2019-Jul-20

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

FlexNet MES från Apriso för tillverkning på mer än en ort

Skriv ut

FlexNet_Quality_SPC_Screen_Shot

FlexNet från Apriso är ett traditionellt MES (Manufacturing Execution System) med olika tillägg. I programmet ingår applikationer som fungerar för flera funktioner och platser.

 

FlexNet ger, enligt Apriso, möjlighet till överblick, kontroll och synkronisering av tillverkningsprocesser och över ett företags hela försörjningsnätverk. Programmet hjälper tillverkaren att får ut mer av sin fabrikation och sitt verktyg för tillverkning på datorn. Tanken bakom programmet är att varje fabrik eller tillverkande enhet, inte ska utveckla en egen arbetsmetod, utan integreras med företagets alla övriga enheter.

FlexNet är enligt Apriso ett program för all tillverkning och kan användas i en lösning för en produktionsenhet eller för att styra tillverkningen vid flera enheter samtidigt med hänsyn till försörjning och hela verksamheten. Informationen och verktygen finns i användarens personliga dator och via företagets ERPsystem. FlexNet består av en svit och flera applikationer för styrning av global tillverkning.

Tillverkaren Apriso visade nyligen också hur deras program kan fungera i en tvåplattformslösning med PTCs PLM-program Windchill.

Global konkurrens fortsätter att sätta enorm press på tillverkaren att producera mera effektivt, snabbare och med högre kvalitet. Industriledande tillverkningsindustrier höjer ribban för intelligensen i tillverkningen för att bättre analysera sina processer och mer effektivt identifiera möjligheter till förbättringar. FlexNet höjer nivån på intelligensen i tillverkningsprocessen i realtid för förbättrad visibilitetet, synkronisering och kontroll.

FlexNet_Production_Screen_Shot

 

 

 

 Tanken bakom programmet är att varje fabrik eller tillverkande enhet, inte ska utveckla en egen arbetsmetod, utan integreras med företagets alla övriga enheter.

 


Förutom att göra så att de olika fabrikerna ingår i en sammanhållen arbetsordning, så hjälper programmet till att knyta ihop företaget med dess partners och leverantörer.

Programmet kan hjälpa tillverkaren att göra om i processerna. Man styr hur de olika delarna fungerar tillsammans, hur en aktivitet påverkar en annan och hur hela kedjan samverkar globalt. Enligt Apriso ska detta leda till att tillverkningen fungerar utmärkt.

Ett av de företag som tillverkar konsumentvaror och använder Aprisos lösning har förbättrat effektiviteten i produktionen med 69 procent och ökat sin produktmix med 300 procent utan att behöva tillföra mer kapacitet, enligt uppgifter från Apriso.

Programmet ger användaren information direkt om alla delarna i tillverkningen som personal, process, utrustning, verktyg, material, specifikationer och leveranser. Man styr via "dashboards" med hjälp av varningar, indikatorer på nyckelfunktioner och fokuserade analyser som leder till "sann förståelse", enligt Apriso, av tillverkningsprocessen vilket betyder att företaget kan tillgodose alla beställningar inom ramen för företagets regler.

Man kan använda datorn för att spåra, söka och kontrollera allt i processerna. Det kan leda till kontinuerliga förbättringar av företagets verksamhet. Programmet kan användas för att höja och säkra kvalitén i enlighet med "Six Sigma initiatives" som är ett system för kvalitet med amerikanskt ursprung som använts av många av de största tillverkarna i världen.

FlexNet har olika lösningar för olika branscher som militär och flyg, miljö, konsumentvaror, industritillbehör, livsvetenskaperna och  förpackningsbranschen.

Man kan få Just-in-Time-tillverkning att fungera snabbare med full synkronisering av material med "tight" koordination av tillämpningen på alla fabriker. Man kan få utveckling och produktion att arbeta jämsides med tillverkning i en sluten kedja där marknaden styr utvecklingen. Leverantörerna styrs av tillfrågan och information om kvalitet via portaler.

Till programmet hör förutom MES också Enterprise Quality Management, Lean Manufacturing, Logistical Execution System, Supply Chain Visibility och Manufacturing Operations Management. Köparen av FlexNet väljer bland produkterna Global Manufacturing Suite, FlexNet Production, FlexNet Quality, FlexNet Warehouse, FlexNet Maintenance, FlexNet Time & Labor och FlexNet Platform.

FlexNet Manufacturing Process Intelligence (MPI) är till för att försäkra att data är enkel att använda och är i ett format som är tillräckligt sammanhängande för att ge kraft åt tillverkaren att fatta rätt beslut, och snabbare. MPI gör att man kan få ett brett perspektiv på hela tillverkningen och förbättra synkronisering och kontrollen av tillförseln av material. Det är möjligt att se i realtid vad som sker i processerna och analysera ett specifikt område vad gäller funktion. Det är också möjligt att få viktiga kunskaper om tillverkningsprocesser genom förkonfigurerade tabeller, "dashboards" och pivåtabeller.

Apriso låter meddela att FlexNet är en komplett integrerad lösning, vilket innebär att man kan minska komplixiteten när man gör analys av kritiska moment på nuvarande eller historisk data. Analysen kan "bäddas in" direkt i användarens affärsprocess från FlexNet eller göras off-line för att bättre identifiera områden för förbättringar av prestanda. Resultaten är sedan lätta att använda i tillverkingsprocesserna där man bland annat kan sätta upp "stängda slingor" som håller medan man jobbar vidare och gör fortsatta förbättringar.

Apriso, som utvecklat och marknadsför programmet FlexNet, har ett nära samarbete med företagen HP, Accenture och Microsoft. Med hjälp av dessa ledande teknologiföretag, mjukvaruleverantörer, leverantörer av utrustning och aktörer som integrerar olika system, har Apriso den expertis och de resurser som behövs för att Aprisos kunder ska komma igång, få in allt kunden förväntat sig av sin investering, i rätt tid och inom budget.

Apriso har nästan 200 kunder i fler än 40 länder i flera världsdelar, till dessa hör enligt bolaget bland annat GM och Volvo. En annan av deras kunder är ett av Sveriges största förpackningsbolag.

FlexNet_Global_Performance_Manager

 

Apriso, som utvecklat och marknadsför programmet FlexNet, har ett nära samarbete med företagen HP, Accenture och Microsoft. Till programmet hör förutom MES också Enterprise Quality Management, Lean Manufacturing, Logistical Execution System, Supply Chain Visibility och Manufacturing Operations Management.

 

 

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg