2019-Oct-20

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

MobilePDM lanserad i Sverige

Skriv ut
mobil_PDM

Nu lanserar SolidEngineer mobilePDM på den svenska marknaden, en app för iPhone och iPad som ska effektivisera hela produktionskedjan genom att användaren snabbt kan söka information och interagera i projekt.

SolidEngineer är företaget som har tagit fram mobilePDM. De har sedan 1996 levererat systemlösningar för att skapa och hantera produktinformation i företag.

– MobilePDM kan helt enkelt understödja med information i samma utsträckning och med samma säkerhet som en ”vanlig” Enterpriseklient. Detta snabbar på möjligheten till ett beslutstagande oberoende av ort och plats och effektiviserar hela produktionskedjan, förklarar Johanna van Doorn vid SolidEngineer.
Produkten ger en ökad möjlighet till kontroll av hela produktionskedjan, vilket kommer att leda till snabbare beslut och kortare produktionstider. Det finns många användningsområden för appen.

– Nytta av appen har man vid flera scenarion, berättar van Doorn. Till exempel vid möten mellan designer, ingenjörer och leverantörer. Vid produktionsplanering och problemlösningsdiskussioner mellan de olika delarna i produktionkedjan. Som teamledare som vill hålla koll på projektet i realtid till underlag för beslutsfattande. Som fabriksarbetare som behöver specifik information om en ritning eller sammanställning. Vid resor utanför kontoret/fabriken när man behöver realtidsinformation om projektet.

Appen, som nu finns tillgänglig för iPhone och iPad på AppStore, är enkel och säker att installera. Inom de närmaste månaderna kommer en uppdaterad version av produkten att släppas. Produkten kommer då att ge stöd för Office, 3D-modeller och mäjlighet att göra statusförändringar. MobilePDM kommer då ännu närmare att bli en komplett PDM-klient.  

 

TwitterFacebookDigg