2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Open source

open_source

 

I ett telefonsamtal i veckan med Leon Lauritsen på Minerva i Danmark talar vi om att man i varje samtal där begreppet "open source" förekommer, först behöver enas om vad det betyder.

 

 

 

Leon är representant för Aras Innovator (PLM) som använder uttrycket Enterprise Open Source om sin produkt. Han säger också att open source-budskapet ibland gör kunderna oroliga.

Att köpa eller hyra ett program är liksom enkelt. Men när det handlar om open source så blir affärsmodellen betraktad från alla håll den också, inte bara själva produkten som kan komma att användas. Och det är klart att det inte är så dumt att syna sina affärspartners oavsett om det handlar om ett köp, hyra eller "open source-användning".

Men inget säger egentligen att det skulle vara helt tryggt att köpa och hyra eller helt otryggt att ta hem en vara "open source"? Det handlar kanske mera om att vänja sig vid modellen. Det menar i alla fall de som jobbar med "open source".

En fördel som ibland anges om "open source" är att det är färre "buggar" i programvaran vilket gör livet lättare för den som erbjuder support till "open source-program".

I Aras fall kan man notera följande om "enterprise open source-konceptet". Det är Aras egen personal som skriver, testar och ger ut Aras PLM-programvara. Ingen annan har varit med och skrivit koden till programmet som kan laddas ner helt utan kostnad från Aras hemsida på nätet. Ledningen på Aras är själva ansvariga för hur produkten utvecklas, arkitekturen hos mjukvaran, koden, testerna och hur det går till när det kommer en ny release. Det görs med samma disciplin som hos andra mjukvaruleverantörer.

Till en av skillnaderna jämfört med att hyra eller köpa programvara, hör att kunden därefter kan göra om koden om han vill. Kunden kan anpassa programmet, utöka det och göra det som behövs för att hans företag ska ha så stor nytta av PLM-mjukvaran som möjligt. Ett sätt, menar Aras ledning, att ge kunden rätt att styra över sitt eget öde.

Och, Aras tar emot och uppmuntrar kunderna i att skicka tillbaka program som är vidareutvecklingar av Aras Innovator. Det är inget krav att skicka något men Aras tar gärna emot dessa anpassningar och ser hur kunden utvecklat programmet för att göra det så bra som möjligt för honom själv.

Aras-teamet jobbar sedan med de anpassningar som kunder skickat dem. De betyder att de kollar och skriver själva ny kod i enlighet med hur de brukar jobba med programmet. Och därefter, när allt är kollat, skrivet och testat, så kan andra kunder också ta del av den utveckling av Aras som den första kunden jobbat fram.

Kunden kan alltså göra som han vill med programmet. För att hjälpa kunden har Aras gett ut guider för självstudier, produktdemos, och erbjuder kunderna att delta i samtal med andra användare i "forum" på webbsidan. Den som vill kan betala Aras för att få hjälp med programmet. Aras erbjuder också en form av prenumeration där kunden erbjuds betala en lägre avgift som inkluderar viss support, rabatt på utbildningar och uppgraderingar.

Enligt Aras ingår allt i prenumerationen som behövs för att använda Aras Innovator som ett viktigt verktyg på jobbet.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg