2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Om Berlin

berlin

 

Det är många, även svenskar, som satsar på Berlin. I dagarna öppnade ett svenskt företag, Design House Stockholm, en affär inne i det stora berömda varuhuset KaDeWe i Berlin.

Butiken öppnade den 14 maj, är belägen på varuhusets fjärde våning och är på 60 kvadratmeter. Förutom att butiken ska sälja skandinavisk design mitt i Berlin så är KaDeWe inte vilket varuhus som helst. Det anses vara Berlins finaste varuhus och har i genomsnitt 50 000 besökare per dag. Kunderna anses komma för att köpa kvalitet.

- Samarbetet med KaDeWe är naturligtvis den optimala plattformen för vårt arbete i Tyskland. KaDeWe är förstahandsvalet för kunder som vill ha shopping på högsta internationella nivå, säger Alexander Sanner. Han innehar tillsammans med Ulrica Gasteyer agenturen för den tyska marknaden och driver sedan tidigare Design House Stockholms butik i Frankfurt.

Personligen har jag besökt Berlin vid två tillfällen. Första gången var det en delad stad med mur och höga vakttorn med soldater. Jag minns särskilt hur man blev utfrågad vid gränsen efter att jag och min tyska väninna kört bil från Westphalen för att hälsa på hennes syster och svåger i Västberlin. Jag fick skicka fram mitt svenska pass som avsynades och lämnades tillbaka.

Vid mitt andra besök hade muren nyligen rivits och det behövdes inget pass. Förändringarna kom snabbt och återföreningen. Jag var den här gången i sällskap med en svensk väninna. Vi hyrde ett rum på tågluffen och såg oss omkring ett par dagar både i det som varit Väst- och Östberlin. Befolkningen i förutvarande Östberlin verkade komma över i stora skaror till affärerna i Väst för att köpa kapitalvaror som de sedan bar hem. De verkade särskilt intresserade av att köpa stereoutrustning och bandspelare för att kunna lyssna på musik.

Att vara i Berlin, Tysklands huvudstad numera, är att ha tagit ett litet geografiskt skutt bort från den svenska verkligheten. Det handlar inte minst om att befinna sig i ett land där det talas tyska. Staden har en intressant utveckling och därför var det intressant att prata på telefon med Pierre Nilsson i veckan.  Pierre Nilsson är en norrlänning som flyttat till Berlin där han driver egen verksamhet som produktdesigner. Företaget heter son of nils och han driver det tillsammans med en kvinna som är grafisk designer. Det fanns alltså mycket att tala om även om samtalet mest handlade om hur han utvecklat en av sina produkter.

Pierre talade också om den utbildning han gått i Tyskland som han menar skiljer sig avsevärt på en punkt från motsvarande i Sverige. Det småskaliga i förhållande till det storskaliga. I Sverige sker alla kontakter med företag som verkar storskaligt medan skolan där Pierre gick i Berlin, hade kontakter med småskaliga hantverkare och tillverkare. Det kunde röra sig om handikappade som jobbade i en verkstad eller om hantverkare som inte höjer på ögonbrynten om du beställer en liten serie på 100 produkter. I vissa fall rörde det sig om hantverkare som enbart satsar på hög kvalitet framför kvantitet.

Pierre menade att om han tittar i butiker i Sverige så är allt väldigt genomdesignat. I Tyskland däremot hittar man mycket som fortfarande är genuint.

Berlin håller samtidigt på att byta ansikte. Det byggs och förändras i snabb takt. Så pass att en del av de byggnader som försvunnit hade ett stort kulturhistoriskt värde, säger Pierre. Men de nya är ofta intressanta de med. Ibland har man tagit ut svängarna.

Berlin är annorlunda berättar Pierre, på många sätt. Det finns till exempel inget uttalat centrum utan Berlin består istället av en mängd stadsdelar. Och en anledning till att många unga lovande företagare numera etablerar sig i staden är enligt Pierre att priserna är så låga. Det går att klara sig längre på startkapitalet än i andra motsvarande städer i världen. Jag läser också om en företagare i IT-branschen som menar att han har lättare att hitta bra arbetskraft jämfört med till och med Silicon Valley i USA. Det kan löna sig att slippa sitta intill jättarna inom high tech, menar han.

Borgmästaren i Berlin har satsat på nyföretagande inom media och lockat många med fina tomter att bygga på, berättar Pierre. Flera är strandtomter. Det innebär att makten har en uttalad ambition att vara en trend-huvudstad i Europa. Man kan alltså anta att Berlin även i fortsättningen kommer att ha en intressant utveckling inom konst, design, IT och media trots att staden är mindre till befolkningen än bl a Paris och London.

Hur var det då med produkten som Pierre Nilsson utvecklat?

Om det kan du läsa i artikeln Pierre Nilsson driver eget som industridesigner i Berlin.

Jane Hamrin

 

 

TwitterFacebookDigg