2019-Aug-24

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

PTCs PLM Windchill satt i drift av Hyundai och Kia

Skriv ut

Hyundai Veloster Turbo

PTC låter meddela att de nyligen avslutat första delen i arbetet med att utveckla ett PLM-system tillsammans med och för Hyundai Motor Company och Kia Motors och att detta är satt i drift.

Hyundai och Kia är den fjärde största och snabbast växande biltillverkaren i världen bland annat beroende på att de sålt bra de senaste åren i Kina och Ryssland.

Det krävs ett "robust" PLM-system eftersom Hyundai och Kia vill växa och bli större. Systemet ska kunna tillåta utveckling och ge stöd även när man gör snabba förändringar på de bilar man tillverkar.

Det har gått ungefär ett år sedan Hyundai och Kia valde PTCs Windchill efter att ha undersökt programmet noga och sett att det kan svara mot deras önskemål och krav. Tanken var att låta Windchill överta rollen från ett flertal andra system och bygga en plattform på vilken företaget kan hantera viktig information och arbetsmetoder vid produktutveckling.

PTC har jobbat med att få fram ett bra system åt Hyundai och Kia i samarbete med deras personal för research och utveckling. Man har byggt ett system som kan hantera all data om varje enskilt fordon. Detta inkluderar designdata från flera andra system, bland annat CATIA och Pro/Engineer (numera Creo), enligt PTC. Dessutom hanterar Windchill komplexa system eftersom man ökat antalet förändringar på fordonen. Programmet kan göra en total så kallad Digital Mock-Up, DMU, av all data.

ChangKy Kang, som är executive vice president och chef över vehicle development center 4 på Hyundai och Kia, säger att han tror att nya tankar leder till nya möjligheter. Därför har man valt PTC som strategisk PLM-partner.

"We are pleased by the collaboration between PTC and our project teams in achieving this aggressive implementation milestone on schedule."

I ett samarbete med Hyundai AutoEver klarade PTC att bli färdig på kort tid. Och redan i slutet av förra året kunde några viktiga bilutveklingsprogram börja använda sig av Windchill. Tanken är att så småningom ska alla på Hyundai och Kia använda Windchill i sitt arbete.
Enligt VDn på PTC, Jim Heppelmann, representerar Hyundai och Kia en ny generation inom design, utveckling och leverans. Det är en generation som behöver ny teknologi, enligt Heppelman. Det är ingen tvekan om att de håller på att skapa nya vägar för att växa och till detta använder de innovation. Vi är stolta över vårt partnerskap med deras ledarskap inom industrin, säger Heppelmann.

"We look forward to our continued collaboration as we deploy additional enabling technologies across the company", säger han. I och med att första fasen nu är färdig börjar PTC planera för nästa fas.


Hyundai Hexa Space

 

 

En Hexa Space har intressanta lösningar för hur dörrarna öppnas och stängs. Hyundai och Kia har tillsammans på ett år börjat använda PTC PLM Windchill. Nu går man vidare till nästa fas. Källa: Hyundai.


Bilindustrin kan använda program från PTC till  både PLM och i utvecklingsarbetet. Programmen passar enligt PTC både tillverkare av originalutrustning och leverantörer i bilindustrin. PTC har åtta av de tio största tillverkarna av tåg och tre av de fem största tillverkarna av bilar. Dessa använder företagsprogam för 3Ddesign, hantering av information och lösningar för att dela på information, från just PTC.

PTC är ett bolag som hjälper tillverkare att nå värde hjälpt av sina produktstrategier. PTC har lösningar för datorn som kan optimera nyckelprocesser inom industri för tillverkning. Dessa lösningar inkluderar PLM. Programmet för PLM heter Windchill.

