2016-May-29

Senast uppdaterad09:00:00 PM GMT

Nytt GIS-verktyg optimerar solenergi

Skriv ut

sees-gis_vertyg_kopiera

Solceller på hustak är ett sätt att få miljövänligare el, men det har funnits svårigheter att avgöra hur lämpliga olika tak är för elproduktion.

Därför har konsultbolaget WSP tillsammans med Göteborgs Universitet utvecklat ett GIS-verktyg, SEES, som utifrån verkliga förhållanden visar potentiell solinstrålning i en hel stad, ett kvarter eller på ett visst tak.
En stads takytor kan vara mer eller mindre lämpliga för installation av solceller. De beräkningsmodeller som tidigare funnits på marknaden utgår från imaginära tak, vilket kan ge osäkra resultat. WSP:s nya GIS-verktyg SEES, Solar Energy from Existing Structures, beskriver verkliga tak i rätt miljö och visar om ett visst tak är lämpligt för solenergi eller inte.

Projektet är ett samarbete mellan WSP Analys & Strategi och Göteborgs Universitet. Per Jonsson, projektledare vid WSP, och Fredrik Lindberg vid GU doktorerade tillsammans inom stadsklimatologi.  Efter studierna fortsatte Lindberg att forska inom klimat och GIS medan Jonsson började arbeta som konsult.  När en möjlighet att samarbeta dök upp väcktes idén om ett nytt GIS-verktyg.
– När forskningsmedel från SolEl-programmet utlystes såg vi möjligheten att söka medel för att tillsammans utveckla ett GIS-verktyg som beräknar solinstrålning på hustak, berättar Jonsson. Målet med projektet var att synliggöra solenergipotentialen för till exempel fastighetsägare.

Det nya verktyget gör det möjligt för kommuner, fastighetsägare och privatpersoner att på ett tidigt stadium beräkna potentialen som finns på hustak i en hel stadsdel eller på enskilda byggnader. På så sätt kan produktionen av miljövänlig solenergi optimeras, vilket enligt Jonsson inte tidigare har varit möjligt.
– Det finns ett antal olika varianter av solpotentialberäkningar. I fallet med SEES kan användaren själv bestämma vad som är en bra eller dålig takyta att exploatera, och möjlighet ges också att placera ut vegetation som kan beskugga delar av tak.
Solceller_p_hustak

SEES ger en lämplighetskarta utifrån användarens krav på den årliga strålningen. I modellen belyser solen den tredimensionella bebyggelsen för varje del av himlavalvet. Detta simulerar byggnaders skuggkastning och den totala bestrålningen för varje del av takytan beräknas. Även skuggning från angränsande bebyggelse, terräng och vegetation inkluderas i den totala årsbilden.

– Förhoppningsvis kan ett sådant verktyg få verksamheter och privatperson att bli medvetna om potentialen av solceller i urbana områden. Verktyget ingår redan i flera andra forskningsprojekt där ett handlar om att integrera SEES i handläggarprocessen på Stadsbyggnadskontoret här i Göteborg, berättar Lindberg.

SEES kommer att vara fritt tillgängligt och kan tillämpas i alla kommuner där nödvändig data görs tillgänglig.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg

Framtidens tåg testas i Nevada-öknen

2016-05-11 10:41
tubtåg
Utanför Las Vegas, mitt i ingenstans, ska framtidens resande formas.
 

Geotekniker samlades i Stockholm

2016-05-04 09:55
Stockholm 0
Under parollen ”Gränslös teknik” arrangerades tidigare i vår den 37: e upplagan av Grundläggningsdagen.
 

Lantmäteriet bjuder på ännu mer Sverige i Minecraft

2016-04-26 12:00
geodata
Nu släpper Lantmäteriet ännu mer detaljerad geodata i fyra utvalda områden i Sverige till datorspelet Minecraft.
 

Topocad 16.1 ute nu!

2016-04-05 12:49
topocad16.1
Det finns nu direktåtkomsttjänster från Lantmäteriets databaser för Adress, Byggnad och Fastighet.
 

Topocad

2015-02-04 13:32

Topocad är en moduluppbyggd mjukvara vilket innebär att programmet kan anpassas utefter olika behov.

 

AutoCAD Map 3D

2010-11-16 14:29

map3d

AutoCAD® Map 3D är den ledande plattformen när det gäller att skapa och hantera kartdata.