDC Manufacturing Insights gör undersökningar om industrins förutsättningar. De verkar globalt men är placerade i USA. Fokus hos organisationen är på strategisk affärsteknologi och applikationer för  tillverkningsindustrin. Man anser sig ligga långt fram vad avser  global marknadsintelligens och har över 1 000 anställda i över 110  länder. IDC är ägt av IDG som är världsledande inom media som handlar  om och undersöker informationsteknologin i världen.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg