2019-Oct-20

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

Toyota-ägda BT Products har kommit långt med PLM

Skriv ut

CATIA

Mjölbybaserade BT Products har kommit långt med PLM. Det har lett till en kraftig ökning av antalet varianter på produkterna utifrån kundens önskemål.

Företaget använder programvaror från Dassault Systèmes till CAD och PLM.

BT Products är som vi berättat tidigare inne i ett expansivt skede där målsättningen är att utveckla nya produkter för att öka marknadsandelarna i Europa. Företaget som ägs av Toyota Industries Corporation tillverkar idag Sveriges mest sålda truckar.

Vi frågade Carl-Olov Naeslund som är Manager Engineering Services inom produktutveckling hur deras PLM fungerar och hur det hjälper företaget. Det märks att han och de andra chefer vi varit i kontakt med på BT Products gillar PLM.

- Vår målsättning är att samla all produktrelaterad information. Vi har kommit en bit på vägen men vi har fortfarande förbättringar som behöver göras, säger Naeslund. Vår PLM-lösning tillsammans med ett av oss utvecklat regelverk ger oss kontroll över den stora mängden artikel- och produktvarianter som vi behöver hantera.

BT Products skaffade, säger Naeslund, ett datoriserat system för PDM redan år 2000 (red. anm. PDM används ofta synomymt med PLM). Sedan gjordes en större uppgradering 2007. Man hade vid den tidpunkten redan sedan tidigare vana vid att jobba med ERP. Första systemet för ERP togs i bruk redan 1989 och före det fanns ett anpassat MPS-system. Och i fjol infördes ett nytt ERP-system.

Vid införandet av det första ERP-systemet 1989 började man att kommunicera ändringstjänsten via det systemet.  Ritningar hanterades då fortfarande vid sidan om. Men när PLM sedan infördes så flyttades även ritningsarkiv och hantering av ritningsändringar så att det gjordes i PLM-systemet. Vid en uppgradering av systemet 2007 flyttades all ändringstjänst, strukturhantering och CAD-arkiv till PLM-systemet.

Carl-Olov Naeslund

Med en informationsbärare som fler har tillgång till kan olika discipliner som är involverade i vår produktutveckling komma åt rätt information vid rätt tillfälle, säger Naeslund. Källa: BT Products.

Har ni lättare att involvera flera i produktutvecklingsarbetet nu?

- Ja, med en informationsbärare som fler har tillgång till kan olika discipliner som är involverade i vår produktutveckling komma åt rätt information vid rätt tillfälle. Vi kan även börja arbeta med information som skaparen inte tycker är "färdig" för att därigenom korta ner utvecklingstiden.

Har ni fått ökade krav på era produkter? Har du i så fall några exempel?

- Kraven ökar hela tiden, speciellt avseende produkternas prestanda så som lyfthöjd och hastighet. En annan förändring är en kraftig ökning av antalet kundvarianter som vi kan erbjuda i och med modulariseringen av våra produkter. Även miljökraven ökar och vi behöver hålla koll på så kallade Substances of Concern (SOC) i våra produkter. För att kontrollera detta nyttjar vi våra PLM-lösningar.  

Hur viktigt är det att man skaffar rätt PLM-program? Har ni provat flera? På den frågan svarar Naeslund att när det gäller PLM-program är det viktigt att välja ett system som är konfigurerbart snarare än anpassningsbart så att kommande uppgraderingar inte blir för stora och kostsamma.

- Givetvis är det viktigt att välja rätt bland alla PLM-program men man får inte glömma att det endast är ett verktyg och att det viktiga är att analysera sin verksamhet och förstå vilket stöd den verksamheten behöver. Vår nuvarande PLM-lösning ger oss inte allt stöd vi behöver och framförallt inte i tidiga skeden inom produktutveckling. Därför har vi själva utvecklat ett flertal verktyg som passar våra behov. De egenutvecklade lösningarna fungerar bra och kompletterar vårt PLM-system för att stödja vår verksamhet. Vi ser även att det PLM-system vi har valt fortsätter att utvecklas och vår förhoppning är att det i framtiden ska täcka in fler av de områden där vi idag har andra lösningar.

Kan du nämna något övergripande om era CAD-program också?

- Vi har en verktygsportfölj bestående av flera CAx-verktyg. Det vanligaste är CAD men vi har även stöd för simuleringar, hållfasthetsberäkningar och formbestämning för att nämna några. Flertalet av dessa är även integrerade med vårt PLM-system.

Närlund föklarar också för oss på Netcommunity hur arbetsflödet passerar genom företaget och att det är viktigt var han själv sitter placerad på sin avdelning med hänsyn till hur produkterna utvecklas och produceras. Avdelningen, som heter Engineering Services, ger stöd till hela produktutvecklingsflödet. Det innebär att man utvecklar metoder, processer och vektyg som används inom produktutvecklingen.  

- Vi är med och arbetar tillsammans med projektdeltagarna i våra utvecklingsprojekt och stöttar där det behövs samt drar lärdomar som vi sedan omsätter till arbetssätt så att vi kan ge ännu bättre stöd i nästa projekt, säger Naeslund.

Han fortsätter:

- Engineering Services tillhör Utvecklingsavdelningen som i dagsläget består av drygt 150 personer. Utvecklingsavdelningen sitter tidigt i produktutvecklingsflödet och har endast kravställare på nya produkter före sig i flödet. Kravställarna är ofta en marknadsfunktion som förmedlar kundens krav på den kommande produkten, säger Naeslund.

Han berättar vidare att utvecklingsfunktionen omsätter marknadskraven till tekniska lösningar som sedan blir artiklar och definierade moduler.

- Dessa struktureras och hanteras i vår PLM-lösning. Utvecklingsavdelningen skickar artikeldata, bland annat 2D-ritningar och 3D-underlag, vidare till efterföljande funktioner så som Produktion, Inköp, Eftermarknad och logistik, säger Naeslund. Att beskriva flödet blir snabbt komplicerat då produktutvecklingen sker genom iterationer mellan alla inblandade funktioner. Det är därmed viktigt att ha en PLM-lösning som stödjer och kvalitetssäkrar alla dessa iterationer, säger Naeslund.

BT Matrix- Vi har en portfölj, säger Naeslund, bestående av flera CAx-verktyg. Det vanligaste är CAD men vi har även stöd för simuleringar, hållfasthetsberäkningar och formbestämning för att nämna några. Flera av dessa är även integrerade med vårt PDM-system. Källa: BT Products.


Naeslunds kollega, Thomas Persson som är utvecklingschef, har tidigare berättat i en artikel på Netcommunity hur BT Products har 20 procent av marknadsandelarna i Europa. Man har nyligen rekryterat ny personal för att höja takten och nå högt satta mål.

Benämningarna PDM och PLM används ofta synonymt för att beskriva mjukvarulösningar för industrin där man samlar data om de produkter man utvecklar och gör dessa sökbara för övriga personalen och för senare användning. PDM är förkortning för product data management och PLM för product lifecycle management.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg