2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Effektiv Internet-annonsering på våra portaler

logga

På våra portaler CADtorget™, PLMforum™ och BIMforum™ erbjuder vi kostnadseffektiv annonsering på Internet för dig som vill marknadsföra produkter och tjänster för målgruppen konstruktörer, produktutvecklare, arkitekter, designers, uppfinnare och beslutsfattare inom industrin. Kontakta vår annonsavdelning idag!

Att synas på NETcommunitys hemsidor ger både trovärdighet, tyngd och inte minst viktigt - effekt. CADtorget är vår största annonsplats och har varit med sedan 1998. År 2006 drog vi gång PLMforum och den 1 februari 2011 var det premiär för BIMforum.

Vare sig du vill nå många eller prata mer förtroligt med vissa utvalda, är vi ett bra val. Du når rätt personer i en trovärdig och högkvalitativ miljö vilket ger dig de bästa förutsättningarna för att både bygga ett starkt varumärke och rekrytera rätt personer.

Med NETCOMMUNITY får ditt budskap en seriös bärare som är både beställd och efterlängtad.

CADtorget_PLMforum_BIMforum_loggor

CADtorget

cadtorget_startbild_80_80

Portalen CADtorget.se startades 1998 och har idag över 50.000 registrerade medlemmar. Därmed är CADtorget den mest besökta platsen på Internet i Skandinavien för konstruktörer, arkitekter och ingenjörer.

PLMforum

plmforum_startbild_80_80

Portalen PLMforum startades upp den 3 oktober 2006 med ambitionen att göra PLM (Product Lifecycle Management) till var mans egendom. PLMforum vänder sig till alla som har ett övergripande management- och IT-ansvar på företag och i organisationer. Vi når redan idag över 25 000 beslutsfattare.

BIMforum

BIMforum_logga
BIMforum startade vi upp den 1 feb 2011. Här kommer vi att samla allt inom Building Information Modelling som är ett liknande synsätt som det inom PLM men med inriktningen på byggnader och data kopplad till dem.

CADtorget_PLMforum_BIMforum_loggor

Annonsformer 
- kombinera portalen, nyhetsbrev med egna utskick

Det finns en mängd olika sätt att annonsera på våra portaler. Ofta når man den bästa effekten genom att kombinera flera varianter.

PORTALEN
- annonsera efter antalet exponeringar

portal2016

 

Vi har flera annonsplatser på vår sida beroende på storlek och genomslag på annonsen. Annonsen visas antingen genomgående på hela sidan eller enbart på de områden den berör. Läs mer om platsstorlekar här

 

 

TwitterFacebookDigg

Effektiv Internet-annonsering på våra portaler

logga

På våra portaler CADtorget™, PLMforum™ och BIMforum™ erbjuder vi kostnadseffektiv annonsering på Internet för dig som vill marknadsföra produkter och tjänster för målgruppen konstruktörer, produktutvecklare, arkitekter, designers, uppfinnare och beslutsfattare inom industrin. Kontakta vår annonsavdelning idag!

 

Slipp kalla samtal samtidigt som du ökar försäljningen!

netprospekt

Netprospekt - vårt affärsområde som blir din drömkundsfabrik. Låt oss hjälpa dig att hitta din nästa drömkund. Klick här för mer information.
 

CADtorget - Vill du komma i kontakt med 50.000 ingenjörer?

CADtorget_startbild

Portalen CADtorget.se startades 1998 och har idag över 50.000 registrerade medlemmar. Därmed är CADtorget den mest besökta platsen på Internet i Skandinavien för konstruktörer, arkitekter och ingenjörer.
 

PLMforum - Vill du komma i kontakt med beslutsfattare?

PLMforum_startbild
Portalen PLMforum.com startas upp den 3 oktober 2006 med ambitionen att göra PLM (Product Lifecycle Management) till var mans egendom. PLMforum vänder sig till alla som har ett övergripande management- och IT-ansvar på företag och i organisationer.
 

BIMforum - vill komma i kontakt med bygg och BIM branschen

PLMforum_startbild
Portalen BIMforum startade vi upp den 1 feb 2011. Här kommer vi att samla allt inom Building Information Modeling som är ett liknande synsätt som det inom PLM men med inriktningen på byggnader och data kopplad till dem.
 

Kontaktuppgifter till oss - klicka här!

stephan2009_3

Kontakta oss för mer information. Vid direktkontakt via e-post används principen fornamn.efternamn@netcommunity.se

Stephan Adner

VD

Mobil:+46 72 3130 019