PTCs utbud av program, med integrerade lösningar, används till att öka innovationen, förbättra samarbetet mellan olika aktörer och säkra data för användning av ingenjörer, övriga anställda om de behöver dessa data, och leverantörer och partners för service.
PTC grundades 1985, har över 6 000 anställda och har levererat program till över 27 000 kunder över hela världen. Mer information om PTC finns på http://www.ptc.com.
Hyundai Genesis Coupe

 Hyundai Genesis Coupe är helt och hållet ny till designen. De som jobbar tekniskt med PLMsystemet Windchill på ett företag kan ha någon av följande titlar: Windchill System Administrator, Windchill Business Administrator och Windchill Migration Specialist. Windchill kommer från programtillverkaren PTC. Källa: Hyundai.


De som jobbar tekniskt med Windchill på ett företag kan ha någon av följande titlar: Windchill System Administrator, Windchill Business Administrator och Windchill Migration Specialist. De olika rollerna överlappar något. En "Migration Specialist" har kunskaper i hur man flyttar från Pro/INTRALINK till Windchill och kunskaperna behövs kanske inte så länge eller så ofta. Det krävs mycket kunskap för att fungera som "Migration Specialist".

En "System Admin" förstår vad som pågår under användningen av Windchill. Han eller hon kan styra och uppgradera systemet, ofta i sammanhang tillsammans med program från Oracle, nätverksresurser och annat som hör samman med Windchill.

En "Windchill Business Admin" förstår sig på hur man hanterar det dagliga arbetet med Windchill. Det kan vara en person som fungerar som teknisk support eller en administratör som har fått förtroendet att radera filer, skapa nya projekt, hantera säkerhetsrutiner angående filers innehåll och som delar ut tillstånd åt andra. Det kan sägas vara en mer lättsam syssla än att vara System Admin.

Enligt experters bedömning har bilindustrin i världen överkapacitet och agerar på en tuff marknad. Man behöver därför kostnadseffektivitet vilket innebär att många företag har köpts eller gått samman. Karaktäristiskt är också att relationerna mellan samarbetspartners är komplex vilket också gäller vilka olika tekniska lösningar som används. De kan i hög grad variera mellan olika projekt. För att lyckas, menar många, måste alla i bilindustrier samarbeta om allt man gör genom hela kedjan från arbetet med att dra slutsatser och bestämma hur man vill agera på marknaden via produktplanering hela vägen via utveckling, produktion och distribution till försäljningsdelen och "after-sales support". PLM är därför en synnerligen bra och viktig lösning för biltillverkare där alla som jobbar med en bil har tillgång till all viktig information som finns lagrad i det datorsystemet.

PTC har särskilda lösningar för bilindustrier. Med dessa blir bilindustrier hjälpta att hålla nere kostnaderna samtidigt som programmen innebär lösningar där industrin ökar innovationstakten. PTC har särskilt framtagna datorverktyg för design av bilar och dessa är enligt PTC lösningar som gör det lättare att samarbeta på företaget. Alla har liknande program på datorn vilket gör det lättare att designa och att återanvända delar. Programmen gör det t ex lätt att jobba även om de enskilda medarbetarna geografiskt sitter långt ifrån varandra. PTC gör det möjligt att snabba upp arbetstakten trots dessa avstånd. En del av arbetet med att publicera tekniskt material sker automatiskt under arbetets gång, vilket leder till sänkta kostnader och till att man jobbar fortare.

Förutom att Hyundai är en betydande ägare i Kia är båda företagen Sydkoreanska. De är tillsammans den fjärde störta tillverkaren av bilar i världen. Större är bara Toyota, GM och Volkswagen.

Hyundais Europeiska organisation, Hyundai Motor Europe, har högkvarter i Offenbach i Tyskland och ett forsknings- och utvecklingscenter i Rüsselsheim, också i Tyskland. Hyundai har prototyper på bänsleceller och elbil, men säljer mest bränslesnåla förbränningsmotorer. De kan förutom färdiga produkter, tillverka och leverera originaldelar åt andra som utvecklar bilar. En ny Hyundai-fabrik öppnade nu i januari i St. Petersburg i Ryssland.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg