2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Arbetsförmedlingen: Anställ handikappade, Se Kraften!

funktionshinder

Bara hälften av landets handikappade har jobb. Så i höstas inledde Arbetsförmedlingen en kampanj till Sveriges arbetsgivare.

Man hade fått 15 miljoner av regeringen till bland annat annonser som går ut på att det kan vara kul att anställa en handikappad. Arbetsgivaren ska dessutom veta att det går att söka bidrag eller hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen.

Se Kraften! är mottot och mycket av kampanjen har synts på TV och i dags-  och affärspress. Dessutom har lokalpressen runt om i Sverige tagit upp tråden och skrivit om saken. Man har då lyft fram olika positiva exempel. Syftet med Arbetsförmedlingens kampanj är förstås att få fler kompetenta personer med funktionsnedsättning i arbete. Man vill inspirera arbetsgivare att ta vara på alla arbetssökande.

Vi pratade med informationschefen Greta Svensson på Arbetsförmedlingen. Hon säger att ibland kan ett handikapp till och med vara en fördel. Den som har Aspbergers syndrom kan vara bättre på vissa uppgifter där det krävs stor noggrannhet, som t ex vid felsökning eller programmeringsarbete.

En annan viktig fråga, påminner Arbetsförmedlingen, är att det kommer en rekordstor generationsväxling på arbetsmarknaden. Då spås det att  det blir stor brist på kompetens i många branscher. Det blir viktigt att se resurserna hos arbetssökande oavsett hudfärg, ålder, kön och funktionsnedsättning. Att se möjligheterna kan bli en framgångsfaktor.

Vid sidan av annonskampanjen har Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist skrivit ett brev och skickat det till tusentals arbetsgivare. Arbetsgivare bör fråga, vad kan du, vad vill du och hur ser du på framtiden? när de väljer bland de arbetssökande, skriver hon. Bermudez-Svankvist  hoppas säkert på svar och har angett Arbetsförmedlingens telefonnummer, 0771-416 416 i brevet, samtidigt som hon hänvisar till följande adress på webben: http://arbetsformedlingen.se/sekraften. Det finns också en tryckt broschyr som man kan få hem och läsa.

Några saker är viktiga anser man på Arbetsförmedlingen. När man anställt någon ska man ta hänsyn till att den första tiden på jobbet är särskilt viktig. Arbetsgivaren ska informera medarbetarna om att arbetsplatsen gärna anställer personer med funktionsnedsättning. Och slutligen vill Arbetsförmedlingen att man hjälper till med att synliggöra kampanjen med hjälp av en särskild symbol som kan pryda webbplatser, platsannonser och annat.

Några av dem som deltar i kampanjen är Ikea.

"Ikea anställer människor som brinner för uppgiften och delar våra värderingar. Olikheter är enbart positivt för oss. En mångfald av människor ger en mångfald av idéer. Det berikar hela företaget," säger Peter Agnefjäll som är VD för Ikea Sverige.

Ett annat företag som stödjer syftet med kampanjen är Willys.

"Självklart finns ett affärstänkande i allt vi gör. Den som kämpat länge för att ta sig in på arbetsmarknaden är ofta mycket motiverad när hon eller han får chansen," säger Thomas Evertsson som är VD på Willys.

I slutet av februari ska Arbetsförmedlingen lämna en återrapport till regeringen. Man har mätt resultatet av kampanjen. Av 400 tillfrågade personer som jobbar med rekryteringar hade 80 procent förstått innehållet. Och sju av tio tror att fler kommer att anställa personal med funktionsnedsättningar efter att ha sett kampanjen.

Arbetsförmedlingen har ännu inga siffror som visar om det faktiskt redan blivit fler men Svensson säger att Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta jobba med frågorna under flera år även efter att själva kampanjen är avslutad.

Den som vill anställa en handikappad kan söka efter Arbetsförmedlingens information om insatser och program för den med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen har fyra prioriterade grupper och de övriga tre är dem under 25 år, de som varit arbetslösa länge och de med utländsk utbildningsbakgrund.

Den som anställer någon med funktionsnedsättning kan fråga efter hjälp till arbetshjälpmedel, personligt stöd till den handikappade och ekonomiska lättnader. Man kan få en del av lönekostnaden subventionerad eller ersättning för extra kostnader om en person behöver utveckla sin arbetsförmåga under en period.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg