2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

PlanetPTC Live

För den som håller på med CAD och inte besökte PTCs kundkonferens i Las Vegas för några dagar sedan, finns många videoklipp på YouTube att ta del av.

PTC lanserade vid konferensen sin nya CAD-produkt Creo 1.0 med flera applikationer och nyheter. Den anses av många vara den största nyheten inom CAD-branschen på många år.

 

Med Creo kan man enligt PTC jobba enklare och mer effektivt med att få med alla variationer som en produkt kan ha.

Besökarna såg presentationer av nya Creo och enligt PTCs personal var besökarna positiva till produkten. Det blir stort sa en av besökarna. Det är kul att se produkten nu efter att ha läst om den. Jag tror den kommer att ha positiv påverkan på alla som jobbar med PTCs produkter. En annan besökare talade om att PTC fördjupar och att CAD-branschen alltid är intressant men att den har stagnerat. En tredje talade om att man får fler av medarbetarna involverade i utvecklingsarbetet och att man inte längre behöver vara "rock-star" för att använda CAD, många fler kommer att kunna jobba med CAD. Man får ett integrerat designverktyg, det är ett stort plus.

"Att se den på riktigt idag, att se att den fungerar som det blev beskrivet i tidiga recensioner, att det är det här programmet vi pratar om, det betyder att det kommer tydliga förändringar. Man flyttar fram positionerna. Programmet kommer att ha stor påverkan på min värld. Jag kan inte föreställa mig att det inte blir en positiv påverkan på alla besökarna här."

"Creo ger verkligen fördjupning och kapacitet till något som inte utvecklats särskilt mycket på länge. CAD har visserligen alltid varit intressant men det här är verkligen ett genombrott. Det känns väldigt spännande."

"Jag har gått runt och pratat med kunder. Alla tycker det är intressant med nya Creo. Teknologin har funnits så länge nu. Det känns spännande med ett nytt steg i utvecklingen."

"Möjligheten att involvera olika delar i organisationen, att ta med dem så att de jobbar med CAD-data på ett intelligent sätt som fungerar för dem, det blir ett stort plus hos oss."

"Det här betyder att vi kan ta in massvis av olika designer från andra och ta med dem in i en samlad miljö, göra förändringar, och jobba med en integrerad lösning för design. Det kommer att lösa många problem."

"När jag såg 2D-demonstrationen såg jag att det där är en lösning jag har letat efter."

Publiken fick bland annat se hur AnyMode Modeling i Creo fungerar. Den innebär att man kan konvertera information från 2D till 3D. Man kan använda 2D-design för att göra tillägg till 3d-modeller. Creo innebär att användaren kan välja det som är bäst för situationen, 2D eller 3D. Man kan använda data från båda utan att göra avkall på designens kvalitet i 2D eller 3D. På så sätt blir användaren både mer kreativ och mer effektiv, enligt Creos skapare.

I 3D-läge i AnyMode Modeling kan användaren utgå från sina egna eller en annan användares data och arbeta med dessa i någon av de paradigmer som erbjuds. Man kan välja att jobba i "3d direct" eller "3D parametric modeling". Tanken är att AnyMode Modeling från Creo ska erbjuda möjligheten att enkelt byta mellan dessa två lägen utan att det försvinner något på vägen. Allt för att öka effektivteten i arbetet.

AnyRole Apps in Creo. Creo har enligt PTC branschens enda utbyggbara "suite" bestående av appar i rätt storlek. Med rätt storlek menas att de är avsedda för att alla ska kunna engageras i arbetet med att få ut en produkt på marknaden. Varje app utför en viss funktion. Publiken på PlanetPTC Live fick bland annat se hur man gör strukturella analyser i Creo med hjälp av AnyRole Apps för simulering. Användaren kan på ett enkelt sätt förenkla utseendet på delar av modeller, analysera dessa t ex genom att tillföra tyngd, och utvärdera sina resultat. Creo ska därmed bidra till att plocka fram effektivitet i arbetet med simuleringar. Och just den här appen är till för just den här typen av arbete, inget annat.

Publiken fick också se appen för visualisering (AnyRole Apps in Creo: Visualization). Den används för att många användare ska kunna dela kunskap om en produkts design. Man kan se, ställa frågor, göra markeringar och utvärdera designen tillsammans. Enligt utvecklaren PTC blir arbetet med designen lättare och effektivare.

Nästa app gör renderade bilder som liknar fotografier (AnyRole Apps in Creo:Photo-realistic Rendering). Publiken fick se hur snabbt och enkelt man gör detta med hjälp av appen. Användargränssnittet är intuitivt och specialgjort och även en användare som inte är expert på CAD kan skapa egna bilder. Appen kan till exempel användas av marknadsavdelningen för att skapa en förpackning eller en broschyr baserad på designen och produktens data.

