2019-Jul-20

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Supermiljöbilspremien endast för elbilar och laddhybrider

Skriv ut

 

Bilprovningen-150

Myndigheterna är inte överens om hur en ny premie för så kallade supermiljöbilar ska utformas. Energimyndigheten går ut och avstyrker Transportstyrelsens förslag till utformning.

 

Premien bör fokusera på en gräns för fordonets energianvändning och rikta sig till elbilar och laddhybrider, tycker Energimyndigheten i ett yttrande till miljödepartementet. Och argumentet för att ge premien bara till privatpersoner är svaga. Dessutom är den föreslagna gränsen på 50 gram koldioxid per kilometer mätt vid avgasröret olämplig, anser Energimyndigheten.

David Weiner på Volvo Car Corporation säger i en kommentar till Netcommunity att Energimyndigheten i dagsläget inte presenterat ett eget förslag vilket gör att det är svårt att ställa myndigheterna mot varandra. Volvo delar Transportstyrelsens syn att koppla säkerhet till miljö prestanda.

David_Weiner_Volvo

 

 

 

Det behövs en ny testmetod för buller, säger David Weiner på Volvo Car Corporation. I övrigt delar Volvo Transportstyrelsens syn att koppla säkerhet till miljö prestanda. Källa: Volvo.

 

"Vi anser inte att en bil med låg miljöpåverkan skall ha lägre säkerhet. Volvo anser också att transportstyrelsens förslag riskerar att överbestämmas då det finns både CO2 krav och energikrav i regelverket. Dessutom är kravet på buller inte förenligt med testmetoderna för buller då laddhybrider fungerar lite annorlunda. Här behövs en ny testmetod för buller", enligt Weiner på Volvo.

"Volvo Personvagnar anser att Supermiljöbilspremien är bra och bör vara rak och tydlig", säger Weiner.

Volvo Personvagnar menar också att det är oerhört viktigt med långsiktighet och framförhållning gällande alla olika subventioner. Dessa behöver kunna överleva mandatperioderna för att kunna matcha utvecklingstiderna som finns i bilindustrin. Här finns även en möjlighet att brygga över för supermiljöbilspremien för privatpersoner och reducerat förmånsvärde för tjänstebilsförare.

Det som dessutom kan vara intressant, berättar Weiner, är att Volvo nu kommer ha en bil som faktiskt blir bakhjulsdriven då eldriften sker på bakhjulen. Ur ett produktutvecklingsperspektiv är detta en teknisk utmaning då man skall få två drivlinor med helt olika teknik att samarbeta för att kunna ge bilen rätt drift på rätt hjul beroende på vägunderlag, kraftpådrag och mycket annat.

"De rapporter jag hör från Volvos produktutveckling är att arbetet går mycket bra vilket även uppmärksammades av pressen i Berlin för några veckor sen på Michelin Bibendum. Det som också kan vara intressant är att bilen är standardutrustad med City Safety, systemet som är aktivt i låga hastigheter som köer, känner igen andra bilar och kan vid behov stanna bilen helt för att undvika krock. Dessutom kan bilen självklart utrustas med alla Volvo säkerhetssystem", säger Weiner.

I anslutning till frågan om en ny premie för supermiljöbilar har energimyndigheten även skrivit om drivmedel.  Energimyndigheten menar att vilka olika drivmedel som används av bilisterna måste betraktas ur ett livscykelperspektiv för att få med alla koldioxidutläpp. Gränsen ska inte enbart utgå från hur många gram koldioxid som släpps ut vid avgasröret när fordonet körs, utan också ta hänsyn till hur drivmedlet producerats. Produktionen och utvinningen är avgörande för hur klimatet påverkas, det gäller framför allt el och biodrivmedel. Även växthusgasutsläppen från bensin och diesel varierar i ett livscykelperspektiv.  Energimyndigheten är en statlig myndighet som har som målsättning att arbeta för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

"Det är därför bättre att utgå ifrån energieffektivitet, kilowattimme per kilometer, som är en viktig och känd fordonsegenskap och är ett mått på hur mycket bränsle fordonet använder. Energimyndigheten vill också att supermiljöbilspremien enbart riktas till elbilar och laddhybrider", skriver Energimyndigheten som ligger under Näringsdepartementet.

Tomas_Kaberger

 

 

 

Energimyndighetens Generaldirektör Tomas Kåberger. Hans myndighet har tyckt till om supermiljöbilspremien och avstyrker Transportstyrelsens förslag. Källa: Energimyndigheten, fotograf Anette Andersson.

 

Energimyndigheten ska arbeta med att utveckla ett energisystem för samhället som ger kommande generationer möjligheter till minst samma välfärd som vi. Myndigheten arbetar med analyser och utredningar. Dessa utgör beslutsunderlag till regeringen. Man jobbar också med att driva på teknikutvecklingen, skapa tillväxt och främja energieffektivisering. Det gör myndigheten bland annat genom tester och utvärdering av goda exempel.

Staffan_Widlert

 

 

 

Staffan Widlert är Generaldirektör för Transportstyrelsen. På Energimyndigheten är man missnöjda med Transportstyrelsens förslag till utformningen av premie för supermiljöbilar. Källa: Transportstyrelsen.

 

I Sverige finns allt fler miljöbilar. Transportstyrelsen för ett register och uppgifter ut registret visar att det i april 2011 fanns 414 124 miljöbilar i Sverige. Den 1 juli 2009 upphörde möjligheten att få en miljöbilspremie på 10 000 kronor vid köp av en miljöbil. Trots det är intresset stort. Begreppet miljöbilar innefattar bilar som körs på alternativa bränslen, flexifuelbilar, hybridbilar och vanliga bensin- och dieselbilar som är bränslesnåla. Och det finns fortfarande förmåner knutna till miljöbilarna. Nya miljöbilar är befriade från fordonsskatt under fem år. Befrielsen är knuten till bilen och inte ägaren som kan vara en privatperson eller ett företag. (De tekniska krav som ska uppfyllas heter: Euro 5, miljöklass El och miljöklass Hybrid.) Enligt Inkomstskattelagen kan vissa miljöbilar som körs som tjänstebilar få förmånsvärdet nedsatt med 20-40 procent.

Bilprovningen

 

 

 

 

 

 

Bilprovningen. Transportstyrelsen har föreslagit en gräns på 50 gram koldioxid per kilometer mätt vid avgasröret. Energimyndigheten avstyrker. Olika drivmedel som används måste istället betraktas ur ett livscykelperspektiv anser man där. Källa: Transportstyrelsen.

 

Jane Hamrin


TwitterFacebookDigg