2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Windows 7

windows_7

 

Det är lite lustigt hur operativsystemet ofta blir sparkat där bak, om det gör som det ska, t ex rapporterar att något blivit fel med hårdvaran.

Jag har Windows 7 på min dator och ska försöka använda sommaren till att lära mig mer om det operativsystemet eftersom det är första gången jag använder det. Nu under midsommarhelgen googlade jag Windows 7 och tryckte på knappen som letar upp bloggar. Där hittade jag som jag hoppats Microsofts egen blogg om utvecklingen av Windows 7, Engineering Windows 7.

 

Det sista Steven Sinofski skrev innan han, får jag förmoda, stängde bloggen var att det varit lite aktivitet i bloggosfären där det handlat om Windows 7 och batterier, särskilt om meddelandet "Consider replacing your battery". Han skriver att Microsoft kontrollerat saken och inte hittat någon anledning att vidta åtgärder, och då vill man ha sagt att man tar alla rapporter om felaktigheter på yttersta allvar. Windows 7 ska enligt tillverkaren ha hög kvalité och enligt andra rapporter ska det operativsystemet vara mer fokuserat än Windows Vista som hade många nya funktioner när det kom. Målet man ville uppnå med Windows 7 var att skapa kompabilitet med applikationer och hårdvara, som t ex batterier. En del funktioner som tidigare var standard i Windows har plockats ut, t ex kalendern, och finns istället i Windows Live Essentials, som är kostnadsfri.

Sinofski skrev att flera pressrapporter refererat till blogg- och forumskribenter som påstått att Windows 7 skickat varningen "consider replacing your battery" i datorer som verkade fungera utmärkt fram till uppgraderingen till Windows 7. Antydningarna var att Windows 7 inte bara varnar för olämpliga batterier utan att Windows 7 skulle rapportera detta utan orsak, och, ännu värre, orsaka att batteriet blivit sämre.

Sinofski skriver att så inte är fallet. Vid varje fall som deras personal undersökt, var meddelandet korrekt. Det var lämpligt att byta ut batteriet. Microsoft kontaktade de personer som rapporterat om varningen och fann inga fel hos operativsystemet. Den viktigaste orsaken till hur länge ett batteri varar är batteriet självt. Batterier i persondatorer blir med tiden ofta sämre på att ge ström till datorn. Hur länge det håller, skriver Sinofski, beror på design och tillverkningsprocess. Alla batterier måste till slut bytas ut för att datorn ska fungera tillfredsställande. En snabb koll ger vid handen att de flesta batterier i bärbara datorer har en garanterad livslängd på 12 månader.

Windows 7 kan använda en funktion hos moderna batterier till bärbara datorer som har "circuitry" och mjukvara inprogrammerad i hårdvaran, så kallad firmware, som kan rapportera om batteriets status. Man får veta antalet wattimmar och Windows 7 använder den upplysningen för att kalkylera hur mycket som är kvar av den ursprungliga kapaciteten hos batteriet. Om det är 40 procent eller mindre kvar, rapporteras detta till användaren i form av ett meddelande: Consider replacing your battery. Den här funktionen var ny i och med lanseringen av Windows 7 och fanns inte med i Windows Vista eller Windows XP.

Jag läser vidare i bloggen om arbetet med att skapa Windows 7, som nu tar mig tillbaka till en tid när Windows 7 ännu inte lanserats. Nu är det Dave Matthews som är program manager för en grupp som jobbat med Windows interface som skriver och förklarar bakgrunden, d v s den data och "tänket" som var utgångspunkten vid utvecklingen av Windows 7.

Matthews börjar med att skriva att ordet "window" är enkelt och är samma som används i produktnamnet Windows. Användaren öppnar fönster på skärmen för att organisera och kontrollera de delar han vill ha med på skärmen. Själva idén lär gå tillbaka till användargränssnitt som användes på Stanforduniversitetet för över 40 år sedan. Det används fortfarande idag för att det är ett bra sätt att organisera innehåll. Folk gillar att kunna bestämma hur utrymmet på skärmen används. Hur gick man då till väga när man uppdaterade Windows och gjorde Windows 7?

Det är ju inte nödvändigt att programmen kan staplas på skärmen flera gränssnitt på samma gång, skriver Matthews. De flesta mobiltelefoner och andra apparater för media, visar bara ett "interface" åt gången. Men det är användbart att kunna öppna flera fönster om man vill göra mycket på samma gång och jobba med mer än en applikation samtidigt. Att lägga olika gränssnitt så att de överlappar varandra på skärmen, var en gång i tiden utgångspunkten för en stor diskussion. Ibland handlade debatten om hur mycket som egentligen skulle anses få plats på skärmen.

