2019-Jul-20

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Två-plattf​ormsstrate​gi på Apriso och PTC Windchill

Skriv ut

 

Apriso_monter-200

Två-plattf​ormsstrate​gi på Apriso och PTC Windchill gör kunskapsutbytet snabbare.

I en demonstration vid kundkonferensen PlanetPTC Live i Las Vegas visade Apriso hur har hittat lösningar för tillverkare i en två-plattformsstrategi.Aprisos strategi går ut på att man kan koppla ihop  programmen Apriso och PTC Windchill och därigenom skapa en länk mellan tillverkning och utveckling vilket innebär att det går att mata kunskap från tillverkningen snabbt och enkelt in i PTCs applikationer för utveckling. Till fördelarna hör att det går snabbare att introducera nya produkter, kvalitén på produkterna förbättras och det går lättare att ta sig igenom varje steg i utvecklingsprocessen. Det innebär också en effektiv, kontinuerlig förbättring i globala sammanhang.

Lösningarna presenterades vid kundkonferensen PlanetPTC Live i dagarna. Aprisos folk var på plats och berättade för publiken om hur man kan använda en tvåplattformsstrategi för att överbrygga gapet mellan tillverkning och utveckling. En av cheferna på Apriso, Jordan Berkley, visade en innovativ stategi för att effektivt flytta över design-intentioner till verkstadsgolvet och därefter ta och använda data från tillverkningen som den är, för kontinuerliga design- och processförbättringar.

Under föredraget visade han hur en två-plattformsstrategi byggd på Apriso och PTCs Windchill-lösning kan förbättra kommunikationen mellan tillverkning och utveckling, genom att mata intelligens från tillverkningen snabbt och lätt in i PTCs applikationer för utveckling. Till fördelarna hör snabbare och nyare produktintroduktioner, förbättrad produktkvalité och förbättringar vad gäller stegen i utvecklingsprocessen. Dessutom får man en mer effektiv löpande förbättringsprocess på global nivå. Apriso vänder sig framförallt till större tillverkande företag som har verksamhet på flera platser.

Apriso har valt att visa samarbetet mellan företagens program på PlanetPTC Live eftersom det är den bästa mötesplatsen på global nivå och en inspirationskälla för specialister inom produktutveckling som kan bli effektivare i sitt arbete genom nya kunskaper. Apriso är med och sponsrar evenemanget (platinum) och deltar förutom presentationen också med en utställning i lokalen. Det är första gången de ställer ut på ett PTC-event.

Företaget har idag 250 anställda och är på kraftig tillväxt, enligt Gordon Benzie, Director Public & Analyst Relations på Apriso. De har i dagsläget ingen representation i Sverige.

Gordon_Benzie_Apriso

 

 

 

Apriso har idag 250 anställda och är på kraftig tillväxt, enligt Gordon Benzie, Director Public & Analyst Relations på Apriso. De har i dagsläget ingen representation i Sverige. Källa: Netcommunity.

Apriso är ett företag som utvecklar mjukvara dedikerad till att hjälpa kunderna förändra globala tillverkningsoperationer genom att uppnå och bevara god kvalité inom tillverkningen samtidigt som man gör förändringar enkelt och lätt i samband med förändringar på marknaden. Aprisos FlexNet är en BPM plattformsbaserad mjukvarulösning för styrning av globala tillverkningsoperationer. Apriso stöder global kontinuerlig förbättring genom att man får god insyn i, kontroll över och synkronisering av all tillverkning och produktvarunätverket. Apriso har nästan 200 kunder i fler än 40 länder i flera världsdelar, till dessa hör enligt bolaget bland annat GM och Volvo. En annan av deras kunder är ett av Sveriges största förpackningsbolag.

Enligt personalen på Apriso finns det stora vinster att hämta för företag inom tillverkning för dem som orkar anpassa sig snabbt till nya marknadsmöjligheter  och leverera rätt produkt till rätt pris. En förändring är på gång som innebär att Aprisos kunder måste tänka globalt medan de agerar lokalt.

Namnet Apriso kommer från spanskans aprisa som betyder snabbt. Apriso innebär att företagets kunder snabbt kan få loss nya produkter och svara på förändringar hos marknader i real-time. Man kan anpassa produktionen och varuflödesprocessen effektivt, snabbt och enkelt, säger Apriso om sin produkt.

Apriso har ett nära samarbete med företagen HP, Accenture och Microsoft. Med hjälp av dessa ledande teknologiföretag, mjukvaruleverantörer, leverantörer av utrustning och aktörer som integrerar olika system, har Apriso den expertis och de resurser som behövs för att Aprisos kunder ska komma igång, få in allt kunden förväntat sig av sin investering, i rätt tid och inom budget. Apriso erbjuder med andra ord lösningar för tillverkningsoperationer.

Apriso säger att valet av partner är grundat på en vetskap om att det bästa sättet att erbjuda bra lösningar till kunderna är att anpassa Aprisos lösningar till de företag som leder utvecklingen.

"Dessa organisationer stödjer och kompletterar vår egen styrka, delar vår vision för hur företag behöver arbeta tillsammans och därigenom göra våra kunder mer framgångsrika", säger företrädarna för Apriso.

Apriso_monter

 

 

 

 

 Aprisos monter på kundkonferensen PlanetPTC Live där Apriso också deltog med en presentation av sin tvåplattformslösning på Apriso och PTC Windchill. Källa: Netcommunity.

 

 På Aprisos webbsida finns en video med en intervju med kunden Scott Park, CIO på Volvo CE: http://www.apriso.com/library/video_center.php

Jane Hamrin


 

TwitterFacebookDigg