2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

red dot: Priser med priser

reddot_design
Har någon av dina produkter fått det internationella designpriset red dot design award? Inte? Det är kanske lättare än det låter. Under förutsättning att du är beredd att betala vad det kostar.

Nu gick tiden för 2011 års priser visserligen ut i februari, men en anmälan kostade 200-240 euro, ju senare desto dyrare. Stora och tunga produkter kostar mer eftersom de ska skickas till Tyskland för bedömning. När man registrerar sig så förbinder man sig även att, ifall man blir en lycklig vinnare, köpa ett så kallat ”winner package”. Denna utgörs av att din produkt ställs ut på red dot-museet i Essen eller det i Singapore (återigen är större grejor dyrare), du får lov att använda red dot-loggan ovan på din produkt (vi frågade inte om lov), en årsbok där alla vinnarna presenteras, samt en presentation av din produkt på red dots hemsida. Priserna varierar men minsta summan är på 2 250 euro. Ifall du skulle ha turen att bli ”best of the best”, en handfull av de allra bästa i varje kategori, kostar det minst 4 740 euro.

När pristagarna står för notan är det inte förvånande att man hellre delar ut fler priser än färre. I t.ex. kategorin Fordon delade man 2010 ut 34 priser, inklusive 9 ”honourable mentions” som kostar lika mycket. I kategorin Belysing & lampor 68 priser, i Spel och lek fanns 91 osv. I de 17 kategorierna (i år har de blivit 18) finns sammanlagt över ettusen produkter, som alla kan ståta med utmärkelsen ”red dot design award 2010”. Då har vi inte berört övriga grenar som ”red dot award: communication design” eller ”red dot award: design concept” m.fl.

Om det är några som nappar? Enligt red dot själva hade deras designpris 2011 över 4 000 ansökanden, ”varav färre än 10 procent får pris” (vilket vore en avsevärt lägre andel än 2010). Det stämmer alltså inte att, som Volvo skrev häromveckan, deras L220G ”slog tusentals internationella produkter” eftersom den bara konkurrerade med produkter i samma segment. Det är oklart hur smala dessa är, och hur många medtävlande varje produkt har. I kategorin Hushållsprodukter fick 2010 tre snarlika kaffebryggare varsitt pris, och då räknar jag bara de av märket Krups.

Allt det här behöver naturligtvis inte försämra prisets värde - så länge de som förväntas bli imponerade av den röda pricken känner till hur det hela faktiskt fungerar. Juryn är sammansatt av folk som är dokumenterat kunniga, som svenske Mårten Claesson. Huruvida detta verkligen är världens allra största och mest ansedda internationella designpris är en annan fråga. Lovord är mycket lätta att hitta, men de kommer arrangören eller de som betalat för sina utmärkelser. Med tanke på tillvägagångssättet så vore kanske ”certifiering” ett bättre begrepp, eller ”villkorad PR”.
Peter Olausson
TwitterFacebookDigg