2019-Nov-18

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Fyra fällor när du köper molntjänster

Skriv ut
Molnet_morkt_150
Att köpa tjänster där informationen ligger i molnet, i en serverhall utanför huset, blir allt vanligare.  Gartner har studerat hur kontrakten ser ut och varnar nu för fyra fällor.

 

Eftersom marknaden för molntjänster är internationell är förmodligen Gartners varningar relevanta även på den svenska marknaden för molntjänster.

- IT chefer och andra som köper in molntjänster har en skyldighet att ta reda på och sätta sig in i vilka risker detta innebär för organisationen, säger Frank Ridder, forskningschef på Gartner.

Gartners analytiker tycker sig se fyra olika områden där det gälleratt se upp när man tecknar kontrakt om molntjänster. Här följer de fyra fällorna:

Omogen marknad

Marknaden är ännu så pass ny att man idag använder standardkontrakt med ett antal allmänt hållna villkor, enligt Gartner. Det är därför viktigt att se upp med sådant som inte omfattas av de allmänna villkoren på marknaden. Några exempel är rutiner för hur informationen hanteras, som extra backuper och hur man får tillgång till sin information när kontraktet sägs upp och samarbetet avslutas.

Annorlunda outsourcing

Gartner påpekar att i andra fall av outsourcing arbetar man ofta mycket nära sin leverantör, men när det gäller molntjänster blir man i högre utsträckning en i mängden av kunder.

Tjänsterna är också ofta mycket standardiserade. Köparen måste därför vara tydlig med hur kraven ser ut och vad som är förhandlingsbart.  Den som köper molntjänsten måste naturligtvis också kunna förmedla de krav och förväntningar som användarna har på tjänsten.

Snabba ändringar

Ännu en faktor att se upp med är att kontrakten ofta är mycket kortfattade och innehålller få detaljer. För detaljerna blir man hänvisad via länkar till olika webbplatser. Det här kan gälla villkor som är kritiska både för servicenivån och priset och Gartner har också sett exempel där även den exakta beskrivningen av själva erbjudandet finns via en länk.

Problemet med detta är att dessa villkor kan ändras snabbt och utan att kunden uppmärksammas på det. Köparen måste därför sätta sig in i vad som står var i kontraktet och försäkra sig om att inget av detta kommer att ändras så länge kontraktet gäller. Alternativt ta reda på vad som kan komma att ändras och i så fall när.

Serviceåtagandet

Flera leverantörer av molntjänster erbjuder idag service via såväl de egna näten som via det publika nätet. Det egna nätet har de förhoppningsvis full kontroll över, men det är betydligt svårare att kontrollera internet.

Köparen måste därför sätta sig in i vad han eller hon kan göra om tjänsten inte skulle fungera, eller inte fungerar som det är tänkt. Vilka påtryckningsmedel har man, ekonomiska eller rättsliga, för att få till en ändring?

Monica Westman

Hela rapporten finns hos Gartner

{jcomments on}

TwitterFacebookDigg