En av apparna är till för den som sköter maskinen vid tillverkningen (AnyRole Apps in Creo: NC and Tooling). Man använder enkelt Creo även för detta. Det finns flera olika funktioner för NC (numeriskt styrda verktygsmaskiner) och för att bestämma hur maskinens verktyg ska arbeta. Appen gör också ett slags "video" där man kan se i förväg hur det kommer att se ut medan maskinen arbetar.

AnyRole Apps in Creo: Service Information Solutions (SIS) innebär att man kan återanvända 3D design-data för att skapa och uppdatera interaktiva service-manualer i 3D. Appen är ett verktyg för service-planeringen. Ofta behöver den som planerar för service be teknikern ta fram särskilda bilder att utgå från i planeringen. Med den här appen går det att se allt som behövs, hur man tar isär delar från en komponent och t ex var skruvarna sitter, utan att behöva be någon annan om hjälp. Om man gör markeringar på ritningen kan den vidareutvecklas till att bli en reservdelskatalog.

Det finns även en app för 3D parametrisk design (AnyRole Apps in Creo: 3D parametric). Creo har kraft och bredd hos sina parametriska egenskaper för att skapa design. Det är lätt för användaren att göra förändringar på modellen. Egenskaper som skapats i parametrisk design kan samverka tekniskt med annat som tagits fram nedåt i utvecklingskedjan. Det innebär att om modellen får förändringar som gjorts i parametrisk design eller "direct modeling" förändras också designen om den tas fram i andra appar.

Ytterligare en app är till för industridesignern (AnyRole Apps in Creo: Freestyle Conceptual Design). Det går att skapa design i vilken form som helst med appens snabba, flexibla och användarvänliga egenskaper för modellarbete. Designern vill kunna undersöka olika former utan att göra så mycket annat. Några parametriska funktioner finns med för att designern ska kunna jobba effektivt.

Till skillnad från andra likvärdiga verktyg, kan designen sedan användas direkt i processer längre ut i arbetskedjan för att skapa modellen.

En kund sa att nu när han sett programmet med alla apparna så förstår han att det kommer att leva upp till förväntningarna om att slippa vissa problem som man tidigare haft. Arbetet med att utveckla och tillverka kommer att kunna gå mycket snabbare.

En annan kund framhöll att 2D ofta är det bästa verktyget för stora layouter i tillverkning. Tyvärr har man inte alltid lyft fram 2D-designen och framhållit hur viktig den är. Creo däremot ger möjlighet att enkelt jobba i både 2D och 3D.

Det här kan vara fråga om ett nytt paradigm, sa en kund som speciellt tyckte om möjligheten att få med data från försäljningsorganisationen och att kunna använda olika tekniker för att skapa ny design.

Tillverkare som sett Creo pratade också om hur man får med input från många olika avdelningar på företaget, och om hur det varit en utmaning hittills att flytta data från ett CAD-program till ett annat och få det översatt så att det fungerar i det andra programmet. Det har ofta krävt mycket kontrollarbete för att jämföra input och output.

Creo kanske kan få hela företaget att dra nytta av 3D. Det här skulle med andra ord vara det verktyg som flera utvecklare har velat göra åt industrin i åratal, men ingen har hittills lyckats. Det blir i så fall ett avgörande genombrott för utvecklingen inom CAD och för tillverkarna, sa man.

Den som vill hänga med i nyhetsflödet om Creo har hjälp av att veta följande: Creo består av AnyRole Apps, AnyMode Modeling, AnyBOM Assembly och AnyData Adoption. PTC kommer att föra över sina kunder från Pro/ENGINEER, CoCreate och ProductView-programmen till Creo.

I och med lanseringen på kundkonferensen i Las Vegas är Creo Elements/Pro (tidigare Pro/ENGINEER) det nya standardprogrammet för 3D produktdesign från PTC. Förutom alla apparnas funktioner så lovar PTC att Creo motsvarar bransch-standard. Det är en integrerad, parametrisk lösning för 3D CAD/CAM/CAE som gör att du kan designa snabbare än någonsin tidigare, enligt tillverkaren. En nackdel kan inledningsvis vara att den som är van vid Pro/ENGINEER tvingas lära sig använda en ny produkt.

Den som vill veta mer kan söka upp PTCs samling av videoklipp om Creo på YouTube eller besöka deras hemsida:

http://creo.ptc.com/

Den som missade eventet i Las Vegas får nya chanser på närmare håll i november. Då hålls en liknande kundkonferens för PTCs kunder först i Stuttgart 15-16 november och därefter i Köpenhamn 17-18 november. Vid konferenserna med namnet PlanetPTC Live visas och presenteras också nya Windchill 10.0 från PTC.

Jane Hamrin

 


TwitterFacebookDigg