2019-Jul-20

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

PTC köper MKS Integrity

Skriv ut

MKS

PTC höjer ribban för att styra hårdvaru- och mjukvaruutvecklingen genom att köpa MKS Integrity.

 För några veckor sedan köpte PTC MKS som utvecklat produkten MKS Integrity. MKS Integrity är en industriledande plattform för att hantera hela livscykeln hos mjukvaruapplikationer (application lifecycle management, ALM).

MKS Integrity styr och koordinerar alla aktiviteter som hör till vid utvecklingen av mjukvaruintensiva produkter. Man tar hand om behoven, modeller, kod och tester och garanterar fullständig sökbarhet genom livscykeln. Genom att kombinera MKS Integrity med PTCs PLM-lösningar som är marknadsledande, kan PTC vara med och skapa de sätt med vilka tillverkare integrerar produkthårdvara och produktmjukvara. Man skapar möjlighet att förbättra produktens kvalitet, snabbar upp takten ut till marknaden och minskar riskerna och den totala service-kostnaden.

PTC_headquarters  

 

 PTCs huvudkontor. PTC har köpt MKS som utvecklat proukten MKS Integrity. Genom att kombinera MKS Integrity med PTCs PLM-lösningar kan man skapa lösningar för att integrera produkthårdvara och produktmjukvara. Källa: PTC.

 

 

Mjukvara har blivit en del av och väl integrerat innehåll i de flesta produkter som produceras idag - allt från personbilar och medicinsk utrustning till smarta telefoner och barns leksaker. Man kan exempelvis nämna att de bilar som rullar ut från fabrikerna innehåller mer än 100 miljoner rader inbäddad programvarukod och nästan var tredje utveckling inom medicinsk utrustning kommer sig av att tillverkaren funnit vägar att utveckla mjukvaran hos produkten. Men, medan mjukvara är en kritisk komponent i produktutvecklingen så sköts den vanligtvis oberoende av övriga komponenter som utgör produkten där den bäddats in.

Affärskonsultbolaget Gartner låter meddela att "producenter ägnar sig för lite åt systemutveckling, styrning av vad produkten behöver kunna och bevakning av kvalitén när mjukvaran mer och mer blir en del av tillverkningsindustrins produkter". Det behövs en ny generation integrerade lösningar för systemutveckling som kan optimera kommunikationen om behov, samarbete och verifikationer under hela den tid det tar att utveckla en produkt.

"Mjukvaruutveckling har blivit en fundamental brygga och ingrediens i dagens produktutvecklingsprocess", säger James Heppelmann, ordförande och CEO på PTC. "Det innebär att företag behöver en mer sammantagen syn på produktens livscykel. Genom att kombinera MKS Integrity med vårt PLM-utbud, vidgar PTC gränserna för kombinerad styrning av produktens livscykel genom att presentera marknadens enda helt igenom genomförda, integrerade produktkonfiguration, samarbete och lösning för att förändra uppdraget."

JamesHeppelmann

 

 

 

 

 "Mjukvaruutveckling har blivit en fundamental brygga och ingrediens i dagens produktutvecklingsprocess", säger James Heppelmann, ordförande och CEO på PTC. Källa: PTC.


 Kombinationen av MKS Integrity och PTCs industri-ledande PLM-lösningar gör att tillverkare kan utföra bästa möjliga hård- och mjukvaruutveckling för hela livscykeln, de kan sätta upp en "bank för sanningen" genom att skapa en sammanhållen produktdefinition och materiallista (bill of materials, BOM) som kombinerar både hård- och mjukvarukomponenter. De kan bättre synliggöra systemutvecklingen under hela utvecklingsprocessen för att därigenom förbättra kvalité, spårbarhet och möjlighet till långsiktig service.

Vidare går det att driva på nyskapandet, öka takten till marknaden och minska utvecklingskostnaderna genom att optimera hela utvecklingsprocessen och minimera felaktigheterna. Därigenom förbättras kundens tillfredsställelse vilket hjälper till att stärka varumärket.

För PTC blir tillägget av MKS Integritys produkter en möjlighet till stora och nya marknader. PTC förväntar sig att se starka synergieffekter när fördelarna med att kombinera hårdvaru- och mjukvaruutvecklingsprocesserna blir presenterade för en bredare bas kunder.

"Organisationerna för produktutveckling kommer i framtiden att domineras av mjukvaruutvecklare. Dessa tar fram betydligt mera komplexa produkter under betydligt kortare tid", fortsätter Heppelmann. "Baserat på vår genomgång av marknaden känner vi till att det inte finns någon annan produkt som kommer i närheten av att erbjuda samma värde som MKS Integrity. Det vi menar är att med vår strategi följer möjligheten för tillverkare att tänka nytt om det sätt på vilket de utvecklar produkter i stort."

Detaljer om affärsstrategin för de båda företagen kommer att presenteras på kundkonferensen PlanetPTC Live, den 12-15 juni i Las Vegas. Mer information finns på http://www.ptc.com/company/mks/.

Jane Hamrin

 

TwitterFacebookDigg