Man har kontrollerat hur folk använder Windows och Matthews skriver att användaren oftast har sex till nio fönster öppna samtidigt. Men att man ofta bara jobbar med ett eller två åt gången och bara ser ett eller två åt gången. Övriga är med andra or minimerade eller ligger bakom.

Som en del av planeringsarbetet undersökte gruppen hur användare tillbringar tid och arbete på att flytta och ändra storleken på varje interface eller fönster. Det var utgångspunkt för att se vad som fungerade bra med det dåvarande systemet och vad som kunde förbättras. Vi visste redan, skriver Matthews, att folk gillar att maximera fönstren eftersom de då kan utnyttja hela bildskärmen. Folk frågar ibland efter att få med varje möjlig pixel till exempel när de jobbar med kalkylblad och har möjlighet att få med en hel extra kolumn. På så vis blev det vanligt att köra "full screen" som är bättre på att använda skärmens yta än att maximera på vanligt sätt.

Man har också noterat att användarna inte alltid maximerar sina fönster även om de bara använder ett UI. En anledning kan vara att det är mer bekvämt att läsa ett textdokument när fönstret inte är så stort på bredden. Det här var en intressant upplysning för utvecklarna eftersom det blir allt vanligare med stora desktop monitors. Och eftersom Windows inte har någon funktion för att få till stånd ett fönster som är avlångt men smalare än skärmens totala bredd, ordnar användarna ofta det själva genom att dra i sidorna på fönstret tills de får en höjd som svarar mot skärmens hela höjd, men inte ett lika brett fönster som skärmens bredd.

Det är också vanligt att ha två fönster arrangerade bredvid varandra. Det kan till exempel vara för att enklare kunna jämföra två dokument med varandra, hänvisa till ett annat dokument, eller kopiera mellan dokumenten. Det tar lite tid att arrangera detta. De som istället använder mer än en monitor får därför ökad effektivitet eftersom de kan använda de funktioner som finns för att snabbt få upp dokumenten på skärmarna.

Målsättningen med Windows 7 var att användaren ska göra så få klick som möjligt för att göra vanliga uppgifter med Windows. Som hos all design hos Microsoft är det viktigt, skriver Matthews, att få med vanliga rutiner, att svara upp mot nya behov hos användarna och att låta användaren känna att han har kontroll. Några av de scenarior som man tror blir allt vanligare och som var utgångspunkt i arbetet med designen av Windows 7 var följande: att kunna effektivt se två fönster på samma gång utan att det tar lång tid att sätta upp det önskade arrangemanget, att enkelt kunna sätta upp ett dokument så att det sträcker sig över hela skärmens längd men inte bredd, att snabbt och enkelt kunna se ett fönster på skrivbordet. De vanligaste göromålen ska vara enkla att utföra, det innebär till exempel att det ska gå fortare att maximera ett fönster med minsta möjliga precision från musen, snabbkommandon på tangentbordet ska kunna användas istället för musen när det är möjligt att göra så för avancerade användare, det ska finnas valmöjligheter för alla möjliga skärmstorlekar och för att jobba med en eller flera skärmar samtidigt. Det ska gå att använda olika metoder för input som tangentbord, trackpad, penna eller skärmar med metoden "touch". Färgen på fönstren ska synas även när ett fönster är maximerat och på det hela taget ska användaren känna att användaren kontrollerar systemet, samtidigt som operativsystemet gör det snabbare och enklare att få något gjort.

Det där sista är viktigt, skriver Matthews, eftersom användaren vill ha ett system som svarar på hans kommandon och det är det som är utmaningen för den som vill göra ett system som fungerar tillfredsställande och matchar det sätt som folk verkligen jobbar på. Det är när folk lyckas med sina arbetsuppgifter som vi vet att vi är på rätt väg. Segern kommer när användarna har så lätt att använda produkten att det känns lika naturligt som att röra en muskel i den egna kroppen. Då kan vi vara säkra på att användaren är nöjd, skrev Matthews på bloggen om utvecklingen som ligger till grund för operativsystemet Windows 7 från Microsoft. Han skrev detta för över tre år sedan när systemet ännu inte var lanserat.

Senaste versionen av Windows 7 kom i februari i år. Det finns i flera versioner: Starter, Home Premium, Professional, Enterprise och Ultimate.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg