2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Outsourcing

Outsourcing
För några år sedan bodde jag i Kairo i Egypten, ett låglöneland. Jag arbetade som journalist och besökte i mitt yrke ett företag i en förort till Kairo.

Företaget sysselsatte vill jag minnas några hundra och hade bara en enda stor kund vilken hade all övrig verksamhet och huvudkontor i USA. Det var alltså fråga om outsourcing till låglönelandet för att hålla en kostnad på rimlig nivå.

Företaget i Kairo fungerade som en avdelning hos kunden där man skötte data och en server. Leverantören höll öppet på vanliga kontorstider men också över natten, samtidigt som medarbetarna i USA var på sina kontor. Kontakterna sköttes på telefon. Jag fick veta att telefonen ansågs fungera bättre för kunskapsutbyte än t ex telefax. Man hade speciella arrangemang för att kunna ringa billigt i en enkel lösning. Ringde det fick personalen i Kairo skynda sig att svara. Den egyptiska leverantören såg välskött ut och man behövde växa. Det här besöket gjorde jag för ungefär sju år sedan.

I det här fallet tror jag att beslutet att placera en "avdelning" i Kairo hade att göra med personliga kontakter som utnyttjats för att hålla kostnaden på det amerikanska företaget nere. Kostnaderna på nästan alla delarna i verksamheten blev antagligen mycket lägre än det varit att göra samma sak i USA. Oron i Västvärlden är också stor för att många arbeten försvinner i och med ökad outsourcing till länder där löner, hyror och material är billigare.

Den som läser på om outsourcing till Ryssland, Kina eller Indien, för att nämna några andra aktuella länder, blir också regelbundet varnad för att säkerheten och den politiska utvecklingen kan vara dålig. Den som outsourcar får kanske en bra tjänst idag men en sämre om det blir revolution eller sker en naturkatastrof i landet i morgon. Bristande stabilitet kan också göra det svårare att få igång företaget som ska utföra uppdragen. Och om det blir revolution, vad händer då med kundens data på plats i låglönelandet? Det krävs planering för att vara beredd om något sådant händer.

Outsourcing kan ses som en möjlighet att spara pengar och därigenom öka vinsten. Över 1.3 miljoner arbetstillfällen kommer att försvinna från Västvärlden de närmaste tre till fyra åren på grund av den ökade takt med vilken arbetsuppgifter läggs ut till Indien och andra offshore-länder, enligt en studie som plublicerades för ett halvår sedan på  http://investors.com. Men det finns som sagt problem relaterade till outsourcing. Ett problem kan vara det språkliga. I Egypten ansåg man sig inte ha det problemet, eftersom stora delar av befolkningen talar engelska hemma, i skolan och på jobbet varje dag. Man tyckte också, i konkurrensen med Indien, att engelskan höll en bättre klass. Indierna är nog av en annan åsikt, kan jag tro.

Det finns till och med undersökningar som visar att företagens resultat inte ökat utan minskat på grund av outsourcing till låglöneländer i tredje världen. Det kan vara så att samarbetet fungerat dåligt och att kvalitén på tjänsten eller produkterna därmed blivit dålig. Man säger till exempel att företagen som lagt ut jobben fokuserat allt för hårt på att hålla kostnaderna nere, och därför inte lyckats väl från sin sida med att lägga ut outsourcing-uppdraget.

Att ha nya kontakter i ett annat land kan vara jobbigt i början. Om man besöker landet för att få igång outsourcing så bör man tänka på att den nya kontakten har ett övertag eftersom han är hemma hos sig, hittar överallt, känner folk, vet hur man gör när man betalar, etc. Mitt tips är att hålla möten så mycket som möjligt på hotellet där man bor, kanske i matsalen, och bjuda in uppdragstagaren dit tills man ser att ett samarbete kan fungera.

Om det finns en passande "chamber of commerce" tar du kanske kontakt med ordföranden eller någon annan passande medlem där för att få "referenser" på din kontakt på plats. Referenser från andra kunder är förstås också viktiga.

En annan möjlighet är att sköta alla kontakter från Sverige utan att någon reser och träffar samarbetspartnern. Man kan ta hjälp av Skype, e-mail, etc. Om det rör sig om tillfälliga uppdrag finns det flera möjligheter att lägga ut jobb via olika "siter" på internet där leverantörer tävlar med varandra om uppdragen. Man kan bryta ner beställningen i olika delar och om arbetet fungerar och man trivs med samarbetet går det att fortsätta köpa arbetsinsatser av samma person eller grupp personer.

Jag tittade på  http://www.odesk.com och slog upp hur många som kan ta uppdrag som "simulation engineer" via Odesk. Det visade sig finnas 323 namn med uppgifter om kunskaper och arbetshistoria att gå igenom. Den första i listan var en person som bor i USA men många andra bor i låglöneländer och jag hittade bland annat en person i Egypten som ville ha 20 USdollar i timmen för ett uppdrag. Man får veta lite om personerna, deras kunskaper och om de utfört uppdrag tidigare på Odesk. Ibland har en tidigare uppdragsgivare skrivit lite om hur det var att jobba med honom eller henne på Odesk.

Enligt Odesk går det att plocka ihop ett helt team medarbetare med hjälp av sökfunktionen på webbsidan. Uppdragsgivaren kan betala per arbetad timme eller komma överens med uppdragstagaren om ett fast pris för en viss arbetsuppgift. Det går att jobba nästan som om man sitter på samma kontor, sägs det. Uppdragsgivaren kan följa arbetets utveckling på en sida på webben.

Det går att öppna sidan när som helst och kontrollera om någon jobbar och vad de gör. Uppdragstagaren loggar sina timmar och skickar "screen shots" till ett Work Diary som enligt Odesk ger samma insyn i arbetet som om man satt i rummet intill. Det finns verktyg för att chatta och för att dela kod och annan information, allt för att öka säkerheten och få till stånd ett bättre samarbete.

Även andra kollegor kan kommunicera med teamet på Odesk. Så snart arbetet är klart sköter systemet om att det går iväg en räkning som ska betalas av beställaren. Odesk behåller 10 procent för besväret.Det finns olika sätt att betala för arbetet men de flesta betalar med kreditkort, enligt Odesks upplysningar till presumtiva kunder. Sidan är på engelska och det finns särskilda tester att ta för att visa sina kunskaper och lära sig hur Odesks mjukvara fungerar så att man enkelt kommer igång med arbetet så fort man fått en beställning, eller lagt ut ett jobb.

Odesk vänder sig främst till små och mellanstora företag som behöver tillfällig hjälp inom något av områdena kundsupport, webbutveckling, mjukvaruutveckling, design och multimedia, mobilapplikationsutveckling, försäljning och marknadsföring, översättningar och till och med administration. I administration kan t ex ingå att hyra in någon några timmar för att svara på e-mail. Även om de flesta jobben är av tillfällig natur uppmanar man på Odesk användarna att odla varaktiga relationer. Det är fullt möjligt att sköta ett heltidsjobb varaktigt via Odesk, och att göra det från vilken plats som helst på jorden, menar man.

Nyligen meddelade Odesk att företaget, som finns i USA, inlett ett samarbete med ett annat amerikanskt bolag inom open source content management med namnet Concrete5. Den som använder produkter från Concrete5 för sin webbsida ska enkelt kunna hyra in experter på just den plattformens system via Odesk för att jobba med webbsidans utveckling och innehåll.

"Genom partnerskapet med oDesk kan vi erbjuda ett enkelt sätt att bygga ut webb-siter" säger concrete5s CEO, Franz Maruna.

Concrete5 erbjuder lösningar för att snabbt bygga bra siter som kan skötas lika enkelt som en plattform för bloggande. Över 110 000 siter använder concrete5-plattformen och för att motsvara marknadens förväntningar om att finna personal som kan concrete5 har företaget vänt sig till Odesk och rekryterat och utbildat folk till en särskild grupp concrete5-kunniga.

Förutom Odesk finns det fler siter för att hyra personal till tillfälliga uppdrag. En av dessa är Workaholics4Hire.com som har sin gatuadress i Ottawa i Kanada.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg