2019-Jul-20

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Tillväxttakten i Stockholm dämpas

Skriv ut

Handelskammare

Handelsplatsen Stockholm bromsar in enligt Stockholms Handelskammare men för femte kvartalet i rad fortsätter företagen att öka antalet anställda.

I IT-branschen är rekryteringsbehoven akuta, och hela 90 procent av företagen uppger att de har brist på personal, enligt Handelskammarens undersökning.
- Det är glädjande att företagen för femte kvartalet i rad ökar antalet anställda, men vi ser också tydliga problem för företagen att attrahera rätt kompetens. IT- och byggföretag uppger att de har stora problem att hitta kompetent arbetskraft. Flexibiliteten på arbetsmarknaden behöver bli större, brister i utbildningssystemet åtgärdas och bostadsbristen i Stockholm gör det svårt att flytta till regionen.

Det säger Johan Treschow, analytiker på Stockholms Handelskammare.

- Trots den globala oron i ekonomin fortsätter Stockholm att växa. Viktigt nu är att regeringen inte slår av på reformtakten utan fortsätter att förbättra näringsklimatet. Ur ett globalt konkurrensperspektiv har vi inte råd att vänta med att genomföra viktiga strukturella reformer, menar Johan Treschow.
JohanTreschchow

 

 

 

 

 

 

Johan Treschow är analytiker på Stockholms Handelskammare. Källa: Stockholms Handelskammare.

 

 

Konjunkturindikatorn för Stockholms län går ner från 33 till 21 under årets andra kvartal. Det betyder att konjunkturindikatorn för hela året minskar från 25 till 16.

Tillväxttakten avtar tydligt för många branscher. Uppdragsverksamheten, största branschen i Stockholm, går bra med ökad efterfrågan. Byggindustrin fortsätter växa om än i långsammare takt. Tillverkningsindustrin fortsätter att stärkas i oförändrad takt och präglas av ökad export trots ökad konkurrens. Handeln fortsätter men utvecklingen skiljer sig något åt mellan de olika delbranscherna. Handeln med motorfordon mattas av ordentligt efter en längre period med stark tillväxt. Livsmedelsbranschen stärks under kvartalet med ökad försäljning och inköp av varor. Sällanköpsvaruhandeln fortsätter visserligen gå upp men långsammare än tidigare. Partihandeln bromsar och förväntningarna framöver mattas av. Databranschen växer tydligt i oförändrad takt med ökad efterfrågan och ökad volym gällande liggande uppdrag.
Konjunkturen i Stockholm fortsätter att stärkas under årets andra kvartal, men tillväxttakten bromsas tydligt in. Ökad oro för den ekonomiska utvecklingen i utlandet, särskilt för länderna kring Medelhavet smittar av sig på den svenska ekonomin.

Antalet anställda har nu ökat fem kvartal i Stockholms län. Oroligheterna på den globala marknaden och den inbromsande tillväxttakten i Stockholms ekonomi har enligt en bedömning inte dålig inverkan på rekryteringen nu. Arbetskraften ökar kraftigt i byggindustrin. Sysselsättningen ökar också kraftigt tydligt i uppdragsverksamheten följd av partihandeln och handeln med motorfordon.

Handeln i Stockholm fortsätter att växa under andra kvartalet och i betydligt långsammare takt än förut. Konfidensindikatorn minskar från nettotal 23 till 12 vilket är den lägsta noteringen sedan år 2009 och något lägre än genomsnittet sedan 2 000 på 14. Tillväxttakten för handeln i riket som helhet mattas också av när nu konfidensindikatorn har minskat från nettotal 21 till 12. Utvecklingen för de olika delbranscherna inom handeln skiljer sig åt under perioden.

Sällanköpshandeln, bestående av detaljhandeln exklusive livsmedel och motorfordon, växer visserligen något under kvartalet men tillväxttakten fortsätter att avta tydligt.

Stockholms Handelskammare är en ledande organisation för företag och företagare i huvudstadregionen som omfattar Stockholm- och Uppsala län. Verksamheten spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor. De har 2 400 medlemsföretag. Det finns mer information på http://www.chamber.se.

Informationen i den här artikeln kommer från Stockholmsbarometern som Konjunkturinstitutet tar fram på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal. 
 
ikea

 

 

 

Informationen i den här artikeln kommer från Stockholmsbarometern som Konjunkturinstitutet tar fram på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal. Källa: Stern.

 

 

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg